13 September 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Ledamöter svarar inför besparingsmöte

Annica Sjöqvist är ordförande i socialnämnden som har en del att ta ställning till inför veckans möte. Foto: Anders BjörkAnnica Sjöqvist är ordförande i socialnämnden som har en del att ta ställning till inför veckans möte. Foto: Anders Björk

På torsdag träffas socialnämnden för att rösta om flertalet sparförslag i kommunen. Vi har frågat sex i nämnden hur de ser på fältassistenternas framtid. De behövs tycker vissa, andra säger att de spelat ut sin roll.

Socialnämnden behöver spara in pengar till 2020. Därför finns en rad sparförslag med på det möte som kommer att hållas 15 augusti där ledamöter får rösta. Ett av förslagen är att avveckla fältarbetarnas tjänster.

Röstas om tiotalet frågor

Något vi skrev om i tisdags, vilket många läsare reagerade över. 

Kommunens tjänstepersoner har fått ta fram besparingsförslagen. "Fältarnas" jobb är bara en av flera frågor som det ska röstas om. Exempel på övriga är anhörigstöd, hälsopedagog och avgift för måltider. 

I Socialnämden finns elva ledamöter. Vi har fått svar från sex på dessa frågor:  Hur ser ni på att ha kvar två heltidstjänster för fältassistent i Kumla kommun framöver? Vet ni redan nu hur ni kommer att rösta?

"Arbetet är inte effektivt"

Gunnel Kask (S): Utifrån att ungdomarnas vanor ändrats så radikalt, de är inte ute på kvällar/nätter, behövs fältarnas resurser på annat sätt.

Gunnel Kask. Foto: Privat.

Ett ökat förebyggande samarbete mellan Öppenvården barn/unga och skolan är nödvändigt. Alla barn/ungdomar har kontakt med skolan. Det befintliga samarbetet fältare/ fritidsgård fortsätter, fältarna år organiserade under Öppenvården idag. Att intervjua en tidigare fältare som var verksam för tio år sedan är inte relevant. Även föreningarnas och partiernas nattvandring har avslutats- man träffar inga ungdomar ute. Stöd till ungdomar som samtal och urinprov ska fortsätta. Har tyvärr inte möjlighet att delta på nämndemötet den 15:e, men har sett under en lång tid att fältarnas utearbete inte är effektivt.

"Vi ska diskutera"

Christian Liljenhed (L): Trygghet är en väldigt prioriterad fråga för Liberalerna i Kumla och vi har genom åren haft många förslag för att öka tryggheten. 

Christian Liljenhed. Foto: Privat.

I flera år har vi drivit på för ett utökat fokus på förebyggande arbete kring dessa frågor, inte mindre fokus. Liberalerna kommer diskutera förslaget om att ta bort fältassistenterna, och även de andra besparingsförslagen, under nästa vecka.

"Kan inte vara utan"

Lena Rosborg (V): Vänsterpartiet anser att "fältarna" ska vara kvar, de gör en insats i kommunen som vi inte kan vara utan. Med tanke på den förstörelse som är till exempel i Sjöparken, och på andra platser behövs det vuxna ute. Det är också viktigt i förebyggande syfte, kontakter i skolan, föreningslivet. Kända ansikten som ungdomarna känner igen. Vad blir konsekvenserna? V kommer rösta för att de ska vara kvar.

"Lägger min röst på nej"

Berry Keller (M): Ungdomars vanor har ändrats. De finns inte på stan eller andra uteplatser som det var då "Kumla mot narkotika startades". Kampen mot narkotika måste fortsätta, men förutsättningarna är anorlunda och då kanske man inte behöver " fältarna" som förr utan måste jobba på ett annat sätt. Jag lägger min röst på ett nej för fältarbete på nuvarande sätt.

Jonatan Arting och Markus Lundström är kollegor som "fältare" i Kumla. Foto: Anders Björk
KD räknar med samarbete 

Johan Jörtsö (KD): Vi brukar ha ett samarbete med Centern och Liberalerna och rösta lika, och vi får prata ihop oss och se hur vi ställer oss. Det ekonomiska och behovet styr ju självklart mycket för beslutet. 

"Måste våga ta ansvar"

Annica Sjöqvist, Socialnämndens ordförande (S): Vi ser att andelen äldre och yngre personer ökar i kommunen och andelen som är i arbetsförd ålder ökar inte i samma takt.

Annica Sjöqvist på cykeltur. Foto: Anders Björk

Det innebär att skatteintäkterna till kommunen inte ökar lika mycket som kostnaderna. Så här ser det ut i de flesta kommuner i landet så Kumla är inget unikt på det sättet. Därför måste vi nu våga ta ansvar och vidta vissa åtgärder så vi kan ge de äldre en plats på ett vård och omsorgsboende när de behöver. I Kumla planerar vi att bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med en utökning av 36 nya platser mot vad som finns idag. Sedan ser vi att för att klara ökning/andelen äldre med vård- och omsorgsbehov behöver vi planera för ytterligare ett vårdboende längre fram. Om beslut går igenom att avveckla fältarbetarna så kommer vissa av deras arbetsuppgifter läggas på Öppenvården i Kumla.  

SD röstar för kvar

Jeanine Brunn Magnusson (SD): Vi vill ha kvar "fältarna" i Kumla. Kanske behövs det till och med några fler istället, men det är möjligt att deras uppdrag behöver moderniseras. Så ja, vår röst hamnar för att de blir kvar.

Kent Marksjö
Jag anser att man ska ha kvar fältarbetare och utveckla deras arbete i takt med ungdomarnas nya vanor.
2019-08-11 21:28
Nisse
Det är tragiskt att läsa att S och M svarar så väldigt lika. Samma formuleringar används i svaren. Hur kan det gått så långt att M och S sammarbetar? M har enligt mig tappat det fullständigt i denna kommun. Min röst kommer i framtiden hamna på något annat parti.
2019-08-12 1:14
Anders Friberg
” I Kumla är vi liiite bättre!” är ingressen till vision 2025 för kommunen. Även om det är en vision ska alla beslut och arbete sträva mot densamma. När jag läser in politikernas svar från majoriteten så talar mycket för att ”Fältarna” försvinner. Jag förstår att tuffa beslut kommer behöva fattas för att få budget i balans. Min analys är att besluten som fattas nu är kortsiktiga. Prognoserna framöver pekar på en fortsatt obalans med fortsatt ökade välfärdsbehov kontra lägre skatteintäkter. Därför är det troligt att fler ”obekväma beslut” behöver fattas. Det blir en utmaning att fatta beslut som strävar emot ”att i Kumla är vi liiite bättre” Eller som en känd idrottsman myntade: ”ingenting är omöjligt!”
2019-08-12 7:56
Lotta R
Är ungdomarna inte ute på nätterna? Vem är det då som är ute och för sånt liv speciellt vid stationen och runt Skolgatan? Nu tycker jag nog att det är dags för ledamöterna att vara ute lite på nätterna och titta på verkligheten. Vem är det som dom fått idén om att ungdomarna inte är ute på nätterna ifrån? Har ni gjort en kartläggning eller hur har ni kommit fram till detta korkade beslut? Detta tyder bara på mycket stor okunskap hos ledamöter och tjänstemän. Gör om gör rätt för en gång skull
2019-08-12 13:10
lisbeth
Vi är för många gamla och unga.Vi gamla har bidragit till vad Sverige är idag.Jobbat i många många år.Jag har jobbat i 46 år. Finns det jobb till alla i arbetsför ålder och vill alla jobba det är frågan.
2019-08-12 18:33
Sebbe
VI SKA HA KVAR JONATAN & MARKUS. Dom gör väldigt mycket nytta, men allt ser vi inte. Dom jobbar under sekretess. Det kommer bli kaos i stan när ungdomarna vet att det inte finns fältare längre! Hur mycket spar ni då Gunnel Kask?
2019-08-12 23:18
Emma
Ungdomarnas levnadssätt har förändras? Ja delvis. Inte ute på nätterna längre? Nej. Det var bland det lustigaste jag hört. Klart det är ungdomar ute annars har jag fel på synen. Nästan så det behöver ökas resurser för att få bukt på skadegörelsen, bilar som brinner och köp av droger på väldigt öppna platser. Stämmer säkert att några få är kvar hemma, de ungdomarna som föräldrarna stoppar ifrån att gå ut pga otryggheten som blivit. Hoppa och köp ett konstverk eller två om året så kan pengarna läggas på ungdomarna istället. Det röstar jag på! .
2019-08-13 1:14
Måddan
Håller helt med dig Sebbe ! Vi ser inte det hela i detta eftersom det du säger är sant att de jobbar under sekretess och har tystnadsplikt . Om ungdomarna inte är ute på nätterna vem är det då som står för all skadegörelse .? Det kommer att kosta mycket mer i slutändan än det ni tror att ni sparar. Konstverk överallt vad kostar detta? Sedan de gamla: Dyrare mat ,indragen anhörigstöd. Vet ni politiker vad en vanlig kvinnlig pensionär har i pension ? Tror inte det. Glöm inte att de gamla har jobbat upp detta land.
2019-08-14 11:43
Jonny Olsson
Kan bara konstatera att tjänstemän och politiker skulle behöva jobba med fotfolket en månad för att kunna ta beslut om och vad deras beslut innebär för de som jobbar inom dessa yrken. Men skiter högaktningsfullt i det eller begriper inte att deras beslut kan innebära att flera slutar eller blir sjukskrivna med ännu högre kostnader som följd. Min röst får ni inte mer. En förbannad Jonny
2019-08-14 22:14
Kent Marksjö
Jag anser att man ska ha kvar fältarbetare och utveckla deras arbete i takt med ungdomarnas nya vanor.
2019-08-11 21:28
Nisse
Det är tragiskt att läsa att S och M svarar så väldigt lika. Samma formuleringar används i svaren. Hur kan det gått så långt att M och S sammarbetar? M har enligt mig tappat det fullständigt i denna kommun. Min röst kommer i framtiden hamna på något annat parti.
2019-08-12 1:14
Anders Friberg
” I Kumla är vi liiite bättre!” är ingressen till vision 2025 för kommunen. Även om det är en vision ska alla beslut och arbete sträva mot densamma. När jag läser in politikernas svar från majoriteten så talar mycket för att ”Fältarna” försvinner. Jag förstår att tuffa beslut kommer behöva fattas för att få budget i balans. Min analys är att besluten som fattas nu är kortsiktiga. Prognoserna framöver pekar på en fortsatt obalans med fortsatt ökade välfärdsbehov kontra lägre skatteintäkter. Därför är det troligt att fler ”obekväma beslut” behöver fattas. Det blir en utmaning att fatta beslut som strävar emot ”att i Kumla är vi liiite bättre” Eller som en känd idrottsman myntade: ”ingenting är omöjligt!”
2019-08-12 7:56
Lotta R
Är ungdomarna inte ute på nätterna? Vem är det då som är ute och för sånt liv speciellt vid stationen och runt Skolgatan? Nu tycker jag nog att det är dags för ledamöterna att vara ute lite på nätterna och titta på verkligheten. Vem är det som dom fått idén om att ungdomarna inte är ute på nätterna ifrån? Har ni gjort en kartläggning eller hur har ni kommit fram till detta korkade beslut? Detta tyder bara på mycket stor okunskap hos ledamöter och tjänstemän. Gör om gör rätt för en gång skull
2019-08-12 13:10
lisbeth
Vi är för många gamla och unga.Vi gamla har bidragit till vad Sverige är idag.Jobbat i många många år.Jag har jobbat i 46 år. Finns det jobb till alla i arbetsför ålder och vill alla jobba det är frågan.
2019-08-12 18:33
Sebbe
VI SKA HA KVAR JONATAN & MARKUS. Dom gör väldigt mycket nytta, men allt ser vi inte. Dom jobbar under sekretess. Det kommer bli kaos i stan när ungdomarna vet att det inte finns fältare längre! Hur mycket spar ni då Gunnel Kask?
2019-08-12 23:18
Emma
Ungdomarnas levnadssätt har förändras? Ja delvis. Inte ute på nätterna längre? Nej. Det var bland det lustigaste jag hört. Klart det är ungdomar ute annars har jag fel på synen. Nästan så det behöver ökas resurser för att få bukt på skadegörelsen, bilar som brinner och köp av droger på väldigt öppna platser. Stämmer säkert att några få är kvar hemma, de ungdomarna som föräldrarna stoppar ifrån att gå ut pga otryggheten som blivit. Hoppa och köp ett konstverk eller två om året så kan pengarna läggas på ungdomarna istället. Det röstar jag på! .
2019-08-13 1:14
Måddan
Håller helt med dig Sebbe ! Vi ser inte det hela i detta eftersom det du säger är sant att de jobbar under sekretess och har tystnadsplikt . Om ungdomarna inte är ute på nätterna vem är det då som står för all skadegörelse .? Det kommer att kosta mycket mer i slutändan än det ni tror att ni sparar. Konstverk överallt vad kostar detta? Sedan de gamla: Dyrare mat ,indragen anhörigstöd. Vet ni politiker vad en vanlig kvinnlig pensionär har i pension ? Tror inte det. Glöm inte att de gamla har jobbat upp detta land.
2019-08-14 11:43
Jonny Olsson
Kan bara konstatera att tjänstemän och politiker skulle behöva jobba med fotfolket en månad för att kunna ta beslut om och vad deras beslut innebär för de som jobbar inom dessa yrken. Men skiter högaktningsfullt i det eller begriper inte att deras beslut kan innebära att flera slutar eller blir sjukskrivna med ännu högre kostnader som följd. Min röst får ni inte mer. En förbannad Jonny
2019-08-14 22:14
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Annica Sjöqvist är ordförande i socialnämnden som har en del att ta ställning till inför veckans möte. Foto: Anders Björk
Brunnsvattnet i Porla sägs ha läkande effekter. Här smakar Bengt Holgersson på det välkända vattnet. Foto: Maude Larsson
Många roliga aktiviteter för barn blir det på Internationella Barndagen - alldeles gratis dessutom! Foto: Esi Grünhagen via Pixabay
Publicerad: 2019-08-11 18:08
Senaste nyheterna
Dödskul föreläsning i Laxå
(16:18)
Speedway: Två indianer topp 10
(15:12)
Byggmax invigde i Kumla
2
(12:57)
Inbrott på Aspgatan
(12:49)
Hardemodagen på söndag
(2019-09-19)
Fotboll: Beröm till Pierre
(2019-09-19)
Speedway: Holder skrev nytt
(2019-09-19)
“Håll koll på era hundar”
8
(2019-09-19)
RADIO: “K-märkt” om Ford
(2019-09-19)
En rånare tar sig ett rån
(2019-09-19)
Fetmakirurgi bra mot hjärtsvikt
(2019-09-19)
Veckans bilder: Översvämning 1994
6
(2019-09-19)
Läsfest för författardrömmare
(2019-09-19)
Veteraner på bussresa
(2019-09-19)
Fotboll: Vrestorp till division 3?
1
(2019-09-19)
Gårdsstölder i Askersund
(2019-09-19)
Hockey: Kumla utskåpade i Skövde
(2019-09-18)
Biskopen går under jord
(2019-09-18)
Rekord för kommunens vindkraft
2
(2019-09-18)
Firar internationell barndag
(2019-09-18)
Vad gör arkeologer i Älvesta?
1
(2019-09-18)
Ronander med blues på Stinsen
(2019-09-18)
Nystartar fritidsgård i Hällabrottet
(2019-09-18)
PRO om budgeten
(2019-09-18)
Enellys har stängt i Hallsberg
2
(2019-09-18)
Josefin åtta på SM
(2019-09-17)
Liftar från Kumla till Hollywood
2
(2019-09-17)
Vaknade av inbrott i husbil
(2019-09-17)
Byggmax öppnar på fredag
(2019-09-17)
Livsfarlig klättring i Sjöängen
(2019-09-17)
Taket släppte på anstalten
(2019-09-16)
Fristorp final på Konstslingan
(2019-09-16)
Ulrik Jansson: Gästgiveriet som flyttade
1
(2019-09-16)
Fullmäktige (TV)
(2019-09-16)
Över 70 barn deltog i triathlon
(2019-09-16)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett
22
(2019-09-16)
Vibydag med unikt tågstopp
(2019-09-16)
Fotboll: IFK-damer utvecklas
(2019-09-16)
Båtstölder på Lindbovägen
(2019-09-16)
Bilinbrott i Östansjö
(2019-09-16)
Nätverk för föräldrar att gå med i
(2019-09-16)
Fotboll: Förlust för Skyllberg
(2019-09-15)
Elin och Sema åkte fast
1
(2019-09-15)
Fotboll: Sköllersta slog Strängnäs
(2019-09-15)
Förlust mot Lindlöven
(2019-09-15)
Skördemarknad i Svinnersta
(2019-09-15)
Alfapac fyller 50
(2019-09-15)
Fotboll: Yxhult slog Adolfsberg
(2019-09-15)
Hallå där - Fyra Systrar
(2019-09-15)
Fallande träd i centrala Kumla
1
(2019-09-15)
Fotboll: Knapp damvinst mot jumbo
(2019-09-14)
Henkas hade öppet sista dagen
(2019-09-14)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
8
(2019-09-13)
Teater om Selma i Kräcklinge
(2019-09-13)
Soligt och välbesökt på Kumlamarken
(2019-09-13)
Avslutade lyckad Kulturvecka
(2019-09-13)
Lugn celldelniing på anstalten
(2019-09-13)
Oktoberfest på Sparbanksbörsen
(2019-09-12)
Vad händer vid Postgatan?
(2019-09-12)
Vetenskapspub nästa vecka
(2019-09-12)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.