14 Augusti 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Höghus förfular Kumlasjöns miljö

Skissen som visar hur det kan se ut vid Kumlasjön om det nya försöket till detaljplan blir av. Skiss: Hållens arkitekterSkissen som visar hur det kan se ut vid Kumlasjön om det nya försöket till detaljplan blir av. Skiss: Hållens arkitekter

Få gemensamma platser i Kumla är så uppskattade som Kumlasjön med dess omgivande park och scen. Ändå ska två skrymmande höghus byggas vid parken, bryta mot kommunens eget program och förfula den historiska miljön. Det skriver Kumlanytts redaktör Lars Litzén i en opinionsartikel.

Politikerna i Samhällsbyggnadsnämnden och dess tjänstepersoner i förvaltningen har nu återkommit med ett nytt förslag till detaljplan för kvarteret Rörläggaren för att bädda för två höghus med 43 bostadsrätter som HSB vill bygga.

Den första detaljplanen underkändes av Mark-och miljödomstolen. Inte för att höghusen ansågs för fula och stora för parken utan för att garageutfarten på baksidan ansågs dåligt urformad, bilstrålkastarna kunde störa en granne. Så kan man också sila mygg och svälja kameler.

Det nya förslaget, som nu är på samråd till 8 februari, har förstås korrigerat garageutfarten men i övrigt är inget ändrat. Ökad biltrafik är oundviklig. Samma  resonemang som tidigare upprepas: Kumla behöver fler lägenheter i centrum och det finns  nästan inga andra ställen att bygga på, heter det. Den intresserade kan studera ärendet HÄR.

"Positivt tillskott"

Men finns det inget negativt med att smälla upp två höghus vid den idylliska Kumlasjön? Nej inte alls om vi ska tro Samhällsbyggnadsnämnden, tvärtom: 

 ”Bebyggelsen blir ett positivt tillskott som förstärker stadsbilden, ett centralt läge som nyttjas mer stadsmässigt och byggnaderna kan fungera som en fond i slutet av Hagendalsvägen, en plats som markerar en entré till Djupadalsparken.”

Visst, den så kallade stadsbilden förstärks men på bekostnad av parkmiljön med dess unika skönhetsvärden. Att bygga höghus för att "markera en entré" till parken kan kännas något överdrivet, som om Kumlaborna inte hittar dit ändå.

Folklig mötesplats

Kommunen har ett gällande Kulturmiljöprogram,  beslutat av kommunfullmäktige. Syftet med planen är att uppmärksamma Kumlaborna på hus och miljöer som berättar om vår historia och är värda ta vara på.  I det nya förslaget nämns detta helt korrekt : 

”I Kulturmiljöprogrammet pekas Djupadalsparken ut som en värdefull folklig nöjes- och mötesplats med samhälls- och socialhistoriska värden. I miljön är det viktigt att värna karaktären av aktivt brukad, mindre stadspark. Nya kompletterande byggnader bör utformas underordnade parkens uttryck och skala. ”

Läs gärna den sista meningen i citatet en gång till.  Kan verkligen två höghus i betong, ett med sju våningar, det andra med fem,  anses vara underordnade parkens uttryck och skala?

Svaret är förstås nej. Sanningen är att Samhällsbyggnadsnämndens politiker och tjänstepersonerna som fått  uppdraget att ta fram en detaljplan fullständigt struntar i kulturmiljön.  Programmet citeras  pliktskyldigt men bemöts inte.  Man rycker på axlarna eftersom det står ”bör utformas”, inte skall. 

Kan inte mätas

Buller från trafiken, gifter i marken, skuggor från höghusen, det är miljöfrågor som tas på allvar och har ägnats kostsamma utredningar. De kan nämligen mätas med siffror och diagram. Kulturmiljön, det visuella - vibbarna - vad en parkbesökare kan se och uppleva som störande eller vackert är svårare att mäta. Därför struntar man i det.

"Detaljplanen innebär inte någon betydande miljöpåverkan",  lyder sammanfattningen, som godkänts av Länsstyrelsen. Det betyder att kommunen slipper göra en mer omfattande MKB, miljökonsekvensbeskrivning.  

Att detaljplanen med höghusen inte har någon betydande miljöpåverkan anses så viktigt att samhällsbyggnadsnämnen tog ett särskilt beslut om detta vilket kunnat läsas, framhålls det,  på kommunens anslagstavla mellan 14 december 2018 och 4 januari 2019.  

Den som missade att läsa detta och ändå anser att höghusbygget har en betydande miljöpåverkan och vill ha en ändring bör nog skaffa störthjälm för att inte stånga huvet blodigt mot samhällsbyggnadsnämndens mer tjockskalliga ledamöter.

Skissen försvann

I detaljplaneförslaget - det är fortfarande ett samråd! - snuddar man vid dilemmat att bygga höghus i direkt anslutning till en park med en djupa historiska rötter, en oas som tusentals Kiumlabor njuter av och har så gjort i många år.  Så här mycket ägnas omsorgen:

"Det är av största vikt att ny bebyggelse i planområdet möter parken på ett bra sätt. "

Det betyder att man ska göra en snygg stödmur. 

Själva höghusen har beslutsfattarrna ingen åsikt om. Den skiss av husen sedda från Kumlasjön, som Hålléns arkitekter presenterat, visades i det första underkända planförslaget - i det nya förslaget är skissen, som gjorde så många upprörda, inte med.

Markanvisningen

Det avgörande problemet med kommunens hantering av kvarteret Rörläggaren är att man gett HSB markanvisning (förlängt till och med 2020) utan att ställa villkor för husens utformning vilket man kan göra - om man vill och har förstånd för områdets geografi och miljö. 

Jo, ett krav fanns, höghusen fick inte bli högre än det gamla vattentornet. Det är uppfyllt. Att huskropparna med sin volym ändå förminskar tornets betydelse får vi bortse från.

Ingen större skugga må falla över HSB, den kooperativa bostadsjätten kan räkna och vill få in så många lägenheter som möjligt och beställer detta av arkitekterna som gör vad de kan. Och sen anpassar sig snällt kommunens makthavare. 

Konsekvenserna får i så fall Kumlaborna leva med så länge de lever. 

- Det är inte sans och måtta, det är sanlöst och måttlöst, har välkände arkitekten Jerk Alton kommenterat byggplanerna.

Se också
Proppen
Kommer bli helt rätt och smälta in hur bra som helst
2019-01-24 20:03
Maria Lindqvist
Jag tycker det är jättetråkigt att det skall byggas där över huvud taget! Jag tittar alltid ut över kumlasjön och den fina naturen när man passerar på Södra Kungsvägen. Det är en vacker plats och den skall man nu förstöra. Skäms!
2019-01-24 21:29
Allt nytt är inte dåligt
Skönt, då försvinner snart det fula rucklet som står där nu.
2019-01-25 8:02
kg
Byggs så otroligt fula hus nu för tiden, snabbt ska det gå dyrt ska de vara och ju fulare ju bättre. Bra idé att plocka bort solen från svackan framför scenen därnere, bra tänkt,,,
2019-01-25 9:52
Inger Ahlberg
Varför inte göra lägre hus med tegelfasaden som går lite i stil med vattentornet. Tänker på gamla ” Fabriksköp” det är ju fina tegelhus.Det borde väl nån arkitekt kunna rita ihop.
2019-01-25 13:11
Esso Engvall
Kumlasjön,Sjöparken det finaste vi har i kommunen.Kanske tveksamt med höghus i dess närhet ? Riv det gamla huset djupadalsg-kungsvägen öppna upp mot sjön ,då ser man Närkes pärla Kumlasjön från kungsvägen,lägg höghusen vid de två h-hus längre söderut Mvh esso
2019-01-25 13:43
Godsmak
Ser ut som kopior av miljonprogrammens hus i förorterna i Stockholm. Som alltid fått skäll för hur fula dom är och man försöker bygga om för att få bort allt det fula och otrivsamma. Ser ut som streckhus en femåring lyckats rita smile Sjukt att på allvar planera sånt år 2019. Rätt säkert vill inte arkitekterna bo där själva... bara rita det fula åt andra.
2019-01-25 14:04
Buske
ESSO:Vi som bor nedan för högkvarteren Vill inte ha fler byggnader som skymmer solen.... Sikten... Idiotiskt att bygga dom högsta husen på högsta nivån Bygg dom på ett ställe som ligger lägre (husen rymmer lika många bostäder ändå.)
2019-01-25 14:52
Peterklippan
Ser ut som hotellkomplex i Beirut! bara kulhål och granat träffar som fattas.synd på så bra plats.får döpa om sjön till genesaret sjö.
2019-01-25 15:08
Peter
Behövs det utbildade arkitekter för att bygg lådor? Man måste väl ha lärt sig lite mer på den utbildningen! Eller har beställaren dålig smak? Ska man bygga nåt på den platsen borde det vara lågt och kanske gå i den nya "kumla gröna" färgen! Eller som IA skrev ovan: tegel!
2019-01-25 16:35
Ståhlberg
Vilken fantastisk tanke att bygga i stil med vattentornets fasad och tex skofabriken vid S Kungsvägen!! Och INTE högre än husen mittöver gatan.Än så länge njuter jag varje dag av det vackra vattentornet och utsikten över sjön Vilken fantastisk tanke att bygga i stil med vattentornets fasad och skofabriken vid Kungsvägen !!Och inte högre än husen mittöver gatan.Området är en viktig miljö för Kumla.
2019-01-25 17:00
AC
FÖRSKRÄCKLIGT!!!! ATT BYGGA DÄR NÄR DET FINNS SÅ MÅNGA ANDRA STÄLLEN ATT BYGGA PÅ!!! Riv det gamla huset och gör en fin grönyta med blommor och parkbänkar då kommer Kumla sjön att synas bättre och folk kan njuta av utsikten!!!!! TYCKER före detta KUMLABO
2019-01-25 17:45
Idéfattigt
S har upplåtit tomten till HSB som står S nära och vi vet att S tycker om att bygga. Senast fick vi kumlingar veta genom anslag att det var S som byggde Akvarellen. Vi vet också att det finns många ”Domuslådor” byggda i S-styrda kommuner så varför skulle inte även detta bygge bli enligt ”lådmodellen”?
2019-01-26 18:30
Christian Kahlbäck
Hur är våra politiker skapta som först kastar ut många miljoner på Kumla sjöpark som ska vara Kumlas stolthet o sedan gömma densamma bakom stora höghus är det inte dags att vanligt bondförnuft får ta plats i deras hjärnor någon gång.MVH Christian Kahlbäck
2019-01-27 5:01
Christian Kahlbäck
Hur är våra politiker skapta som först kastar ut många miljoner på att skapa Kumla sjöpark som ska vara Kumlas stolthet och sedan gömma den bakom stora höghus låter ju helt idiotiskt nej nu är det väl dags att vanligt bondförnuft äntligen får ta plats i våra förtroendevalda så de blir lite ordning.MVH ChRISTIAN Kahlbäck
2019-01-27 5:14
Rolf Eriksson
Man vågar ju ändå inte gå i parken av rädsla att bli trakasserad/rånad/misshandlad så lika bra att göra bostäder där.
2019-01-27 9:38
Tuck
Älskar Central Park-känslan, mycket bra beslut Kumla!!!!
2019-01-28 1:07
Ove Lindqvist
Borde inte kommentera bygget, men finns det ingen politiker i Kumla som upplevde Barnens Dags firandet vid Kumlasjön? En fantastisk plats med scen och underhållning, då liksom under senare år med publik sittande i slänten upp mot Kungsvägen. Inte många städer som har den miljön, nästan som om man skulle bygga höghus efter Svartån vid Stadsparken i Örebro.
2019-01-28 16:53
Blir mörkrädd.....
Jag blir mörkrädd när jag läser om hur S i Kumla vill förstöra stadens pärla. tag ert förnuft tillfånga och inse att detta inte är en bra idé! Kräver ett vuxet ansvar inför framtiden så vi inte förstör vackra Kumlasjön.
2019-01-28 22:07
Hoppas
Jag hoppas verkligen att alla som skriver här och har synpunkter på detta bygge också kontaktar Kumla kommun och framför sina synpunkter. Här i Sydnärkenytt gör dom förmodligen inte lika stor nytta som om man framför dom direkt till dom styrande.
2019-01-29 13:56
Maggan
Hoppas politikerna tänker till och stoppar bygget av höghusen vid Kumlasjön! Kumla var och är en mysig småstad, men varför rivs alla gamla hus och byggnader runt centrum och det byggs höghus istället? Förstår att fler hyreslägenheter behövs, men det finns andra platser att bygga på!Bevara närkesslättens pärla som det vackra oas den alltid varit! Riv eller rusta upp det gamla huset som finns där nu, eller låt området vara grönområde!
2019-01-29 17:58
Susanne Olofsson
Susanne: Detta bygge måste väl ändå stoppas! Hur kan våra politiker inte vara mer angelägna att vaka över andra värden än att förtäta till varje pris? Och vem kommer ens trivas i en park där man är ständigt iakttagen från höghusens fönster och balkonger? Det finns inte mycket kvar av det Kumla som en gång var, så låt oss få behålla vår park som den är. I närliggande kvarter finns ännu några byggnader kvar och bidrar till att ge staden själ och känsla. Politiker, tänk om, tänk rätt och ta åtminstonde fram ett förslag som smälter in! HSB har många hus i Kumla, varför inte bygga på våningar på befintliga hus?
2019-01-29 22:41
Pp
Fastigheten ligger ju inte i parken.Det står redan ett hus där. Jag undrar hur ofta alla kriterier här är vid Kumlasjön? Det är ju folktomt förutom fyra kvällar om året när det är 100 pers där på Kumlasjönt....
2019-02-01 13:45
LB
Jag instämmer med tidigare kommentar om att utsikten från Södra Kungsvägen kommer att förstöras. Jag bor på Södra Kungsvägen och vill inte att utsikten ska förstöras av två höghus.
2019-02-03 21:23
Olddriver
HSB ingår väl i "rörelsen"! Med S och M i majoritet så spelar det nog ingen större roll hur det blir, bara det är HSB som låter bygga! Tycker själv att det är sorgligt att förstöra denna del av Kumla. Men, i vanlig ordning är det väl ett beslut fattat i sann demokratisk ordning inom kommunen!
2019-02-04 10:24
GB
Om detta blir verklighet så är det väl slut med musik på och annat som låter från parkens fina scen. För inte kan man väl tillåta sådant som stör när de som sitter på sina fina balkonger vill ha lugn och ro.
2019-02-04 14:42
June Nilsson
Lyssna på vad befolkningen tycker!! Folkomröstning!
2019-02-04 14:55
Steve Arvberger
Nej, stäng inte en dörr för vår vackra Kumla Sjö. Öppna dörren "Riv rucklet" vid S:a Kungsvägen. Då kommer även vårt vackra Vattentorn fram.
2019-02-07 11:22
Proppen
Kommer bli helt rätt och smälta in hur bra som helst
2019-01-24 20:03
Maria Lindqvist
Jag tycker det är jättetråkigt att det skall byggas där över huvud taget! Jag tittar alltid ut över kumlasjön och den fina naturen när man passerar på Södra Kungsvägen. Det är en vacker plats och den skall man nu förstöra. Skäms!
2019-01-24 21:29
Allt nytt är inte dåligt
Skönt, då försvinner snart det fula rucklet som står där nu.
2019-01-25 8:02
kg
Byggs så otroligt fula hus nu för tiden, snabbt ska det gå dyrt ska de vara och ju fulare ju bättre. Bra idé att plocka bort solen från svackan framför scenen därnere, bra tänkt,,,
2019-01-25 9:52
Inger Ahlberg
Varför inte göra lägre hus med tegelfasaden som går lite i stil med vattentornet. Tänker på gamla ” Fabriksköp” det är ju fina tegelhus.Det borde väl nån arkitekt kunna rita ihop.
2019-01-25 13:11
Esso Engvall
Kumlasjön,Sjöparken det finaste vi har i kommunen.Kanske tveksamt med höghus i dess närhet ? Riv det gamla huset djupadalsg-kungsvägen öppna upp mot sjön ,då ser man Närkes pärla Kumlasjön från kungsvägen,lägg höghusen vid de två h-hus längre söderut Mvh esso
2019-01-25 13:43
Godsmak
Ser ut som kopior av miljonprogrammens hus i förorterna i Stockholm. Som alltid fått skäll för hur fula dom är och man försöker bygga om för att få bort allt det fula och otrivsamma. Ser ut som streckhus en femåring lyckats rita smile Sjukt att på allvar planera sånt år 2019. Rätt säkert vill inte arkitekterna bo där själva... bara rita det fula åt andra.
2019-01-25 14:04
Buske
ESSO:Vi som bor nedan för högkvarteren Vill inte ha fler byggnader som skymmer solen.... Sikten... Idiotiskt att bygga dom högsta husen på högsta nivån Bygg dom på ett ställe som ligger lägre (husen rymmer lika många bostäder ändå.)
2019-01-25 14:52
Peterklippan
Ser ut som hotellkomplex i Beirut! bara kulhål och granat träffar som fattas.synd på så bra plats.får döpa om sjön till genesaret sjö.
2019-01-25 15:08
Peter
Behövs det utbildade arkitekter för att bygg lådor? Man måste väl ha lärt sig lite mer på den utbildningen! Eller har beställaren dålig smak? Ska man bygga nåt på den platsen borde det vara lågt och kanske gå i den nya "kumla gröna" färgen! Eller som IA skrev ovan: tegel!
2019-01-25 16:35
Ståhlberg
Vilken fantastisk tanke att bygga i stil med vattentornets fasad och tex skofabriken vid S Kungsvägen!! Och INTE högre än husen mittöver gatan.Än så länge njuter jag varje dag av det vackra vattentornet och utsikten över sjön Vilken fantastisk tanke att bygga i stil med vattentornets fasad och skofabriken vid Kungsvägen !!Och inte högre än husen mittöver gatan.Området är en viktig miljö för Kumla.
2019-01-25 17:00
AC
FÖRSKRÄCKLIGT!!!! ATT BYGGA DÄR NÄR DET FINNS SÅ MÅNGA ANDRA STÄLLEN ATT BYGGA PÅ!!! Riv det gamla huset och gör en fin grönyta med blommor och parkbänkar då kommer Kumla sjön att synas bättre och folk kan njuta av utsikten!!!!! TYCKER före detta KUMLABO
2019-01-25 17:45
Idéfattigt
S har upplåtit tomten till HSB som står S nära och vi vet att S tycker om att bygga. Senast fick vi kumlingar veta genom anslag att det var S som byggde Akvarellen. Vi vet också att det finns många ”Domuslådor” byggda i S-styrda kommuner så varför skulle inte även detta bygge bli enligt ”lådmodellen”?
2019-01-26 18:30
Christian Kahlbäck
Hur är våra politiker skapta som först kastar ut många miljoner på Kumla sjöpark som ska vara Kumlas stolthet o sedan gömma densamma bakom stora höghus är det inte dags att vanligt bondförnuft får ta plats i deras hjärnor någon gång.MVH Christian Kahlbäck
2019-01-27 5:01
Christian Kahlbäck
Hur är våra politiker skapta som först kastar ut många miljoner på att skapa Kumla sjöpark som ska vara Kumlas stolthet och sedan gömma den bakom stora höghus låter ju helt idiotiskt nej nu är det väl dags att vanligt bondförnuft äntligen får ta plats i våra förtroendevalda så de blir lite ordning.MVH ChRISTIAN Kahlbäck
2019-01-27 5:14
Rolf Eriksson
Man vågar ju ändå inte gå i parken av rädsla att bli trakasserad/rånad/misshandlad så lika bra att göra bostäder där.
2019-01-27 9:38
Tuck
Älskar Central Park-känslan, mycket bra beslut Kumla!!!!
2019-01-28 1:07
Ove Lindqvist
Borde inte kommentera bygget, men finns det ingen politiker i Kumla som upplevde Barnens Dags firandet vid Kumlasjön? En fantastisk plats med scen och underhållning, då liksom under senare år med publik sittande i slänten upp mot Kungsvägen. Inte många städer som har den miljön, nästan som om man skulle bygga höghus efter Svartån vid Stadsparken i Örebro.
2019-01-28 16:53
Blir mörkrädd.....
Jag blir mörkrädd när jag läser om hur S i Kumla vill förstöra stadens pärla. tag ert förnuft tillfånga och inse att detta inte är en bra idé! Kräver ett vuxet ansvar inför framtiden så vi inte förstör vackra Kumlasjön.
2019-01-28 22:07
Hoppas
Jag hoppas verkligen att alla som skriver här och har synpunkter på detta bygge också kontaktar Kumla kommun och framför sina synpunkter. Här i Sydnärkenytt gör dom förmodligen inte lika stor nytta som om man framför dom direkt till dom styrande.
2019-01-29 13:56
Maggan
Hoppas politikerna tänker till och stoppar bygget av höghusen vid Kumlasjön! Kumla var och är en mysig småstad, men varför rivs alla gamla hus och byggnader runt centrum och det byggs höghus istället? Förstår att fler hyreslägenheter behövs, men det finns andra platser att bygga på!Bevara närkesslättens pärla som det vackra oas den alltid varit! Riv eller rusta upp det gamla huset som finns där nu, eller låt området vara grönområde!
2019-01-29 17:58
Susanne Olofsson
Susanne: Detta bygge måste väl ändå stoppas! Hur kan våra politiker inte vara mer angelägna att vaka över andra värden än att förtäta till varje pris? Och vem kommer ens trivas i en park där man är ständigt iakttagen från höghusens fönster och balkonger? Det finns inte mycket kvar av det Kumla som en gång var, så låt oss få behålla vår park som den är. I närliggande kvarter finns ännu några byggnader kvar och bidrar till att ge staden själ och känsla. Politiker, tänk om, tänk rätt och ta åtminstonde fram ett förslag som smälter in! HSB har många hus i Kumla, varför inte bygga på våningar på befintliga hus?
2019-01-29 22:41
Pp
Fastigheten ligger ju inte i parken.Det står redan ett hus där. Jag undrar hur ofta alla kriterier här är vid Kumlasjön? Det är ju folktomt förutom fyra kvällar om året när det är 100 pers där på Kumlasjönt....
2019-02-01 13:45
LB
Jag instämmer med tidigare kommentar om att utsikten från Södra Kungsvägen kommer att förstöras. Jag bor på Södra Kungsvägen och vill inte att utsikten ska förstöras av två höghus.
2019-02-03 21:23
Olddriver
HSB ingår väl i "rörelsen"! Med S och M i majoritet så spelar det nog ingen större roll hur det blir, bara det är HSB som låter bygga! Tycker själv att det är sorgligt att förstöra denna del av Kumla. Men, i vanlig ordning är det väl ett beslut fattat i sann demokratisk ordning inom kommunen!
2019-02-04 10:24
GB
Om detta blir verklighet så är det väl slut med musik på och annat som låter från parkens fina scen. För inte kan man väl tillåta sådant som stör när de som sitter på sina fina balkonger vill ha lugn och ro.
2019-02-04 14:42
June Nilsson
Lyssna på vad befolkningen tycker!! Folkomröstning!
2019-02-04 14:55
Steve Arvberger
Nej, stäng inte en dörr för vår vackra Kumla Sjö. Öppna dörren "Riv rucklet" vid S:a Kungsvägen. Då kommer även vårt vackra Vattentorn fram.
2019-02-07 11:22
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Polis släpper ut en bil från avspärrade området. Och strax därefter, kring kl 11:15, hävdes avspärrningarna. Foto: Anders Björk
Annica Sjöqvist är ordförande i socialnämnden som har en del att ta ställning till inför veckans möte. Foto: Anders Björk
Publicerad: 2019-01-24 17:25
Senaste nyheterna
SKPF:s pensionärer på resa
(22:16)
INSÄNT: Om besparingar inom välfärd
1
(15:11)
Fältare röstades kvar vid möte
4
(2019-08-15)
Veckans bild - Nybyggt Folkets Hus
(2019-08-15)
Inbrott vid Malmens förskola
2
(2019-08-15)
Barbados underhöll (TV)
9
(2019-08-14)
Anders Björk: Tveksamt om Indianerna går längre än kvartsfinal
2
(2019-08-14)
Hardemo firar på söndag
(2019-08-14)
Insänt om trafiken
(2019-08-13)
Insänt om tiggare
2
(2019-08-13)
Speedway: Ny storförlust borta
(2019-08-13)
Följ Indianerna här LIVE!
(2019-08-13)
Radio 94,3 med frestelser
(2019-08-12)
Zumba i regnet (TV)
(2019-08-12)
Ingen Metro att fylla på
(2019-08-12)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
8
(2019-08-12)
Larm om explosionsrisk avvärjt
(2019-08-12)
Speedway: Laget mot Lejonen
(2019-08-11)
Sex års fängelse för barnvåldtäkt
1
(2019-08-11)
Sparförslag att rösta om på torsdag
9
(2019-08-11)
Åbytorpare har årlig träff
(2019-08-11)
Fotboll: IFK rycker i toppen
(2019-08-10)
Fotboll: Yxhult visar form
(2019-08-10)
Bestulen på toapapper
3
(2019-08-09)
Åska stoppade inte Alfons
(2019-08-08)
Veckans bild: Rivning Skolvägen
2
(2019-08-08)
Olycka i hopptorn, person till sjukhus
1
(2019-08-07)
Sabotage vid minigolfen
(2019-08-07)
Klottrat kors på kyrkogård
(2019-08-07)
Fotboll: IFK Kumla slog jumbon
(2019-08-07)
Alfons Åberg kommer!
(2019-08-07)
Speedway: Indianerna vann 46-44
2
(2019-08-06)
“Fältare” kan försvinna från Kumla
23
(2019-08-06)
Oreda vid miljöstation
5
(2019-08-06)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
25
(2019-08-05)
Fotboll: Yxhult vann i omstart
1
(2019-08-04)
Speedway: Laget mot Västervik
(2019-08-04)
GOLF: Matilda vann säkert
(2019-08-04)
Traktorälskarna samlades
(2019-08-04)
Alf Anneborg: Gubbar på ny historieresa
1
(2019-08-02)
Anders Björk: Slaget vid Poltava
1
(2019-08-01)
Speedway: Tai tillbaka i Indianerna
6
(2019-08-01)
Julmusten redan här
1
(2019-08-01)
Veckans bild - Sveavägen 60-talet
1
(2019-08-01)
ZUMBA: Gratis vid Kumlasjön
(2019-08-01)
Konstverk i Sjöparken vandaliserat
21
(2019-07-31)
Speedway: Förlust med 22 poäng
(2019-07-30)
Tre Kumlabor dömda för knarkbrott
(2019-07-30)
Mångkultur: Svärd (C) svarar KD
4
(2019-07-30)
Speedway: Lyssna, tippa och vinn!
(2019-07-30)
Fängelse för rattfull chaufför
(2019-07-30)
Dömd för knogärn på torget
(2019-07-30)
Het Kumla-sommar (TV)
(2019-07-30)
Inbrott på Kvarngatan och i Skogstorp
(2019-07-30)
Förstörde utanför Goda Rum
6
(2019-07-30)
BILDSPECIAL:Lag-SM för islandshästar
1
(2019-07-29)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett
5
(2019-07-29)
Karl-Gustaf Mattsson: Jag tror på Gud
3
(2019-07-28)
Speedway: Milik också skadad
(2019-07-28)
Speedway: Thomsen överkörd på EM
4
(2019-07-27)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.