29 November 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Kommer Fjärilen klara ekonomin?

Kumlas privata förskola har just nu inte tillräckligt med barn.Kumlas privata förskola har just nu inte tillräckligt med barn.

Hur ska Fjärilen, Kumlas hittills enda privata förskola, klara ekonomin när barnantalet blivit lägre än planerat? Det undrar kommunen i sin tillsynsrapport av förskolan. .

Det skrevs historia i Kumla när den första privata förskolan öppnade i januari i år, resultatet av en politisk reträtt av socialdemokraterna för att samregera med moderaterna. 

Leyla Parsa fick blommor av kommunen men måste nu klara ekonomin. Arkivfoto.

Nybyggda Fjärilen drivs av Belles Kids Care AB med dynamiska örebroaren Leyla Parsa som både VD och förskolechef. Ett snyggt och modernt bygge med fina färger vid Husargatan i Hagaby. 

Starten kunde dock blivit bättre eftersom det under våren blev bråk och negativ uppmärksamhet när tre ur personalen på kort tid slutade. 

Verkar fungera bra

Men det är inte därför kommunen gjort en tillsyn, en sådan ingår i ansvaret för skolverksamhet. Tillsynen har skett genom intervju med chefen, enkäter till vårdnadshavare och personalen samt med besök under pågående verksamhet med barnen. 

"Kommunens tillsyn granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att vara heltäckande i alla delar", skriver Ann-Sofie Vennerstrand och Cathrine Hansson-Sonnerstedt, chefer på skolförvaltningen.

Helhetsbilden som tonar fram är att Fjärilen verkar fungera ganska bra. Förskolan upplevdes "ha en trygg och stimulerande verksamhet med närvarande pedagoger som ser barnens behov och uppmuntrar till nyfikenhet att prova nya saker."

Enkäten med de anställda (åtta personer) gav mest positiva svar. Enkätsvaren från föräldrarna är överlag positiva men med flera anmärkningar kring bristande information och återkoppling kring barnens utveckling.

Det gillar inte politikerna i Nämnden för livslångt lärande, som vill ha besked om hur Fjärilen säkrar sina rutiner för att informera vårdnadshavarna.

För få barn

Men den tyngsta anmärkningen handlar om ekonomi. När tillsynen gjordes var 30 barn inskrivna på Fjärilen. Kalkylen byggde på 55 barn.  Då kan det bli kris, enligt rapporten:

"Förskolan Fjärilen har till hösten 2019 något färre barn än under vårterminen och kommer inte att fylla upp sina lediga platser. Förskolechefen har till kommunen uttryckt oro över minskade intäkter och svårighet att fortsätta bedriva verksamheten i samband med detta." 

Att Belles Kids Care AB ingår i en mindre koncern, Adde&Bellas Familj Holding AB, som 2018 omsatte 5,7 milj med en förlust på cirka 400 000 enligt årsredovisningen, underlättar inte.

Redovisa sista januari

Nämnden reagerar strängt: "Det finns en risk att  verksamheten inte kommer att ha ekonomiska förutsättningar att uppfylla de krav som följer av de föreskrifter som finns för verksamheten." 

Senast sista januari 2020 måste Fjärilens bolag redovisa hur man ska lösa de ekonomiska problemen - på kort och lång sikt - med ett minskat barnantal.

Se också
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-10-28 0:37
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.