28 Oktober 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Kommer Fjärilen klara ekonomin?

Kumlas privata förskola har just nu inte tillräckligt med barn.Kumlas privata förskola har just nu inte tillräckligt med barn.

Hur ska Fjärilen, Kumlas hittills enda privata förskola, klara ekonomin när barnantalet blivit lägre än planerat? Det undrar kommunen i sin tillsynsrapport av förskolan. .

Det skrevs historia i Kumla när den första privata förskolan öppnade i januari i år, resultatet av en politisk reträtt av socialdemokraterna för att samregera med moderaterna. 

Leyla Parsa fick blommor av kommunen men måste nu klara ekonomin. Arkivfoto.

Nybyggda Fjärilen drivs av Belles Kids Care AB med dynamiska örebroaren Leyla Parsa som både VD och förskolechef. Ett snyggt och modernt bygge med fina färger vid Husargatan i Hagaby. 

Starten kunde dock blivit bättre eftersom det under våren blev bråk och negativ uppmärksamhet när tre ur personalen på kort tid slutade. 

Verkar fungera bra

Men det är inte därför kommunen gjort en tillsyn, en sådan ingår i ansvaret för skolverksamhet. Tillsynen har skett genom intervju med chefen, enkäter till vårdnadshavare och personalen samt med besök under pågående verksamhet med barnen. 

"Kommunens tillsyn granskar flera olika, utvalda områden men gör inga anspråk på att vara heltäckande i alla delar", skriver Ann-Sofie Vennerstrand och Cathrine Hansson-Sonnerstedt, chefer på skolförvaltningen.

Helhetsbilden som tonar fram är att Fjärilen verkar fungera ganska bra. Förskolan upplevdes "ha en trygg och stimulerande verksamhet med närvarande pedagoger som ser barnens behov och uppmuntrar till nyfikenhet att prova nya saker."

Enkäten med de anställda (åtta personer) gav mest positiva svar. Enkätsvaren från föräldrarna är överlag positiva men med flera anmärkningar kring bristande information och återkoppling kring barnens utveckling.

Det gillar inte politikerna i Nämnden för livslångt lärande, som vill ha besked om hur Fjärilen säkrar sina rutiner för att informera vårdnadshavarna.

För få barn

Men den tyngsta anmärkningen handlar om ekonomi. När tillsynen gjordes var 30 barn inskrivna på Fjärilen. Kalkylen byggde på 55 barn.  Då kan det bli kris, enligt rapporten:

"Förskolan Fjärilen har till hösten 2019 något färre barn än under vårterminen och kommer inte att fylla upp sina lediga platser. Förskolechefen har till kommunen uttryckt oro över minskade intäkter och svårighet att fortsätta bedriva verksamheten i samband med detta." 

Att Belles Kids Care AB ingår i en mindre koncern, Adde&Bellas Familj Holding AB, som 2018 omsatte 5,7 milj med en förlust på cirka 400 000 enligt årsredovisningen, underlättar inte.

Redovisa sista januari

Nämnden reagerar strängt: "Det finns en risk att  verksamheten inte kommer att ha ekonomiska förutsättningar att uppfylla de krav som följer av de föreskrifter som finns för verksamheten." 

Senast sista januari 2020 måste Fjärilens bolag redovisa hur man ska lösa de ekonomiska problemen - på kort och lång sikt - med ett minskat barnantal.

Se också
Förälder
Ärligt talat, hur mycket hjälper det förskolan när de ständigt ska få uppmärksamhet i media? Det är ju ni som delvis är med och påverkar det minskade barnantalet. I grund och botten är det BARNEN som påverkas av det ni vuxna gör, det är en förskola för fan, sluta nu...
2019-10-28 8:38
Förälder
Bra att så mycket av sanningen kommer fram. Jag valde att avsluta ha mitt barn på den förskolan.
2019-10-28 12:11
Undringar
Det finns många sätt för en kommun att tvinga bort privata initiativ i välfärden. I detta fall verkar det som man från kommunens sida vill statuera ett exempel för att senare kunna säga att privata initiativ i välfärden inte fungerar. Är kommunen lika noggrann och ställer samma höga krav på den verksamhet man själv ansvarar för?
2019-10-28 12:18
Greger
Gör kommunen samma granskningar av sina egna förskolor. Efter år av insyn med mina barn i förskolan kan man väl inte säga att den kommunala versionen fungerar bra. Dugligt men inte mer. Klart att det alltid går att hitta fel och förbättringar oavsett vem som är huvudman.
2019-10-28 13:08
Robban
Man får den uppmärksamhet man förtjänar, både positiv som negativ!
2019-10-28 13:14
Jann1
En privat förskola... En privat skola... Oj oj något nytt. Det måste ju självklart vara något farligt. För inte kan väl något nytt och nytänkande vara bra..? Sluta upp med att vara rädda för allt nytt. Sluta upp med att belysa allt negativt om det nya och sprida misstänksamhet. Om det inte hade funnits människor som vågat tänka nytt så hade vi sprungit runt i höftskynke på savannen fortfarande...
2019-10-28 13:30
Robin
Hur kommer det sig att så många har flyttat sina barn därifrån ?
2019-10-28 15:49
Sara
Skulle faktiskt vara väldigt intresserad och se hur resultatet om kommunens egna förskolor skulle klara sig av en tillsyn.
2019-10-28 18:29
Susanne
Kumla Kommun byggde Sörby förskolan 2018 med 6 avdelningar men idag har förskolan öppet endast 3 avdelning hur går deras kalkyl ihop?? Gäller inte samma vilkor?
2019-10-28 22:13
Anders
Med denna ledning skulle jag inte välja denna förskola.....
2019-10-28 22:38
Anna
Inte konstigt om kommunen blir orolig om de har problem med kostnader. Det blir kommunens verksamhet som barnen skall placeras på förskola om en privat aktör inte klarar av att driva sin verksamhet.
2019-10-29 6:21
Matias Galli
Det verkar ju vara intäkterna snarare än kostnaderna som är problemet. Har man endast lite drygt hälften av kalkylerat barnunderlag och därmed ett motsvarande intäktsbortfall är det uppenbart att det blir kritiskt. Allt övrigt som framkommit vid granskningen är trots allt positivt för Fjärilens del, vilket dock många som kommenterat tycks ha missat.
2019-10-29 14:40
Förälder
Det borde ju inte vara några problem om de kan redovisa att kalkylen går ihop, gör den inte det så är det väl mindre bra. Är väl jättebra att kommunen hjälper till att ha ett getöga på förskolan☺️
2019-10-29 18:14
Bertil
Verkar lite som Moderaternas stora prestigeprojekt faller efter granskning av herr Oskar Svärd själv.
2019-10-30 6:43
Förälder
Det kanske är relevant att informera om det stärka kraven på ägare och ledning av fristående verksamhet, som är grunden till att kommuner måste sätta sig in i ekonomin hos privata aktörer, inte bara i Kumla: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/agar--och-ledningsprovning/
2019-10-30 8:37
Sara
Man borde ge enkäten till de pedagogerna som slutat på förskolan och även vårdnadshavarna som valt att flytta på deras barn, det finns ju en anledning till varför de har sagt upp sig eller valt att byta förskola. Skulle vara väldigt intressant att höra vad de tyckte om Fjärilen och deras ledning!
2019-10-31 6:37
Förälder
Ärligt talat, hur mycket hjälper det förskolan när de ständigt ska få uppmärksamhet i media? Det är ju ni som delvis är med och påverkar det minskade barnantalet. I grund och botten är det BARNEN som påverkas av det ni vuxna gör, det är en förskola för fan, sluta nu...
2019-10-28 8:38
Förälder
Bra att så mycket av sanningen kommer fram. Jag valde att avsluta ha mitt barn på den förskolan.
2019-10-28 12:11
Undringar
Det finns många sätt för en kommun att tvinga bort privata initiativ i välfärden. I detta fall verkar det som man från kommunens sida vill statuera ett exempel för att senare kunna säga att privata initiativ i välfärden inte fungerar. Är kommunen lika noggrann och ställer samma höga krav på den verksamhet man själv ansvarar för?
2019-10-28 12:18
Greger
Gör kommunen samma granskningar av sina egna förskolor. Efter år av insyn med mina barn i förskolan kan man väl inte säga att den kommunala versionen fungerar bra. Dugligt men inte mer. Klart att det alltid går att hitta fel och förbättringar oavsett vem som är huvudman.
2019-10-28 13:08
Robban
Man får den uppmärksamhet man förtjänar, både positiv som negativ!
2019-10-28 13:14
Jann1
En privat förskola... En privat skola... Oj oj något nytt. Det måste ju självklart vara något farligt. För inte kan väl något nytt och nytänkande vara bra..? Sluta upp med att vara rädda för allt nytt. Sluta upp med att belysa allt negativt om det nya och sprida misstänksamhet. Om det inte hade funnits människor som vågat tänka nytt så hade vi sprungit runt i höftskynke på savannen fortfarande...
2019-10-28 13:30
Robin
Hur kommer det sig att så många har flyttat sina barn därifrån ?
2019-10-28 15:49
Sara
Skulle faktiskt vara väldigt intresserad och se hur resultatet om kommunens egna förskolor skulle klara sig av en tillsyn.
2019-10-28 18:29
Susanne
Kumla Kommun byggde Sörby förskolan 2018 med 6 avdelningar men idag har förskolan öppet endast 3 avdelning hur går deras kalkyl ihop?? Gäller inte samma vilkor?
2019-10-28 22:13
Anders
Med denna ledning skulle jag inte välja denna förskola.....
2019-10-28 22:38
Anna
Inte konstigt om kommunen blir orolig om de har problem med kostnader. Det blir kommunens verksamhet som barnen skall placeras på förskola om en privat aktör inte klarar av att driva sin verksamhet.
2019-10-29 6:21
Matias Galli
Det verkar ju vara intäkterna snarare än kostnaderna som är problemet. Har man endast lite drygt hälften av kalkylerat barnunderlag och därmed ett motsvarande intäktsbortfall är det uppenbart att det blir kritiskt. Allt övrigt som framkommit vid granskningen är trots allt positivt för Fjärilens del, vilket dock många som kommenterat tycks ha missat.
2019-10-29 14:40
Förälder
Det borde ju inte vara några problem om de kan redovisa att kalkylen går ihop, gör den inte det så är det väl mindre bra. Är väl jättebra att kommunen hjälper till att ha ett getöga på förskolan☺️
2019-10-29 18:14
Bertil
Verkar lite som Moderaternas stora prestigeprojekt faller efter granskning av herr Oskar Svärd själv.
2019-10-30 6:43
Förälder
Det kanske är relevant att informera om det stärka kraven på ägare och ledning av fristående verksamhet, som är grunden till att kommuner måste sätta sig in i ekonomin hos privata aktörer, inte bara i Kumla: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillstandsprovning/agar--och-ledningsprovning/
2019-10-30 8:37
Sara
Man borde ge enkäten till de pedagogerna som slutat på förskolan och även vårdnadshavarna som valt att flytta på deras barn, det finns ju en anledning till varför de har sagt upp sig eller valt att byta förskola. Skulle vara väldigt intressant att höra vad de tyckte om Fjärilen och deras ledning!
2019-10-31 6:37
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Vätternvatten AB:s VD, Göran Lunander informerade i Hallsberg om jätteprojektet som berör hela Sydnärke. Foto Henrik Östensson
De vill att Kumla kommun tar över vägansvaret i Åbytorp. På bilden några av medlemmarna i vägföreningen; Alf Bäck, Robert Jacobsson, Karl-Gunnar Gunnarsson och Tomas Gustavsson. Foto: LG Månzon
Publicerad: 2019-10-28 0:37
Senaste nyheterna
Husabergsudde camping rustar
(20:30)
Uppvisning med schackmästare
(16:44)
Hittade knark i bostad
(15:35)
Fängelse för rattfylleri
(15:28)
Böter för snabb A-traktor
(15:20)
“Trodde hunden simulerade”
(15:15)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
(15:08)
Dikeskört i Hörsta
(14:25)
“Köp in lådcyklar till turister”
1
(12:36)
Oxfilétjuv la bytet i barnvagnen
(11:41)
Skulle bara flytta bilen
(11:24)
SD-vald dömd för sexbrott
(11:03)
Varsel om uppsägningar i Skyllberg
(10:42)
Innebandy: Fin damseger
(2019-11-10)
Hockey: Kumla tappade 3-0
1
(2019-11-10)
Skogsdag med reflektioner
1
(2019-11-10)
Lastbilsbrand vid Sänna
(2019-11-10)
Saga om en flygel
(2019-11-10)
Berättar om magnolia
(2019-11-10)
Tilde vann affischtävling
(2019-11-10)
Landals säljer verksamhet
14
(2019-11-09)
HANDBOLL: Vann i Lindesberg
(2019-11-09)
Dieker svarar S om budget/bidrag
(2019-11-08)
Sydved visade muskler i blötan
(2019-11-08)
VECKANS FRÅGA: Första bilen?
7
(2019-11-08)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
13
(2019-11-08)
Nu samråds om Vätterntunneln
6
(2019-11-08)
Vill bygga ny motionstrapp
4
(2019-11-08)
Florister utbildas snart i Hallsberg
(2019-11-08)
Bluffade på Blocket
(2019-11-08)
Dyrt mobilprat vid ratten
(2019-11-07)
Cruising-pinkare slapp böter
1
(2019-11-07)
Doktor Glas på Sjöängen
(2019-11-07)
Kumlabo hade knark i kalsongerna
(2019-11-07)
Nattidrott i Närlundahallen
(2019-11-07)
Medborgarförslag om busskort
(2019-11-07)
Trafikolycka med två bilar
(2019-11-07)
Besparingar på flera områden
(2019-11-07)
Minister träffade lantbrukare
(2019-11-07)
Veckans bild: En dusch vid Kumlasjön
(2019-11-07)
Sjukvård öppnar digital mottagning
(2019-11-07)
Richard blev “Årets Kumling”
1
(2019-11-06)
Hockey: Bråkigt vid förlust
(2019-11-06)
Flera bilar i trafikolycka
(2019-11-06)
Ingelsby får kommunalt vatten och avlopp
(2019-11-06)
Protestlistor till Kumla kommun
8
(2019-11-06)
Nytt avslag för buss-elever
(2019-11-06)
Internationell kulturfest på gång
(2019-11-06)
Protest mot höjd hastighet
11
(2019-11-06)
Speedway: Joel skrev nytt
1
(2019-11-06)
Chans lära mer om Svennevad
(2019-11-05)
Buss-elever ännu inte kommit vidare
(2019-11-05)
KONST: Ovanligt snälla djur
(2019-11-04)
Rånförsök mot Kumlas Spelhörna
10
(2019-11-04)
Optikerkedjan Synsam till Kumla
(2019-11-04)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett
21
(2019-11-04)
Anmälningar om fönsterkross
(2019-11-04)
Bilinbrott på Östra Drottninggatan
(2019-11-04)
Bostadsinbrott på Teggatan
(2019-11-04)
Hockey: Ännu en uddamålsförlust
(2019-11-03)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.