19 Juni 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Debatt om SD-motion på snabbt möte

SD:s motion om att göra Multekhuset till äldreboende orsakade den mesta debatten när kommunfullmäktige sammanträdde på måndagen. En annan fråga som stack ut var kommunen uppskjutna försäljning av den unika fastigheten Trilobiten i Hällabrottet.

I måndags var det dags för  kommunfullmäktigemöte i Kumla. Mötet i februari utgick på grund av för få ärenden och marsmötet var relativt kort. Cirka en och en halv timma tog det för fullmäktige att pricka av alla punkter.

På plats under kvällen fanns 44 ledamöter. Inga nya motioner, interpellationer eller frågor hade inkommit och punkterna på kallelsen var raskt hanterade. Kommunfullmäktiges ordförande Åsa Windahl (M) svingade klubban så det nästan glödde om den.

Rev upp beslut

Framför allt två punkter stod ut lite extra. Den första handlade om försäljningen av Trilobiten.

Trilobiten, Yxhultbolagets gamla huvudkontor, skulle säljas för 2,5 miljoner kronor till en möjlig intressent, det kunde man läsa på Sydnärkenytt den 22 juni 2018. Ett beslut som godkändes i kommunfullmäktige. Men det blev käppar i hjulet.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten, en process som tog tid och blev klar först nu i mars detta år (det blev avslag på överklagandet), men då hade intressenten dragit sig ur och hittat en annan fastighet.

Under måndagen yrkade man därför bifall till att riva upp beslutet som togs gällande försäljningen. Så blev också utfallet. Fastigheten ska fortfarande säljas, det är man överens om, men nu ska samhälls- och byggnadsnämnden titta på hur det ska gå till på bästa sätt.

– Vi vill att det ska användas och återkommer med förslag, hälsade Andreas Brorson (S) i talarstolen.

SD-motion väckte debatt

Hettade till en aning gjorde det sedan när det var dags att avhandla Sverigedemokraternas motion om att göra om gamla Multek-huset på Västra Drottninggatan för äldreboende.

Ett förslag som fick nobben av Socialförvaltningen som menade det skulle vara en mer ingripande, och kostsam, historia än vad som målades upp i motionen.

Börje Magnusson (SD) tog plats i talarstolen och beklagade sig:

– Ja, det var väl ingen större överraskning att den här motionen skulle ogillas. Det var väntat faktiskt. Idén kom från en Kumlabo och jag lämnade in motionen. Det finns en möjlighet att använda den här byggnaden på något sätt och att spara pengar. Vi ville få berörda parter att tänka till, sa Magnusson.

"Inte till för äldre"

Mothugg fick han så gott som omedelbart.

– Multek-huset har många användningsområden och vi letar aktivt efter en hyresgäst inom industri och kontor. Lokalerna är inte tänkta till och passar inte våra äldre, menade Andreas Brorson (S) och fick medhåll av partikollegan Annica Sjöqvist.

– Det är inte realistiskt att göra om det till äldreboende. Det går inte att spara pengar på det här förslaget. Det skulle innebära omfattande renoveringar och skulle bli dyrt. Det är bättre och billigare att bygga nytt.

Dömde ut förslaget

Carina Riberg (MP) var synligt ilsk på Sverigedemokraternas motion och dömde ut den med råge.

– Den här motionen får inte avslag på grund av att det är Sverigedemokraterna som lämnat in den utan för att det faktiskt är hälsorisk. Marken är förorenad av kemikalier! Våra äldre ska inte bo i en industribyggnad, det är horribelt, röt hon.

Christian Liljenhed ansåg att SD iklädde sig offerkofta och ifrågasatte om de läst svaren på motionen. Jan Engman (C) i sin tur ansåg att SD skulle göra en mer grundlig undersökning innan man lämnar in, underförstått, halvdana motioner som belastar personal i onödan.

– Vissa motioner hör bara hemma på ett ställe och det är ner i papperskorgen, slog han fast.

Mer information

Mer om kommunfullmäktige i kallelsen HÄR. Mötet i sin helhet finns även att se i efterhand.

Carina Pettersson
Nä dom gamla verkar inte stå högt i kurs i Kumla, det va ett bra förslag att göra om Multek tycker jag! I stället slängs det tusentals kronor på en massa skräpkonst!
2019-03-20 0:03
Pp
Konstigt att det utreddes om det kunde bli nya aktivitetshuset för ungdomar då...eftersom det är förorenat av kemikalier...
2019-03-20 6:29
Christian
Men att flytta äldre till ett utdömd Solbacka i väntan på att Kungsgården byggs om/ut är helt ok. Är inte Solbacka lagt i malpåse för flera år sedan pga slitage och omoderna lokaler?! Varför inte börja i rätt ände med att bygga ett nytt boende?
2019-03-20 7:55
Bagarn
Men styr upp Multekhuset nu då istället för att såga alla förslag!
2019-03-20 8:16
Oskar Svärd
Hej! Alla ni som kommenterar. Läs gärna motionen, svaret och se sen debatten. Det är otroligt kostnadsdrivande att bygga om multekhuset till ett boende. Det är också många lagskillnader i att ha aktiviteter där under begränsad tid på dygnet och att bo där dygnet runt.
2019-03-20 12:14
Robban
Jag viker mig dubbel av skratt av att läsa kommentarer från folk som är så fruktansvärt okunniga!
2019-03-20 12:31
Kolle
http://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/jn-gymasium-till-multekhuset Hösten 2017 var det aktuellt att numera nerlagda John Norlander gymnasiet skulle flytta in. Så skolelever skulle alltså vara okej.....
2019-03-20 12:40
Bagarn
Vad är det för kemikalier i marken och var kommer de ifrån? Är det bara i marken kring Multekhuset eller kan det ha spridit sig?
2019-03-20 13:32
Jonny
Det är för farligt med alla kemikalier för äldre men det går alldeles utmärkt att låta barn och ungdomar vistas där... En annan sak. Det anses vara billigare att bygga nytt än att rusta upp och bygga om. Det är väl "modernt" att återanvända numera för regeringen har ju förslag om att det ska bli billigare att laga trasiga prylar så att man sparar på miljön och inte behöver köpa nytt hela tiden... Tror nog ändå att det är bättre att vårda och ta hand om dom lokaler som finns idag än att bara bygga nytt överallt och låta gamla lokaler stå oanvända. Men viljan verkar inte finnas. Kanske för att det är just SD som driver frågan eller så vill styret bara bygga nytt och nytt och låta gamla befintliga lokaler stå och kosta pengar... Men det är väl rätt i tiden att återanvända och laga upp för att inte belasta miljön mer än nödvändigt
2019-03-20 15:03
Olle
Klart det går att använda Multek till skola, äldreboende eller vad man nu vill. Skulle säkert bli bättre än många befintliga ruckel, men med dagens komplexa regelverk är det förmodligen enklare och billigare att bygga nytt. Tyvärr har vi i vår strävan efter ordning skapat ett samhälle där vårt nedärvda sunda förnuft fördrivits av medelmåttiga tunnelseende akademiker, där vi fastnat i en perverterad byråkrati som aningslöst omöjliggör det till synes självklara. Där ligger problemet, inte hos kemikalier, konst eller engagerade kommunpolitiker.
2019-03-20 21:49
Robban
Men snälla, vad är det ni inte förstår?
2019-03-21 8:38
Kolle
Urklipp på svaret angående motionen:" Den aktuella detaljplanen för denna fastighet medger användningen industri och kontor – vilket inte är förenligt med den användning som föreslås. Om fastigheten ska nyttjas som ett vård- och omsorgsboende så måste detaljplanen göras om. En ny detaljplan, inklusive planbesked, tar ca 1,5 år att göra. Det är inte möjligt för socialnämnden att omgående ta fram en kostnad för ombyggnation av ”BOB-huset” då det inte finns en detaljplan som möjliggör detta samt att socialnämnden inte har kunskap om vad fastigheten kräver ifall en ombyggnation ska ske och vad detta skulle innebära i kostnader." Hur kommer det sig att man hade stora planer på att flytta JN gymnasiet till denna fastighet, hade det gått fortare att ändra detaljplanen för en skola?
2019-03-21 21:25
Pp
Det blir ju lite skrattretande när det tävlas i vem som kan såga SD's motion mest. Lägg undan hink och spade och försök göra något konstruktivt istället.
2019-03-22 7:36
Hasse Bengtsson
Spelar väl ingen roll vad SD säger. De etablerade partierna röstar ändå nej. Fin demokrati vi har i det här landet
2019-03-22 17:07
Carina Pettersson
Nä dom gamla verkar inte stå högt i kurs i Kumla, det va ett bra förslag att göra om Multek tycker jag! I stället slängs det tusentals kronor på en massa skräpkonst!
2019-03-20 0:03
Pp
Konstigt att det utreddes om det kunde bli nya aktivitetshuset för ungdomar då...eftersom det är förorenat av kemikalier...
2019-03-20 6:29
Christian
Men att flytta äldre till ett utdömd Solbacka i väntan på att Kungsgården byggs om/ut är helt ok. Är inte Solbacka lagt i malpåse för flera år sedan pga slitage och omoderna lokaler?! Varför inte börja i rätt ände med att bygga ett nytt boende?
2019-03-20 7:55
Bagarn
Men styr upp Multekhuset nu då istället för att såga alla förslag!
2019-03-20 8:16
Oskar Svärd
Hej! Alla ni som kommenterar. Läs gärna motionen, svaret och se sen debatten. Det är otroligt kostnadsdrivande att bygga om multekhuset till ett boende. Det är också många lagskillnader i att ha aktiviteter där under begränsad tid på dygnet och att bo där dygnet runt.
2019-03-20 12:14
Robban
Jag viker mig dubbel av skratt av att läsa kommentarer från folk som är så fruktansvärt okunniga!
2019-03-20 12:31
Kolle
http://www.sydnarkenytt.se/kumla/artikel/jn-gymasium-till-multekhuset Hösten 2017 var det aktuellt att numera nerlagda John Norlander gymnasiet skulle flytta in. Så skolelever skulle alltså vara okej.....
2019-03-20 12:40
Bagarn
Vad är det för kemikalier i marken och var kommer de ifrån? Är det bara i marken kring Multekhuset eller kan det ha spridit sig?
2019-03-20 13:32
Jonny
Det är för farligt med alla kemikalier för äldre men det går alldeles utmärkt att låta barn och ungdomar vistas där... En annan sak. Det anses vara billigare att bygga nytt än att rusta upp och bygga om. Det är väl "modernt" att återanvända numera för regeringen har ju förslag om att det ska bli billigare att laga trasiga prylar så att man sparar på miljön och inte behöver köpa nytt hela tiden... Tror nog ändå att det är bättre att vårda och ta hand om dom lokaler som finns idag än att bara bygga nytt överallt och låta gamla lokaler stå oanvända. Men viljan verkar inte finnas. Kanske för att det är just SD som driver frågan eller så vill styret bara bygga nytt och nytt och låta gamla befintliga lokaler stå och kosta pengar... Men det är väl rätt i tiden att återanvända och laga upp för att inte belasta miljön mer än nödvändigt
2019-03-20 15:03
Olle
Klart det går att använda Multek till skola, äldreboende eller vad man nu vill. Skulle säkert bli bättre än många befintliga ruckel, men med dagens komplexa regelverk är det förmodligen enklare och billigare att bygga nytt. Tyvärr har vi i vår strävan efter ordning skapat ett samhälle där vårt nedärvda sunda förnuft fördrivits av medelmåttiga tunnelseende akademiker, där vi fastnat i en perverterad byråkrati som aningslöst omöjliggör det till synes självklara. Där ligger problemet, inte hos kemikalier, konst eller engagerade kommunpolitiker.
2019-03-20 21:49
Robban
Men snälla, vad är det ni inte förstår?
2019-03-21 8:38
Kolle
Urklipp på svaret angående motionen:" Den aktuella detaljplanen för denna fastighet medger användningen industri och kontor – vilket inte är förenligt med den användning som föreslås. Om fastigheten ska nyttjas som ett vård- och omsorgsboende så måste detaljplanen göras om. En ny detaljplan, inklusive planbesked, tar ca 1,5 år att göra. Det är inte möjligt för socialnämnden att omgående ta fram en kostnad för ombyggnation av ”BOB-huset” då det inte finns en detaljplan som möjliggör detta samt att socialnämnden inte har kunskap om vad fastigheten kräver ifall en ombyggnation ska ske och vad detta skulle innebära i kostnader." Hur kommer det sig att man hade stora planer på att flytta JN gymnasiet till denna fastighet, hade det gått fortare att ändra detaljplanen för en skola?
2019-03-21 21:25
Pp
Det blir ju lite skrattretande när det tävlas i vem som kan såga SD's motion mest. Lägg undan hink och spade och försök göra något konstruktivt istället.
2019-03-22 7:36
Hasse Bengtsson
Spelar väl ingen roll vad SD säger. De etablerade partierna röstar ändå nej. Fin demokrati vi har i det här landet
2019-03-22 17:07
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Personal från förskolan Fjärilen och några föräldrar tog sig till Stadshuset under fredagen för att protestera. Foto: Anders Björk
Lars Litzén och Sune Eskelinen från Kumla följde biljardmästaren Torbjörn Blomdahl för en timslång dokumentärfilm. Foto: Roger Lundberg
Lars Vilks konstverk ”Waaaall” på Kvarntorpshögen hade funnits där en längre tid. Men nu är det nedbränt. Foto: Kumla kommun
Publicerad: 2019-03-19 21:33
Senaste nyheterna
Alf Anneborg: Elektrisk cykling
(13:38)
Brottskonserten lyckad
(13:05)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett
(12:16)
Bennys Foto stänger igen
7
(2019-06-15)
Fotboll: Askersund slog Kumla
(2019-06-15)
Fotboll: “Lara” matchvinnare för IFK
(2019-06-14)
Fotboll: Yxhult tog tredje raka
(2019-06-14)
Uppretat i Stadshuset om förskola
22
(2019-06-14)
Polisinsats vid Klockarbacken
(2019-06-14)
Driftstörning hos Sydnärkenytt
(2019-06-13)
Veckans bild - Skolkök Hagaskolan
(2019-06-13)
Visar biljardfilm i TV
4
(2019-06-13)
Ny boulebana mitt på torget
5
(2019-06-12)
Hockey: Positivt efter årsmöte
(2019-06-12)
Speedway: Milik ersätter Woffinden
1
(2019-06-11)
Vilks vill bygga upp konstverk igen
25
(2019-06-11)
Prisad stråkkvartett i Hardemo
(2019-06-11)
Närmare 90 nya småhustomter
3
(2019-06-11)
Körkonsert i stenbrott på lördag
(2019-06-11)
Inger slutar skolan efter 45 år (TV)
(2019-06-11)
Brandlarm från Kvarntorpshögen
2
(2019-06-11)
Pedagogiska kumlingar prisades
(2019-06-11)
Snart rökförbud på uteserveringar
1
(2019-06-11)
Villapriser ökar mest i Örebro Län
(2019-06-11)
Fotboll: Yxhult slog Adolfsberg
(2019-06-10)
Fotboll: IFK kvitterade i 97:e
(2019-06-10)
Speedway: Woffinden illa skadad
(2019-06-10)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
7
(2019-06-10)
Skogstorp avslutade först (TV)
(2019-06-10)
Sprintade i Västergötland
(2019-06-10)
Hopptorn kan förbli oöppnat
22
(2019-06-07)
Fotboll: Stene slog Östansjö
(2019-06-07)
Firade Nationaldagen vid Kumlasjön
5
(2019-06-06)
DISCGOLF: Kumla Open spelades
1
(2019-06-06)
Brand på Mossbabegatan
(2019-06-06)
Rekordpris för tavla
9
(2019-06-05)
Studenter firades i Sydnärke
5
(2019-06-05)
Fotboll: 9-0 till Vretstorps IF
(2019-06-04)
SKPF på sommarlunch
(2019-06-04)
Speedway: Holder avgjorde i sista
2
(2019-06-04)
Speedway: Bjerre missar match
1
(2019-06-04)
Bestulen på bankomatkort i affär
1
(2019-06-03)
Kastade sig undan bensintjuv
(2019-06-03)
Måste få ner kostnader i sjukvården
(2019-06-03)
MOTOR: Marcus tvåa i Indycar
(2019-06-03)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
6
(2019-06-03)
Teknikstrul för Sydnärkenytt
(2019-06-03)
Speedway: Laget mot Rospiggarna
(2019-06-02)
Lars Litzén: Torbjörn åter mästare
(2019-06-02)
Fotboll: YIK höll ut till seger
(2019-06-01)
Stängda grindar “inte nått” Fortum
(2019-06-01)
Kommunens tavlor på auktion
2
(2019-05-31)
Bilder från Kvarntorp industriområde
6
(2019-05-31)
DANS: Christoffer och Ronja vann
(2019-05-31)
Brand strax innan lunch
(2019-05-31)
Erbjuds test för cancer
(2019-05-31)
EU-valet färdigräknat
(2019-05-30)
Allsång i år med på Goda Rum
1
(2019-05-30)
En dröm om frihet
5
(2019-05-30)
Brand i Kvarntorp (igen)
2
(2019-05-30)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.