23 Mars 2019
Tipsa: 073-094 57 58
PRO höll i debatten på Bio Folkan. Foto: Lars Litzén

Presenterade sin äldrepolitik

På måndagseftermiddagen, bara några timmar innan möte i kommunfullmäktige, hade PRO i Kumla bjudit in till en slags debatt mellan kommunens partier. På plats fick partierna presentera sin äldrepolitik och ta ställning till ett antal viktiga punkter som PRO identifierat.

På sitt handlingsprogram över 2018, som antogs under PRO Samorganisation Kumlas årsmöte tidigare i mars, hade man radat upp sju punkter som man anser är högst viktiga inom kommunens äldrepolitik.

Vård och omsorgsboende, äldreomsorgsplan, bostäder, halkolyckor, ensamhet, tillgänglighet och utvecklingsprojekt var de ämnen som man anser vara i behov av tillsyn. 

Bland annat vill PRO vara med och ge synpunkter på en aktuell äldreomsorgsplan, kräver att kommunen påbörjar planering av minst två vård- och omsorgsboenden, kräver att kommunen delar ut gratis halkskydd till personer över 65 och önskar att servicelinje 780 utvecklas för att underlätta för ensamma pensionärer att ta sig ut.

Fler boenden på gång

Först ut i talarstolen att presentera Liberalernas politik var Christian Lahesalu. Han underströk att man är medveten om att vård- och omsorgsboendena i Kumla behöver bli fler och att byggandet av nya boenden är på gång.

Däremot förklarade han att Liberalerna var kritiska till ombyggnationen av Kungsgården och menade att Länsgården, som man kommer att arbete med, saknar kompetens inom området. Han ville istället se fler boenden med färre platser och välkomnade även privata aktörer att etablera sig.

Gratis halkskydd var man inte beredda att gå med på utan tyckte, liksom de flesta andra partier, att man skulle arbeta med förebyggande information. När det gäller den utbredda ensamheten bland äldre påminde han om att Liberalerna tidigare lämnat in en motion om att införa så kallade ”måltidsvänner”, där äldre får äta i sällskap med andra.

Vill se kameror

Börje Magnusson fanns på plats från Sverigedemokraterna. Han inledde med att förklara partiets hållning i stort men fick tillsägelse av PRO att enbart diskutera kommunala förslag. Magnusson instämde mycket av det Lahesalu sagt innan honom och utvecklade inte det hela så mycket mer.

Magnusson sade sig dock vara nöjd med boenden som Kvarngården och Knuten i Hallsberg och ville se mer av liknande. Mindre boenden med mindre personalgrupper ansåg han vara aktuellt. Han slog även ett slag för att Sverigedemokraterna inte skulle motsäga sig kameror uppsatta runt om i samhället för att hindra brott mot äldre.

Individen viktigast

Torbjörn Ahlin från Centerpartiet lyfte fram sitt budskap om ”individen i centrum.” Han uttryckte glädje över en kommun som växer men sade sig också vara på det klara med att tillväxt genererar större behöv av omsorgsboenden och hemsjukvård.

Enligt Centerpartiet tar man den psykiska hälsan bland äldre på stort allvar och såg privata aktörer på boendefronten som ett alternativ. Ahlin var positiv till samarbetet med Länsgården och tyckte att det var en ”bra och pragmatisk” modell att genomföra.

Man tryckte särskilt på Lagen om Valfrihet, LOV, som viktig och önskade att andra än kommunen skulle kunna erbjuda hemtjänst. Gratis halkskydd var man tveksam till men höll däremot öppet för ett särpräglat pensionärsråd.

Många ville höra politikerna. Foto: Lars Litzén
Vården ska fungera

Vänsterpartiet hade skickat Maj-Britt Jansson till talarstolen. Hon påpekade att partiet gärna vill se jämställdhet bland de andre och en väl fungerande vårdkedja. Vårdinsatser ska införas i ett tidigt skeende och man ska kunna hjälpa äldre patienter komma hem snabbare. Man ville också förstärka mobila insatser och närvårdsarbete.

Priset på bostäder för äldre tycker man är för höga och menar att det måste gå att fixa en lägenhet anpassad till äldre för ett bättre pris. Samtidigt anser man också att pigga åldringar ska få chans att bo kvar hemma om de så vill.

Fungerande hörslingor, anpassade lokaler och wifi på kommunens äldreboenden ansåg man även vara viktiga. Att skapa ett pensionärsråd är man försiktigt positiv till.

Vill se privata aktörer

Oskar Svärd från Moderaterna kommenterade att PRO tagit upp många viktiga frågor i sitt dokument. Han var positiv till ett pensionärsråd och menade att det var bra med utrymmen där olika föreningar och grupper får komma till tals.

Även Moderaterna vill se fler aktörer bidra nu när Kumla växer och önskar reformer som förenklar processerna. Liksom Liberalerna och Centern vill man se privata aktörer inom boendesektorn. Oskar menade att det är viktigt att kunna hitta hållbara strategier när ökade behov och förväntningar finns.

Moderaterna vill se en ökad kvalitet inom omsorgen med mer mobil vård och fler äldrevårdsenheter. Man öppnade även upp för att samarbeta mer med Örebro universitet och deras forskning kopplad till vård- och äldreomsorg.

Tar fram ny plan

Katarina Hansson från Socialdemokraterna påpekade att det finns en skillnad mellan allas ansvar och den enskildes kassa. Här menade man att gratis halkskydd inte var något alternativ, att det är något man bör betala själv för, men att man ska jobba förebyggande mot halkolyckor.

Hansson berättade att man fram till år 2022 planerar 40 nya platser inom äldrevårdsomsorgen och att man tittar på möjligheter till parboenden. Korttidsplatser däremot har man flest av i länet och det var man stolt av.

Socialdemokraterna lovar att man ska börja ta fram en ny ”äldreplan” för att säkerställa pensionärernas funderingar och behov. När man skapar en ny översiktsplan vill man gärna se att PRO är med på ett hörn för att bolla idéer. 

Något pensionärsråd är man inte intresserade av att starta, vilket också förklarades i den debattartikel som under måndagen publicerades på Sydnärkenytt. 

Anropsstyrd trafik alternativ

Sist ut var Carina Riberg från Miljöpartiet. Här berömde man PRO:s insatser och de aktiviteter som finns att tillgå på Kvarngården. Att utveckla det sociala rådet, där man bland annat representerar Kumlas äldre, ansåg man vara viktigt och tyckte att det kunde vara en idé att undersöka tanken om pensionärsråd.

Miljöpartiet anser att man skulle kunna bygga mer på höjden när man planerar äldreboenden och påpekade att detta vara något att ta hänsyn till i framtiden, så att man kan få plats med mer på en mindre yta. Riberg underströk att det ska gå att lita på vården och att värme, värdighet och delaktighet är ytterst viktiga byggstenar.

Miljöpartiet ställde sig positiva till gratis halkskydd och tyckte det kunde vara värt kostnaden. Tillgänglighet ser man som viktigt och Riberg menade att det är en underskattad fråga. Alla ska kunna ta sig fram behjälpligt i kommunen och ha tillgång till hörslinga, wifi och mikrofon. Man ville även testa anropsstyrd trafik, något som skulle kunna hjälpa de som har svårt att ta sig någonstans.

Driver vidare

Debatten och presentationen pågick i drygt en och en halv timma. Publiken fick efteråt chans att ställa frågor till politikerna.

Många var inte nöjda med svaren rörande ett pensionärsråd och PRO förklarade att man kommer att fortsätta driva den frågan.

Pensionär.
Tycker det är synd att vi som inte vill tillhöra någon organisation har så svårt att komma till tals. Vi betalar lika mycket skatt som dom PRO-anslutna.
2018-03-21 11:58
Per
Du PENSIONÄR! Med stor sannolikhet så skiljer det nog inte mycket på de frågor Du vill framföra och de frågor som PRO driver. Du kanske känner någon som är med i PRO som kan framföra dina synpunkter. På mötet i Folkets hus sa många partiföreträdare att personaltätheten inom äldreomsorgen måste ökas. Dock sa ingen på vilket sätt. Om man tror att det räcker med en utökad personalbudget lär inget hända. Man behöver nog titta över löner, scheman, och att man tillsätter chefer som har förståelse för verksamheten och kan lyssna på de med erfarenhet, dvs personalen. Det är dags att sluta utnyttja personalen inom äldreomsorgen som har kallet att hjälpa gamla människor. Nu behöver vi hjälpa personalen. Skulle med stor tacksamhet se att några partiföreträdare i detta forum försökte sig på att förklara partiets upplägg för att få fler som jobbar inom äldreomsorgen. Vi pensionärer är en fjärdedel av kommunens röstberättigade till hösten. PRO driver också frågan om ett pensionärsråd. Detta finns i 270 av landets 290 kommuner men många av Kumlas partier säger nej, däribland S. Argumenten är svåra att tyda. Om svar från partierna uteblir kan man hoppas att Kumlanytt som gör ett bra arbete, kanske kan hjälpa till.
2018-03-21 22:52
Pensionär.
Tycker det är synd att vi som inte vill tillhöra någon organisation har så svårt att komma till tals. Vi betalar lika mycket skatt som dom PRO-anslutna.
2018-03-21 11:58
Per
Du PENSIONÄR! Med stor sannolikhet så skiljer det nog inte mycket på de frågor Du vill framföra och de frågor som PRO driver. Du kanske känner någon som är med i PRO som kan framföra dina synpunkter. På mötet i Folkets hus sa många partiföreträdare att personaltätheten inom äldreomsorgen måste ökas. Dock sa ingen på vilket sätt. Om man tror att det räcker med en utökad personalbudget lär inget hända. Man behöver nog titta över löner, scheman, och att man tillsätter chefer som har förståelse för verksamheten och kan lyssna på de med erfarenhet, dvs personalen. Det är dags att sluta utnyttja personalen inom äldreomsorgen som har kallet att hjälpa gamla människor. Nu behöver vi hjälpa personalen. Skulle med stor tacksamhet se att några partiföreträdare i detta forum försökte sig på att förklara partiets upplägg för att få fler som jobbar inom äldreomsorgen. Vi pensionärer är en fjärdedel av kommunens röstberättigade till hösten. PRO driver också frågan om ett pensionärsråd. Detta finns i 270 av landets 290 kommuner men många av Kumlas partier säger nej, däribland S. Argumenten är svåra att tyda. Om svar från partierna uteblir kan man hoppas att Kumlanytt som gör ett bra arbete, kanske kan hjälpa till.
2018-03-21 22:52
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Publicerad: 2018-03-20 18:00
Senaste nyheterna
Rivning av hus har börjat
(22:49)
Inför kosläpp - Ha koll på aktivister
(15:11)
Så ser en tom Kumlasjön ut
4
(13:48)
Kumlaby rockade sockorna
(12:45)
Fotboll: MOAB-cupen i helgen
(12:24)
Vernissage för fantasieggande utställning
(10:57)
Återkallar Risenta-varor
(9:17)
Inställd konsert
(9:00)
Slutar som anstaltschef?
1
(2019-03-21)
Veckans bild - Centrum 1978
(2019-03-21)
Förstörde hos Kafe Till Salu
6
(2019-03-21)
Ulrik Jansson: Konst på Waldemarsudde
(2019-03-20)
Det var inget djurskyddsbrott
(2019-03-20)
Förslag på vargfördelning
(2019-03-20)
Det var inget djurskyddsbrott
(2019-03-20)
Hallå där - Arbetsförmedlingen
4
(2019-03-20)
Ungt företag om psykisk ohälsa
2
(2019-03-20)
Bestulen vid stationen
(2019-03-20)
Ilska mot SD på fullmäktige
13
(2019-03-19)
Sverigesyn på Skomuseet
1
(2019-03-19)
Allé ska inspirera vården
1
(2019-03-19)
Säljer slipsar för forskningen (TV)
(2019-03-19)
Servicelinje blir beställd skjuts
1
(2019-03-19)
Polis varnar för falsk mäklare
(2019-03-19)
Tidigare kumling “Bachelor”
1
(2019-03-19)
Tog medaljer på Special Olympics
(2019-03-19)
Postnostalgi anno 1986
3
(2019-03-18)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
7
(2019-03-18)
Kumla kommunfullmäktige (TV)
(2019-03-18)
Insänt om servicelinjen
1
(2019-03-18)
Vill riva H-huset i april
(2019-03-18)
Företagshockey spelades i helgen
(2019-03-18)
(V) vill ha körkortsplugg på arbetstid
1
(2019-03-18)
Bensintjuvar körde nästan på kund
(2019-03-18)
Växthus kan bli drömhus
(2019-03-18)
Är vinnaren från Sydnärke?
1
(2019-03-17)
Innebandy: Damer säkrade kontrakt
(2019-03-17)
Övade på att spränga sig in
(2019-03-15)
Hoppas sälja fler husbilar
(2019-03-15)
Scoutkår växer och har ny lokal
(2019-03-15)
Öppnar veterinärklinik i Kumla
10
(2019-03-14)
Veckans bilder - Centralt i Kumla 1983
(2019-03-14)
Mer än 100 miljoner kr till kulturliv
(2019-03-14)
GOLF: Nyheter inför premiär
(2019-03-14)
Hur ska Idrottsparken utvecklas?
39
(2019-03-13)
Stor säkerhetsövning vid fängelset
(2019-03-13)
Rymdkväll på bio
(2019-03-12)
Familjeföreställning på söndag
(2019-03-12)
Entrepenörer ska “brainstorma”
(2019-03-12)
Lärarbehörighet minskar i grundskola
(2019-03-12)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
11
(2019-03-11)
Inbrott anmält vid skola
(2019-03-11)
Innebandy: Fjärde raka för damer
(2019-03-10)
Ulrik Jansson: Tulpaner och girighet
2
(2019-03-09)
Kampsportare på väg till OS
(2019-03-08)
Delade ut blommor till kvinnor
2
(2019-03-08)
Vänsterpartiet hade årsmöte
1
(2019-03-08)
Örebro Rättighetscenter på besök

(2019-03-08)
Stal bil i Kumla
(2019-03-08)
Lösgruset en cykelfara
7
(2019-03-07)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.