13 September 2019
Tipsa: 073-094 57 58

"Fältare" kan röstas bort från Kumla

Markus Lundström och Jonatan Arting jobbade som fältassistenter i Kumla under tisdagen. Foto: Anders BjörkMarkus Lundström och Jonatan Arting jobbade som fältassistenter i Kumla under tisdagen. Foto: Anders Björk

I Kumla kommun finns två fältassistenter anställda på heltid. Deras arbete handlar bland annat om att ha koll på ungdomar och att stävja droganvändande. Men nu kan deras tjänster försvinna. 15 augusti röstas det om det.

Jonatan Arting har jobbat som fältassistent i två och ett halvt år i Kumla kommun. Ihop med kollegan Sebastian jobbar han heltid. Innan Jonatan hamnade som "fältare" i Kumla jobbade han i många år på behandslingshem.

"Allt liberalare syn på droger"

Men vad är en fältassistents uppgifter egentligen?

Det handlar bland annat om att uppehålla sig på skolor och fritidsgårdar och skapa trygghet där. Att vara ute på stan på kvällar. Att ha samtal med ungdomar som dömts för brott. 

Att ha koll på att de som dömts till ungdomstjänst som straff sköter sina uppgifter. Men det kan även handla om att ta urinprov när det finns misstanke om intag av droger.

- Jag tycker nog att ungdomskriminaliteten i Kumla följer rikssnittet ganska bra. Jag kan inte säga att det är något extra bra eller extra dåligt i Kumla, säger Jonatan Arting om situationen.

En sak tycker han dock sticker ut.

- Det man kan se är att det blir en allt liberalare syn på droger och det syns och känns som det är allt färre ungdomar ute och rör sig på stan på kvällarna. 

Försökt ha koll om skadegörelse

Något som vi fått skriva mycket om under denna sommar är skadegörelse och vandalism i Kumlasjön och Sjöparken. Har fältassistenterna någon uppgift att hålla extra koll där?

- Jo, vi har fått till oss om det och har försökt hålla uppsikt, även om det inte är vår primära uppgift.  Men vi har inte sett något. Som jag tror är det något som sker senare på natten, vi slutar som senast kl 01 ett pass, förklarar Jonatan.

Jonatan och Markus i samspråk om en uppgift de nyss fick in. 

Arbetet beskrivs som ganska fritt, men man har självklart en planering att jobba efter och chefer att rapportera till. Under sommaren, när kollegan Sebastian varit föräldraledig, har Markus Lundström jobbat i hans ställe.

- Det har varit väldigt lärorikt. Jag var här under min utbildning och fick då en bild av hur det är och trivdes bra redan då. Det är ett väldigt intressant och lärorikt arbete, anser Markus Lundström.

Ola startade "Kumla mot narkotika"

En som jobbade länge som fältassistent i Kumla kommun var Ola Bosshammar. I tio år, 2004-2014, var han anställd av kommunen. Olas första tid var han verksam inom dåvarande projektet "Kumla mot narkotika"

- Det fanns många unga vuxna som höll på med narkotika då och en vilja inom Kommunstyrelsen att göra något åt det så det var så projektet startade och jag blev anställd, minns Ola.

Ola Bosshammar jobbade under lång tid som "fältare" i Kumla.

Hans uppgift handlade främst om att minska nyrekrytering för droganvändande.

- Kumla är bra på det sättet att det är en lagom liten stad så det gick verkligen att göra nytta och hålla koll. Alla partier var eniga om att det behövdes och vi fick redovisa vårt arbete inför kommunfullmäktige, berättar Ola.

Han berättar att man hade ett nära samarbete med polisen och att en stor del av jobbet gick åt till att ha samtal med föräldrar som ofta var ovetande om vad deras barn höll på med.

Tröttnade på vara begränsad

Projektet blev såpass lyckosamt att det därefter utvecklades till en tjänst som fältassistent hos Kumla kommun för Ola och hans kollega och att man då började jobba under socialtjänsten. Men till slut tröttnade Ola.

- Man blev väldigt begränsad. Socialtjänsten la sig i för mycket och det var för mycket "du ska inte". Har man den där uppgiften måste man få vara obekväm och som en nagel i ögat ibland, fastslår Ola.

Till slut handlade arbetet mest om att hålla sig undan, som Ola kände det, och då tyckte han att det fick vara nog så han slutade. Men att tjänsten som fältassistent fortsatt behövs i Kumla är han övertygad om.

- Det är väl ungdomar som växer upp i Kumla idag med och att jobbet behövs tror jag att alla partier inom kommunen är ense om. Det är ett område där det går att göra väldigt stor nytta, avslutar Ola Bosshammar.

Ska rösta om tjänster blir kvar

Men frågan är om fältassistenten har spelat ut sin roll i Kumla? Faktum är att det finns ett förslag om att plocka bort de två tjänsterna. Detta fick Jonatan Arting reda på i början av sommaren.

- Som jag har förstått det så ska de ta ett beslut inom kort om det.

Annica Sjöqvist är ordförande i Socialnämnden.

- Tjänstepersonerna inom socialförvaltningen fick i uppdrag av oss politiker på nämnden i maj att ta fram olika förslag så vi ska få en budget i balans för 2020. På Socialnämndens möte den 15 augusti beslutas vilka åtgärder som behöver vidtas för att få en balans i budgeten, säger Annica Sjövist.

Det handlar alltså då om en omröstning. Elva personer sitter med i Socialnämnden. Socialdemokraterna har fyra ledamöter, Moderaterna två och Liberalerna, Centern, KD, SD och Vänsterpartiet en ledamot vardera.

Fido
Det "ska röstas" skriver ni. Har ni försökt få några några kommentarer av de som ska rösta.
2019-08-06 16:54
Sebbe
Dom ska vara kvar. Punkt slut. Så länge det finns ansvarslösa föräldrar så måste dom finnas kvar:::
2019-08-06 17:48
Hans Andersson
Det blir en besparing som ökar kostnaden för samma nämnd då kostnaden för vård av de ungdomar som inte upptäcks i tid. Okunskap av de som tagit fram förslaget.
2019-08-06 17:58
Morgan
Släpp inte bevakningen och rapporteringen på detta! Helt sanslöst hur man ens kan fundera på att plocka bort dessa tjänster! Man gör samtliga innevånare i kommunen -oavsett ålder - en stor björntjänst! Sök ansvariga och fråga hur f-n man tänker!!@Anders Björk @Lars Litzen.
2019-08-06 18:29
Ullis
Konstigt att man tar bort dom som är de enda som gör ett värdefullt jobb på socialförvaltningen. Behövs FLER fältare istället och mindre trams på kontoret..
2019-08-06 19:14
Christer
Säkert försvinner fältarna det är väl ingen som tror att de som sitter bakom skrivborden skulle försvinna. Tyvärr så fungerar nog inte politiken, trots att man inte behöver vara så slipad för att förstå vem som behövs mest och gör störst nytta.
2019-08-06 19:15
Ann-Britt
Dom ska inte tas bort, dom behövs
2019-08-06 19:51
Anders Friberg
Givet att nämnden ska ha en budget i balans 2020, kan politikerna vinna kortsiktiga poäng genom besparing på Fältassistenterna. Dessvärre kan vi räkna med att notan blir högre på sikt. Att spara på våra unga medborgare som redan är utsatta, hur kan det hjälpa dem att komma in i samhället på ett bättre sätt. Risken är ökad exkludering och personliga lidanden för såväl individen som anhöriga. Det behöver väl knappast sägas att kommunen kommer få ökade kostnader över tid.
2019-08-06 21:20
Viktor N
Socialnämnden borde inte skjuta sig själv i foten. Fältassistenter behövs verkligen i dessa tider och borde helst vara fler.
2019-08-07 2:01
Anna
Politiker ger uppdraget för att sänka kostnaderna. Varför höjde politikerna sina egna löner. När det nu ska sparas på de som är viktiga för framtiden. Man blir mörkrädd.
2019-08-07 11:31
(S)HT
När man kontaktar socialtjänsten får man en känsla av att hela verksamheten befinner sig i fritt fall. Okunniga chefer, frågor besvaras inte, folk slutar (personalomsättningen verkar hög), uppräkningen kan göras lång. När karta och verklighet inte stämmer överens så verkar det nu som att nämnden ska fastställa att det är kartan som gäller.
2019-08-07 11:58
Peter
Skadegörelse på skolor, konstverk, sjöparken och lekplatser. Narkotikahandel vid järnvägsstationen. Allaktivitetshuset nedlagt. Hur har man mage att ens tänka tanken att de inte behövs? Färre som gömmer sig bakom sina datorer på kommunkontoret och fler ute i verkligheten, är vad som behövs! Skäms på er!
2019-08-07 14:46
Stefan
Det hade varit intressant att veta vad de faktiskt åstadkommer och vad olika samarbetspartners, och inte minst vad ungdomarna de möter, säger. Att de själva tycker de utför stordåd framgår tydligt. Men jag blir inte riktigt klok på vad de gör. Arbetar de utifrån någon specifik modell som man kan se resultat av eller är det mer två snubbar som lullar runt på stan och hänger med ungdomar? Tycker ungdomarna att de är trygga vuxna att vända sig till?
2019-08-08 8:02
Lotta R
Hur tänkte man här? Vad får vi innevånare för våran skatt? Först höjer skatten 2 gånger sen har man mage att höja sina arvoden med 10%. Nu ska man skära i verksamheterna. Att ta bort fältarna löser inte problemet. Problemet är att dom är för få och jobbar för lite på dom tider det händer saker i Kumla. Nej Kumla är inte längre den kommun den en gång var. Idag är det inte en säker kommun och mycket droger finns överallt. Är det dålig ledning blir det dåligt hela vägen. Stor personalomsättning och dålig personaltäthet är bara 2 utav många saker man behöver jobba med istället för att höja sina redan höga arvoden. Ni borde skämmas som gör det samtidigt som ni skär i verksamheterna
2019-08-08 11:43
TS
Sänk politikernas löner med 50% och satsa dom pengarna på ungdomarna.
2019-08-08 12:57
Ruben den röde
Sänk TS lön med 50 % och ge till ungdomarna.
2019-08-08 16:14
Hans Andersson
Var kumlafältare 73 till ca 80.Även då hotades tjänsten.Möter fortfarande fd kids som bekräftar vikten av fältare när de var unga.Beslut behöver grundas på långsiktighet och helhetssyn.
2019-08-10 15:39
Annica Lindroth Ahl
Nu är det väl ändå nog med besparingar. Har inget med ansvarslösa föräldrar att göra i de flesta fall. Det måste finnas fältisar som har ungdomarnas förtroende .
2019-08-10 23:05
Petra
Fältarna behövs och även så de täcker upp nattetid då mycket händer så som det ser ut i Kumla . Men hela socialförvaltningen bör ses över. Vid kontakt med dom vid frågor får man inga svar. Och behöver man hjälp därifrån har man rätt att få tydliga svar .
2019-08-13 7:20
Pp
Lägg pengarna på väktare i stället. De gör nog mer nytta.
2019-08-13 7:39
An
Om ni tar bort de nu kommer ni klaga att det är för lite personal efteråt
2019-08-13 10:50
G.Eriksson
Fältassistenterna är viktiga för unga tonåringar, vore vansinnigt att ta bort.Hur många fler blir det inte då som hamnar i missbruk och far illa, samt kostar mer pengar och lidande för dem själva.Jag bor med utsikt över ingången till biblioteket och Profilen, alltså är jag gammal,men inte helt uträknad, och ser hur ungdomar hanterar narkotika på olika sätt. Blivit kallad haschkärringen när jag samtalat med dem. Men numera har de berättat att det är mycket starkare droger de använder. Så för ungdomarnas skull, ta inte bort fältassistenterna, vore vansinnigt.
2019-08-13 18:42
Anders Friberg
Inför dagens möte ber jag om kloka avvägningar och beslut givet liggande förslag.
2019-08-15 9:24
Fido
Det "ska röstas" skriver ni. Har ni försökt få några några kommentarer av de som ska rösta.
2019-08-06 16:54
Sebbe
Dom ska vara kvar. Punkt slut. Så länge det finns ansvarslösa föräldrar så måste dom finnas kvar:::
2019-08-06 17:48
Hans Andersson
Det blir en besparing som ökar kostnaden för samma nämnd då kostnaden för vård av de ungdomar som inte upptäcks i tid. Okunskap av de som tagit fram förslaget.
2019-08-06 17:58
Morgan
Släpp inte bevakningen och rapporteringen på detta! Helt sanslöst hur man ens kan fundera på att plocka bort dessa tjänster! Man gör samtliga innevånare i kommunen -oavsett ålder - en stor björntjänst! Sök ansvariga och fråga hur f-n man tänker!!@Anders Björk @Lars Litzen.
2019-08-06 18:29
Ullis
Konstigt att man tar bort dom som är de enda som gör ett värdefullt jobb på socialförvaltningen. Behövs FLER fältare istället och mindre trams på kontoret..
2019-08-06 19:14
Christer
Säkert försvinner fältarna det är väl ingen som tror att de som sitter bakom skrivborden skulle försvinna. Tyvärr så fungerar nog inte politiken, trots att man inte behöver vara så slipad för att förstå vem som behövs mest och gör störst nytta.
2019-08-06 19:15
Ann-Britt
Dom ska inte tas bort, dom behövs
2019-08-06 19:51
Anders Friberg
Givet att nämnden ska ha en budget i balans 2020, kan politikerna vinna kortsiktiga poäng genom besparing på Fältassistenterna. Dessvärre kan vi räkna med att notan blir högre på sikt. Att spara på våra unga medborgare som redan är utsatta, hur kan det hjälpa dem att komma in i samhället på ett bättre sätt. Risken är ökad exkludering och personliga lidanden för såväl individen som anhöriga. Det behöver väl knappast sägas att kommunen kommer få ökade kostnader över tid.
2019-08-06 21:20
Viktor N
Socialnämnden borde inte skjuta sig själv i foten. Fältassistenter behövs verkligen i dessa tider och borde helst vara fler.
2019-08-07 2:01
Anna
Politiker ger uppdraget för att sänka kostnaderna. Varför höjde politikerna sina egna löner. När det nu ska sparas på de som är viktiga för framtiden. Man blir mörkrädd.
2019-08-07 11:31
(S)HT
När man kontaktar socialtjänsten får man en känsla av att hela verksamheten befinner sig i fritt fall. Okunniga chefer, frågor besvaras inte, folk slutar (personalomsättningen verkar hög), uppräkningen kan göras lång. När karta och verklighet inte stämmer överens så verkar det nu som att nämnden ska fastställa att det är kartan som gäller.
2019-08-07 11:58
Peter
Skadegörelse på skolor, konstverk, sjöparken och lekplatser. Narkotikahandel vid järnvägsstationen. Allaktivitetshuset nedlagt. Hur har man mage att ens tänka tanken att de inte behövs? Färre som gömmer sig bakom sina datorer på kommunkontoret och fler ute i verkligheten, är vad som behövs! Skäms på er!
2019-08-07 14:46
Stefan
Det hade varit intressant att veta vad de faktiskt åstadkommer och vad olika samarbetspartners, och inte minst vad ungdomarna de möter, säger. Att de själva tycker de utför stordåd framgår tydligt. Men jag blir inte riktigt klok på vad de gör. Arbetar de utifrån någon specifik modell som man kan se resultat av eller är det mer två snubbar som lullar runt på stan och hänger med ungdomar? Tycker ungdomarna att de är trygga vuxna att vända sig till?
2019-08-08 8:02
Lotta R
Hur tänkte man här? Vad får vi innevånare för våran skatt? Först höjer skatten 2 gånger sen har man mage att höja sina arvoden med 10%. Nu ska man skära i verksamheterna. Att ta bort fältarna löser inte problemet. Problemet är att dom är för få och jobbar för lite på dom tider det händer saker i Kumla. Nej Kumla är inte längre den kommun den en gång var. Idag är det inte en säker kommun och mycket droger finns överallt. Är det dålig ledning blir det dåligt hela vägen. Stor personalomsättning och dålig personaltäthet är bara 2 utav många saker man behöver jobba med istället för att höja sina redan höga arvoden. Ni borde skämmas som gör det samtidigt som ni skär i verksamheterna
2019-08-08 11:43
TS
Sänk politikernas löner med 50% och satsa dom pengarna på ungdomarna.
2019-08-08 12:57
Ruben den röde
Sänk TS lön med 50 % och ge till ungdomarna.
2019-08-08 16:14
Hans Andersson
Var kumlafältare 73 till ca 80.Även då hotades tjänsten.Möter fortfarande fd kids som bekräftar vikten av fältare när de var unga.Beslut behöver grundas på långsiktighet och helhetssyn.
2019-08-10 15:39
Annica Lindroth Ahl
Nu är det väl ändå nog med besparingar. Har inget med ansvarslösa föräldrar att göra i de flesta fall. Det måste finnas fältisar som har ungdomarnas förtroende .
2019-08-10 23:05
Petra
Fältarna behövs och även så de täcker upp nattetid då mycket händer så som det ser ut i Kumla . Men hela socialförvaltningen bör ses över. Vid kontakt med dom vid frågor får man inga svar. Och behöver man hjälp därifrån har man rätt att få tydliga svar .
2019-08-13 7:20
Pp
Lägg pengarna på väktare i stället. De gör nog mer nytta.
2019-08-13 7:39
An
Om ni tar bort de nu kommer ni klaga att det är för lite personal efteråt
2019-08-13 10:50
G.Eriksson
Fältassistenterna är viktiga för unga tonåringar, vore vansinnigt att ta bort.Hur många fler blir det inte då som hamnar i missbruk och far illa, samt kostar mer pengar och lidande för dem själva.Jag bor med utsikt över ingången till biblioteket och Profilen, alltså är jag gammal,men inte helt uträknad, och ser hur ungdomar hanterar narkotika på olika sätt. Blivit kallad haschkärringen när jag samtalat med dem. Men numera har de berättat att det är mycket starkare droger de använder. Så för ungdomarnas skull, ta inte bort fältassistenterna, vore vansinnigt.
2019-08-13 18:42
Anders Friberg
Inför dagens möte ber jag om kloka avvägningar och beslut givet liggande förslag.
2019-08-15 9:24
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Brunnsvattnet i Porla sägs ha läkande effekter. Här smakar Bengt Holgersson på det välkända vattnet. Foto: Maude Larsson
Många roliga aktiviteter för barn blir det på Internationella Barndagen - alldeles gratis dessutom! Foto: Esi Grünhagen via Pixabay
Publicerad: 2019-08-06 15:07
Senaste nyheterna
Dödskul föreläsning i Laxå
(16:18)
Speedway: Två indianer topp 10
(15:12)
Byggmax invigde i Kumla
2
(12:57)
Inbrott på Aspgatan
(12:49)
Hardemodagen på söndag
(2019-09-19)
Fotboll: Beröm till Pierre
(2019-09-19)
Speedway: Holder skrev nytt
(2019-09-19)
“Håll koll på era hundar”
8
(2019-09-19)
RADIO: “K-märkt” om Ford
(2019-09-19)
En rånare tar sig ett rån
(2019-09-19)
Fetmakirurgi bra mot hjärtsvikt
(2019-09-19)
Veckans bilder: Översvämning 1994
6
(2019-09-19)
Läsfest för författardrömmare
(2019-09-19)
Veteraner på bussresa
(2019-09-19)
Fotboll: Vrestorp till division 3?
1
(2019-09-19)
Gårdsstölder i Askersund
(2019-09-19)
Hockey: Kumla utskåpade i Skövde
(2019-09-18)
Biskopen går under jord
(2019-09-18)
Rekord för kommunens vindkraft
2
(2019-09-18)
Firar internationell barndag
(2019-09-18)
Vad gör arkeologer i Älvesta?
1
(2019-09-18)
Ronander med blues på Stinsen
(2019-09-18)
Nystartar fritidsgård i Hällabrottet
(2019-09-18)
PRO om budgeten
(2019-09-18)
Enellys har stängt i Hallsberg
2
(2019-09-18)
Josefin åtta på SM
(2019-09-17)
Liftar från Kumla till Hollywood
2
(2019-09-17)
Vaknade av inbrott i husbil
(2019-09-17)
Byggmax öppnar på fredag
(2019-09-17)
Livsfarlig klättring i Sjöängen
(2019-09-17)
Taket släppte på anstalten
(2019-09-16)
Fristorp final på Konstslingan
(2019-09-16)
Ulrik Jansson: Gästgiveriet som flyttade
1
(2019-09-16)
Fullmäktige (TV)
(2019-09-16)
Över 70 barn deltog i triathlon
(2019-09-16)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett
22
(2019-09-16)
Vibydag med unikt tågstopp
(2019-09-16)
Fotboll: IFK-damer utvecklas
(2019-09-16)
Båtstölder på Lindbovägen
(2019-09-16)
Bilinbrott i Östansjö
(2019-09-16)
Nätverk för föräldrar att gå med i
(2019-09-16)
Fotboll: Förlust för Skyllberg
(2019-09-15)
Elin och Sema åkte fast
1
(2019-09-15)
Fotboll: Sköllersta slog Strängnäs
(2019-09-15)
Förlust mot Lindlöven
(2019-09-15)
Skördemarknad i Svinnersta
(2019-09-15)
Alfapac fyller 50
(2019-09-15)
Fotboll: Yxhult slog Adolfsberg
(2019-09-15)
Hallå där - Fyra Systrar
(2019-09-15)
Fallande träd i centrala Kumla
1
(2019-09-15)
Fotboll: Knapp damvinst mot jumbo
(2019-09-14)
Henkas hade öppet sista dagen
(2019-09-14)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
8
(2019-09-13)
Teater om Selma i Kräcklinge
(2019-09-13)
Soligt och välbesökt på Kumlamarken
(2019-09-13)
Avslutade lyckad Kulturvecka
(2019-09-13)
Lugn celldelniing på anstalten
(2019-09-13)
Oktoberfest på Sparbanksbörsen
(2019-09-12)
Vad händer vid Postgatan?
(2019-09-12)
Vetenskapspub nästa vecka
(2019-09-12)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.