25 Januari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

"Fältare" röstades kvar i Kumla kommun

De två heltidstjänsterna som fältassistenter i Kumla kommun röstades för att bli kvar. Foto: Anders BjörkDe två heltidstjänsterna som fältassistenter i Kumla kommun röstades för att bli kvar. Foto: Anders Björk

Under torsdagskvällen höll Socialnämnden möte där det röstades om flera besparingsförslag. Bland beskeden fanns bland annat att fältassistenter röstades kvar, men hälsopedagog och anhörigstöd avvecklas.

Nedan finns de förslag som Socialnämnden hade att rösta om vid torsdagens möte. Förutom vad beskedet blev i varje fråga finns kommentar med från Socialnämndens ordförande Annica Sjöqvist (S)

1) Förvaltningens förslag: Att all nattpersonal inom vård- och omsorgsboendena samt hemtjänsten skulle jobba 9 timmar natt istället för 10 timmar som det är idag. Konsekvenser av förslaget är att nattpersonalen skulle arbeta flera arbetspass för att få ihop sin tid. Det innebär även att fler fridagar försvinner och de får vända på dygnet på kortare tider. Dagpersonalen drabbas genom att de får jobba senare på kvällarna och börja tidigare på morgonen, det leder till  mindre personal på mitt på dagen som tar hand om de äldre.

Annica Sjöqvist (S)

BESKED: Vi Socialdemokrater, som har majoritet tillsammans med Moderaterna,avslog förslaget och lade ett eget förslag. Vi beslutade att nattpersonalen får arbeta till 9,5 istället för 9 timmar. 

2) Förvaltningens förslag: Avveckling av ISU/(individuellt stöd och utveckling) ISU är en verksamhet som arbetar med personer som står lite längre från arbetsmarknaden än många andra och många har försörjningsstöd. ISU jobbar för att människor ska få en egen försörjning genom ett jobb. 

BESKED: Att lägga ner hela ISU verksamheten som förvaltningen föreslår, tror vi leder till att personerna med försörjningsstöd kommer ännu längre från ett arbete. Vi i majoriteten beslutade att avveckla ISU. Men två tjänster från ISU förs över till Arbetsmarknadsenheten för att tillsammans utveckla arbetet för att fler personer ska komma ut i arbetslivet. Att ha flera resurser samlat på samma plats gör att det blir mera effektivt.

3) Förvaltningens förslag: Att priset för resor till daglig verksamhet skulle höjas. Vilket skulle innebära att personer med funktionsvariationer skulle få sämre ekonomi då de får ökad kostnad till och från sin dagliga verksamhet. Samt att de kanske avstår helt från att åker för att jobb.

BESKED: Vi i majoriteten avslog detta förslag helt och hållet. 

4) Förvaltningens förslag. Att avveckla hälsopedagog från Kvarngården. 

BESKED: Vi beslutade enligt förslaget då vi ser att föreningar, organisationer, väntjänsten, studieförbund och personer från LSS kan bidra och utveckla verksamheten vidare på Kvarngården. Förvaltningen håller på och utreder i denna fråga hur man kan arbeta vidare. 

5) Förvaltningens förslag: Att avveckla tjänsten som anhörigstöd. 

BESKED: Vi beslutade enligt förslaget. Det innebär inte att vi lägger ner anhörigstödet utan vi breddar det istället och det kommer att ske en samordning med anhörigstöd från Öppenvårdsenheten vuxna.  Utförandet av anhörigstöd kommer att fördelas på förvaltningens olika verksamheter, som ex. stöd till anhöriga som har nära relationer med personer med funktionsvariationer, äldre, personer med missbruksproblematik, psykisk ohälsa samt demens.

6) Förvaltningens förslag: Att införa bostad med särskild service barn och unga. 

BESKED: Vi beslutade enligt förslaget. Det innebär att kommunen öppnar upp en plats för barn och unga på ett av våra egna boende, istället för att barnet/ungdomen placeras hos en annan vårdgivare. Vi försöker möjliggöra att kommuninvånare kan och får bo kvar med en närhet till sin familj. 

7) Förvaltningens förslag: Att minska till 0,7 årsarbetare på BPSD (Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens). 

BESKED: Vi beslutade enligt förslaget. Personer med denna problematik finns inte bara på ett fåtal platser utan de finns på flera boenden. Får en person med demensproblematik dessa symtom vill man inte flytta personen, eftersom risken är stor att symtomen förvärras. Vi tycker det är viktigt att personalen får kompetensutveckling, för att kunna ta hand om personerna på bästa sätt och tillgodose deras vårdbehov i sin egen hemmiljö där de känner sig trygga.

8)  Förvaltningens förslag: Höjning av avgifter för måltider, för personer som bor på särskilt boende, på korttidsboende, samt  på dagverksamhet och för personer som bor i ordinärt boende.

BESKED: Vi beslutade enligt förslaget. Höjningen blir inte för de personer som har det allra svårast ekonomiskt, och de har ett sk. förbehållsbelopp som innebär att man ska ha en viss summa kvar och leva på oavsett om avgifterna höjs. Vi behöver ta ut de faktiska avgifterna och inte subventionera maten, det för att ha råd med andra satsningar som möjligör bra vård och omsorg.  

9) Förvaltningens förslag: Att införa nya avgifter gällande trygghetslarm. 

Vi beslutade enligt förslaget. Innan detta beslut har det inte funnits några installationsavgifter för denna tjänst och med detta beslut införs en engångsavgift på 260 kr. När trygghetslarmet inte behövs längre och om det inte lämnas tillbaka så kommer en avgift tas ut för det. Vi hoppas med det att flera larmenheter lämnas tillbaka för att kunna användas hos andra, istället för att kommunen ska köpa nya.

10) Förvaltningens förslag: Att avveckla fältarbetartjänster. 

BESKED: Vi i majoriteten beslutade att avslå förslaget. Samt att förvaltningen fick i uppdrag att utreda hur det sociala arbetet mot ungdomar ska fungera i framtiden utifrån det förändrade beteendet som finns hos ungdomar och de utmaningar som finns i framtiden. Vi vill att en utredning görs för ett förändrat arbetssätt som utgår med erfarenheter från vårt tidigare arbete i ”Kumla mot narkotika”, det nuvarande arbetet med fältarbetare samt inhämta kunskap från både forskning och arbete som pågår i både större och mindre kommuner/städer. 

Faktum är i denna fråga att alla röstande lade sin röst på att "fältarna" skulle få fortsätta i Kumla kommun. Fältassistenten Jonatan Arting smsar som svar "Jag tycker att politikerna har fattat ett bra beslut"

Christian Liljenhed (L) ger även sin syn i frågan: Fältarna blir kvar i Kumla. Det tycker vi i Liberalerna är bra. Trygghet har varit en viktig fråga för oss i flera år och vi har haft många förslag som många gånger tyvärr röstats ner av S och M. Vi föreslog till exempel redan 2016 att ett arbete skulle införas likt det som pågick i "Kumla mot narkotika". Det gick bland annat ut på att arbeta mer förebyggande genom att vara ute på skolor och träffa elever och föräldrar men också på att vara ute på helger och nätter. Arbetssätten då jämfört med nu var olika. Vårt förslag röstades 2016 ner av både S och M. Det gläder mig däremot att partierna verkar ha ändrat sig och nu ansluter till Liberalernas linje och startar en utredning. 

Varför tar Socialnämnden beslut om en budget i balans 2020?

ANNICA SJÖQVIST:  Många av er har kanske läst eller hört i media att socialnämnden tagit  beslut om  åtgärder för att få en budget i balans 2020. Vi vill ge er en bakgrund varför vi har tagit dessa beslut och hur vi tänker framåt. Det finns en stor utmaning för alla kommuner och landsting i Sverige i framtiden och som påverkar våra förutsättningar att ge en bra vård, skola och omsorg, dvs. det vi beskriver är inte unikt för Kumla. Det är att andelen äldre och yngre personer ökar  och antalet personer som är i arbetsför ålder och som betalar skatt inte ökar  i samma takt. Det innebär skatteintäkterna till kommunen inte ökar lika mycket som kostnaderna.  Därför måste vi ha modet att ta ansvar och vidta vissa åtgärder, det för att kunna  satsa och ge de äldre en plats på vård och omsorgsboende när de behöver. Just nu pågår ett arbete för att bygga ett nytt Kumla vård- och omsorgsboende i Kumla med en utökning av 36 nya platser. Innan år 2030 behöver ytterligare ca 40 nya platser färdigställas för att klara ökningen av antalet äldre. En plats kostar ca 1 miljon om året. För oss Socialdemokrater är det viktigt att de som har störst behov av vård och omsorg ska få det. 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-08-15 21:29
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.