12 Augusti 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Växande Ekeby IF vill att ny hall byggs

Ekeby IF bara fortsätter att växa. Till hösten räknar man med att ha 600 barn och ungdomar involverade. Foto: PrivatEkeby IF bara fortsätter att växa. Till hösten räknar man med att ha 600 barn och ungdomar involverade. Foto: Privat

Ekeby IF växer så att det knakar. Till hösten kommer föreningen att ha runt 600 aktiva barn involverade, merparten inom innebandy. Men ett ändrat föreningsbidrag från kommunen kan kosta mycket.

Till hösten kommer Ekeby IF att ha 450-460 aktiva barn/ungdomar som spelar innebandy fördelat på 100-120 ledare. Inom gymnastiken är siffran cirka 100. Fotboll 20-25. Dans 15-20 och pingis 10-15 aktiva.

Har man växt för fort?

- Föreningen har växt enormt på kort tid, säger Magnus Claesson.

Magnus var initiativtagare när Ekeby för några år sedan la ner herrlaget i innebandy och istället valde att satsa på barnen, som då inte fanns med alls. Har man nu växt för mycket så kommunen har svårt erbjuda plats?

Siffran närmar sig 500 innebandyspelande barn/ungdomar i Ekeby. Foto: Sune Eskelinen.

-  Det vet jag faktiskt inte, men jag tror inte att kommunen tycker att det är negativt. Oavsett idrott och om det är pojkar/flickor så borde det vara en positiv sak för kommunen.

- Sen är det klart att alla som har inomhusidrotter vill ha fler hallar. Det är alltid brist på tider och det vore önskvärt att det fanns fler hallar att använda inom Kumla, säger Magnus.

Föräldrar i massor ställer upp

Tycker ni att det borde byggas en ny hall i Kumla?

- Ja, vi skulle vilja se en hall som byggs bredvid Kumlahallen, vid befintlig hall för att kunna hålla kostnaderna nere. 

En sak som imponerar med Ekeby IF är hur de lyckas få så många föräldrar att ställa upp som ledare. Alla som är verksamma inom föreningslivet vet att det inte alltid är så enkelt. Men i Ekeby blir de med från början.

- Vi har vid alla våra ”prova på träffar” som vi erbjuder alla barn i en ålder, nu i våras var det Pojkar och Flickor födda 2014, en information till alla föräldrar.

- Där berättar vi om vår verksamhet och att det är ett måste för att vi ska kunna starta lag, att vi får med föräldrar som blir ledare/vuxna på planen.

- Vi brukar få bra gensvar, till hösten har vi cirka 65 nya barn och det är jämnt fördelat pojkar/flickor. Vi har till dessa två lag cirka 30 föräldrar som sagt att de kan vara med på något vis. Inga föräldrar, inga lag, fastslår Magnus.

Kan tappa halva inkomsten av bidrag

För ungefär en månad sedan bjöds föreningar in till Stadshuset för att informeras och kunna ge sin syn på ett nytt förslag från kommunen gällande fördelning av pengar till föreningar.

Den stora förändringen som föreslogs var att bidragspeng betalas ut efter antal aktiveter som föreningen anordnar, inte antal medlemmar i föreningen, som varit fallet tidigare. Hos Ekeby IF var det inte populärt.

- Om förslaget går igenom räknar vi med att tappa 40-50 procent av bidraget och det motsvarar 50-60 000 kr. Risken är då stor att vi måste höja våra avgifter för att få all verksamhet att gå runt.

Magnus vill se att förslaget ändras ordentligt.

Tycker konsekvensanalys saknas

- Att det kommunala föreningsbidraget har betydelse för idrottsföreningarna i Kumla kommun är det ingen tvekan om. Det är en väldigt viktig del av många föreningarnas ekonomiska grund och därigenom viktigt för barn- och ungdomsverksamheten i Kumla kommun.

Magnus Claesson har blivit prisad för sitt engagemang. Foto: Kumla.se

- Ekeby IF välkomnar att kommunen arbetar med att utveckla stödet, men ser att förslaget som ligger missgynnar de föreningar som har många aktiva utövare och därigenom riskerar att motverka kommunens syfte med detsamma.

- När så mycket pengar fördelas till så många föreningar är det av vikt att analysera stödets utformning och betydelse. I det utkast som tjänstemännen nu kommit med saknas helt en konsekvensanalys av hur förändringen kommer påverka föreningarna och därigenom bidra till kommunens syfte med stödet.

Varför inte ge bidrag till de yngre?

I förslaget saknas det en modell där man ger bidrag till barn under sju år, något som kommer att slå väldigt hårt mot flera föreningar är Magnus Claesson övertygad om.

 - Forskning visar att fler barn och ungdomar blir allt mer stillasittande vilket borde medföra att Kumla kommun vill vara med och motverka detta genom att även inkludera bidrag till yngre barn som är aktiva i föreningslivet.

- Risken är stor att flera föreningar kommer få väldigt svårt att bedriva en fungerande verksamhet utan att höja medlemsavgifter och träningsavgifter för medlemmarna, alternativt lägga ned verksamheten för de allra yngsta.

Vilka blir gynnade av förslag?

Vad saknar ni då?

- Det saknas dialog och lyhördhet kring hur föreningslivet önskar/tänker kring ett nytt förslag. Återigen visar man att dialog inte är viktigt, utan att det är bättre att ta fram en ”produkt” som ser bra ut på papper. 

- Just i detta fall måste ansvariga tjänstemän och politiker ta till sig av den kritik som framkommit och våga göra om.

Magnus Claesson ställer sig frågande till att det ska vara samma peng som tidigare som fördelas även om Kumla kommun sagt att så är fallet.

- Jag har svårt att se det, alla föreningar jag talat med säger att det kommer innebära en försämring för dem. Så jag undrar vilka förslaget kommer att gynna egentligen, avslutar Magnus Claesson.

Micke Nilsson
Ny hall, nytt tänk hos tjänstemän. För inte finns det väl på riktigt några politiker som vill exkludera vissa barn? Går detta igenom så får vi hjälpas åt att påminna om dessa beslut ända till nästa kommunalval.
2019-07-13 14:01
Anders Friberg
Att växa som Kumla gör innebär också att behoven ökar. Hur kan sänkta föreningsbidrag vara lösningen på frågan? Konsekvensen blir som sägs i artikeln att föreningarna tvingas ta ut högre avgifter, vilket innebär att plånboken kommer styra mer än barns intresse och vilja. Jag förstår att kommunen har begränsade resurser och måste göra prioriteringar. Sämre villkor för föreningslivet kommer kosta kommunen mer i långa loppet. Jag skulle gärna se en ”föreningskommission” med representanter från det lokala föreningslivet, tjänstemän och politiker. Det behövs en gemensam samtalsarena för att tillsammans bygga och utveckla framtidens föreningsliv i kommunen.
2019-07-13 15:33
Olddriver
Ibland blir man förundrad över hur det tänks i det kommunala stadshuset. Vad ska gälla och vem beslutar ytterst? Eller beror det på den oheliga politiska konstellationens vilja? Ingen som vet vad som ska hända med denna viktiga fråga. Kommunen borde ju dra sitt strå till stacken för att möjliggöra fysisk aktivitet hos sina yngre invånare.
2019-07-13 15:53
Föreningsälskare
Jaaa bygg en hall till vid Kumlahallen och döp allt till Ekebyarena. Ge sen Ekeby fortsatt ensamrätt på reklamskyltning så det verkligen framgår att de har gräddfil i kommunhuset!
2019-07-13 16:17
Nisse
Det låter väl mycket vettigt att basera bidraget på faktiskt aktivitet och inte bara antalet medlemmar. Det gynnar ju på alla sätt folkhälsan och minskar risken för uppblåsta medlemsmatriklar.
2019-07-15 8:04
K.V.M
När man har som mål att växa på det sättet som Kumla kommun vill göra handlar det inte bara om att bygga skrytbyggen som Sjömarken med massa dyra konstverk i. Det handlar om att kunna svara upp med den kommunala verksamheten som åligger en kommun i samma takt som invånarna ökar i antal. Då behövs det fler idrotts hallar. Förr så spelade barn och ungdomar fotboll på Kumlaby fältet. Gör man det idag eller har kommunen dragit ner på platser där barn och ungdomar kan idrotta? Det är väl samma sak med Sannaheds fotbollsplan. Hedvallen? Det pratas ofta i media om att barn och ungdomar inte rör på sig tillräckligt och problemet med stillasittande barn och ungdomar bara ökar. Vad gör då Kumla kommun..? Dom tar bort ett antal fotbollsplaner i kommunen.. Klubbarna kanske inte har lika stor verksamhet nu som för några år sedan. Men hur ska klubbar kunna växa och locka barn och ungdomar till rörelse när antalet idrottsplatser minskar i antal. Många av dom som bygger hus och flyttar till Kumla är i den åldern då dom familjerna har eller kommer få barn som kommer att prova på olika idrotter. Finns det tillräckligt med tider i ishallen som är väldigt gammal numera för att klara av fler invånare? Finns det fotbollsplaner för att svara upp till det stigande antal invånare? Finns det idrottshallar så att alla barn kan få träningstider i vettig tid på dygnet? Med ökat antal invånare i kommunen följer ett ökat ansvar av kommunens politiker... Det är inte bara att kasta ur sig en siffra och säga att så många invånare ska vi vara ett specifikt årtal. Det krävs mycket mycket mer än så... Frågan är om politikerna har förstått det eller bara duckar och hoppas på att någon annan löser det åt dom...
2019-07-15 9:34
Niklas
Tycker att det är dags att dom trötta socialdemokraterna kliver åt sidan & låter Magnus ”munken” ta över föreningslivet i Kumla! Det är svårt att hitta nån mer driven än Magnus. Det spelar ingen roll om föreningen heter Kumla eller Ekeby, alla barn ska ha samma rätt att idrotta! Heja Magnus
2019-07-15 10:44
Daniel Grape
Föreningsälskaren, en ny hall gynnar väl alla föreningar. Ekeby var de enda som gick med på driva kiosken i Kumlahallen, alla hade chansen. Om du varit med i diskussionen om halltider för kommande säsong hade du nog insett att Ekeby inte hade någon gräddfil någonstans...... Bidraget bör vara utformat som LOK-stödet, baserat på antal deltagare per aktivitet. Det ger mest rättvisa.
2019-07-15 22:30
Kumlabyn
Jag är ofta ute och promenerar i anslutning till Kumlabyfältet. Där finns flera fotbollsplaner med tillhörande mål. Planerna är välklippta. Men man ser inga fotbolsspelare. Är det bara konstgräs som duger idag?
2019-07-15 22:46
Föreningsälskare
Daniel Grape: Självklart är ytterligare en hal positivt för alla föreningar. Avseende kiosken i Kumlahallen: Förutsättningarna att driva hallen har ändrats. Efter att Ekeby valde att ingå avtal med kommunen om driften så har man ändrat öppettiderna markant jämfört med vad kommunen ställde som krav. Det är inte osaanolikt att fler föreningar visat intresse om man fösrtått att man kunnat få igenom samma fuling som Ekeby. Dessutom finns det ingenstans sagt att drfiten av kiosken ger ensamrätt till reklamplatser i densamma! Gällande fördelning av tider: min erfarenhet är att det troligtvis inte finns en enda förening som någonisn varit helt nöjd med tidsfördelningen men det var inte det mitt inlägg gällde!
2019-07-16 8:00
Magnus
”Föreningsälskare” Det du skriver om reklamen är väldigt enkelt, den/de föreningar som driver cafeterian i detta fall i Kumlahallen, har den förmånen att kunna sälja lite reklamplatser. Allt enligt de riktlinjer som finns när det gäller kommunala anläggningar. Det handlar om att man som förening är delaktig i driften av anläggningen, det är samma sak i ishallen för Kumla Hockey, samma sak för IFK Kumla vid IP osv. För du menar väl inte att det ska vara andra regler just för Kumlahallen? Vid förfrågan om Cafeterian och driften tillfrågades alla föreningar i Kumla kommun, ingen var intresserad av att driva cafeterian. Ekeby IF tackade ja efter ytterligare förfrågan från Föreningsservice. Även för att förtydliga, den förening som driver cafeterian har ensamrätt på försäljning av livsmedel. Det är Kumla kommun som beslutat detta, via Föreningsservice, alltså inte aktuell förening som bestämt detta. Allt pga att det krävs ett livsmedelstillstånd för att hantera livsmedel. I avtalet finns det reglerat att öppettider ska vara lör-sön 09:00-16:00, undantag är storhelger ex Jul och nyår, pga att hallen är stängd. Utöver det står det föreningen fritt att ha öppet vid event, ex Kumla IBK dam/herr matcher i div 1. Vad du menar med gräddfil till kommunhuset är oklart, det står alla föreningar fritt fram att ”jobba/arbeta” för sin sak! Allt handlar om hur och vikten av att framföra sin åsikt. //Magnus Ekeby IF
2019-07-16 13:16
Daniel Grape
Svarade angående ditt påstående om gräddfil, vad jag vet har Ekeby inte det, vet du annat? Om reklamskyltarna bryter mot något så borde väl kommunen plocka ner dem, eller?
2019-07-16 13:32
Föreningsälskare
Magnus: du missar att svara på essensen i mit senaste inlägg dvs att ni i Ekeby inledningsvis lovar att följa de krav som prseneterades för samtliga föreningar men sedan, troligtivs efter att ni insett omfattningen, justerar öppettider efter eran egen organisation! Om det framgått att det fanns flexibilitet mellan raderna i avtalet så kanske andra föreningar haft en annan inställning. Du har vidare bekräftat att det kanske är dags för ett namnbyte till Ekebyarena.
2019-07-16 14:26
Micke Nilsson
Ny hall, nytt tänk hos tjänstemän. För inte finns det väl på riktigt några politiker som vill exkludera vissa barn? Går detta igenom så får vi hjälpas åt att påminna om dessa beslut ända till nästa kommunalval.
2019-07-13 14:01
Anders Friberg
Att växa som Kumla gör innebär också att behoven ökar. Hur kan sänkta föreningsbidrag vara lösningen på frågan? Konsekvensen blir som sägs i artikeln att föreningarna tvingas ta ut högre avgifter, vilket innebär att plånboken kommer styra mer än barns intresse och vilja. Jag förstår att kommunen har begränsade resurser och måste göra prioriteringar. Sämre villkor för föreningslivet kommer kosta kommunen mer i långa loppet. Jag skulle gärna se en ”föreningskommission” med representanter från det lokala föreningslivet, tjänstemän och politiker. Det behövs en gemensam samtalsarena för att tillsammans bygga och utveckla framtidens föreningsliv i kommunen.
2019-07-13 15:33
Olddriver
Ibland blir man förundrad över hur det tänks i det kommunala stadshuset. Vad ska gälla och vem beslutar ytterst? Eller beror det på den oheliga politiska konstellationens vilja? Ingen som vet vad som ska hända med denna viktiga fråga. Kommunen borde ju dra sitt strå till stacken för att möjliggöra fysisk aktivitet hos sina yngre invånare.
2019-07-13 15:53
Föreningsälskare
Jaaa bygg en hall till vid Kumlahallen och döp allt till Ekebyarena. Ge sen Ekeby fortsatt ensamrätt på reklamskyltning så det verkligen framgår att de har gräddfil i kommunhuset!
2019-07-13 16:17
Nisse
Det låter väl mycket vettigt att basera bidraget på faktiskt aktivitet och inte bara antalet medlemmar. Det gynnar ju på alla sätt folkhälsan och minskar risken för uppblåsta medlemsmatriklar.
2019-07-15 8:04
K.V.M
När man har som mål att växa på det sättet som Kumla kommun vill göra handlar det inte bara om att bygga skrytbyggen som Sjömarken med massa dyra konstverk i. Det handlar om att kunna svara upp med den kommunala verksamheten som åligger en kommun i samma takt som invånarna ökar i antal. Då behövs det fler idrotts hallar. Förr så spelade barn och ungdomar fotboll på Kumlaby fältet. Gör man det idag eller har kommunen dragit ner på platser där barn och ungdomar kan idrotta? Det är väl samma sak med Sannaheds fotbollsplan. Hedvallen? Det pratas ofta i media om att barn och ungdomar inte rör på sig tillräckligt och problemet med stillasittande barn och ungdomar bara ökar. Vad gör då Kumla kommun..? Dom tar bort ett antal fotbollsplaner i kommunen.. Klubbarna kanske inte har lika stor verksamhet nu som för några år sedan. Men hur ska klubbar kunna växa och locka barn och ungdomar till rörelse när antalet idrottsplatser minskar i antal. Många av dom som bygger hus och flyttar till Kumla är i den åldern då dom familjerna har eller kommer få barn som kommer att prova på olika idrotter. Finns det tillräckligt med tider i ishallen som är väldigt gammal numera för att klara av fler invånare? Finns det fotbollsplaner för att svara upp till det stigande antal invånare? Finns det idrottshallar så att alla barn kan få träningstider i vettig tid på dygnet? Med ökat antal invånare i kommunen följer ett ökat ansvar av kommunens politiker... Det är inte bara att kasta ur sig en siffra och säga att så många invånare ska vi vara ett specifikt årtal. Det krävs mycket mycket mer än så... Frågan är om politikerna har förstått det eller bara duckar och hoppas på att någon annan löser det åt dom...
2019-07-15 9:34
Niklas
Tycker att det är dags att dom trötta socialdemokraterna kliver åt sidan & låter Magnus ”munken” ta över föreningslivet i Kumla! Det är svårt att hitta nån mer driven än Magnus. Det spelar ingen roll om föreningen heter Kumla eller Ekeby, alla barn ska ha samma rätt att idrotta! Heja Magnus
2019-07-15 10:44
Daniel Grape
Föreningsälskaren, en ny hall gynnar väl alla föreningar. Ekeby var de enda som gick med på driva kiosken i Kumlahallen, alla hade chansen. Om du varit med i diskussionen om halltider för kommande säsong hade du nog insett att Ekeby inte hade någon gräddfil någonstans...... Bidraget bör vara utformat som LOK-stödet, baserat på antal deltagare per aktivitet. Det ger mest rättvisa.
2019-07-15 22:30
Kumlabyn
Jag är ofta ute och promenerar i anslutning till Kumlabyfältet. Där finns flera fotbollsplaner med tillhörande mål. Planerna är välklippta. Men man ser inga fotbolsspelare. Är det bara konstgräs som duger idag?
2019-07-15 22:46
Föreningsälskare
Daniel Grape: Självklart är ytterligare en hal positivt för alla föreningar. Avseende kiosken i Kumlahallen: Förutsättningarna att driva hallen har ändrats. Efter att Ekeby valde att ingå avtal med kommunen om driften så har man ändrat öppettiderna markant jämfört med vad kommunen ställde som krav. Det är inte osaanolikt att fler föreningar visat intresse om man fösrtått att man kunnat få igenom samma fuling som Ekeby. Dessutom finns det ingenstans sagt att drfiten av kiosken ger ensamrätt till reklamplatser i densamma! Gällande fördelning av tider: min erfarenhet är att det troligtvis inte finns en enda förening som någonisn varit helt nöjd med tidsfördelningen men det var inte det mitt inlägg gällde!
2019-07-16 8:00
Magnus
”Föreningsälskare” Det du skriver om reklamen är väldigt enkelt, den/de föreningar som driver cafeterian i detta fall i Kumlahallen, har den förmånen att kunna sälja lite reklamplatser. Allt enligt de riktlinjer som finns när det gäller kommunala anläggningar. Det handlar om att man som förening är delaktig i driften av anläggningen, det är samma sak i ishallen för Kumla Hockey, samma sak för IFK Kumla vid IP osv. För du menar väl inte att det ska vara andra regler just för Kumlahallen? Vid förfrågan om Cafeterian och driften tillfrågades alla föreningar i Kumla kommun, ingen var intresserad av att driva cafeterian. Ekeby IF tackade ja efter ytterligare förfrågan från Föreningsservice. Även för att förtydliga, den förening som driver cafeterian har ensamrätt på försäljning av livsmedel. Det är Kumla kommun som beslutat detta, via Föreningsservice, alltså inte aktuell förening som bestämt detta. Allt pga att det krävs ett livsmedelstillstånd för att hantera livsmedel. I avtalet finns det reglerat att öppettider ska vara lör-sön 09:00-16:00, undantag är storhelger ex Jul och nyår, pga att hallen är stängd. Utöver det står det föreningen fritt att ha öppet vid event, ex Kumla IBK dam/herr matcher i div 1. Vad du menar med gräddfil till kommunhuset är oklart, det står alla föreningar fritt fram att ”jobba/arbeta” för sin sak! Allt handlar om hur och vikten av att framföra sin åsikt. //Magnus Ekeby IF
2019-07-16 13:16
Daniel Grape
Svarade angående ditt påstående om gräddfil, vad jag vet har Ekeby inte det, vet du annat? Om reklamskyltarna bryter mot något så borde väl kommunen plocka ner dem, eller?
2019-07-16 13:32
Föreningsälskare
Magnus: du missar att svara på essensen i mit senaste inlägg dvs att ni i Ekeby inledningsvis lovar att följa de krav som prseneterades för samtliga föreningar men sedan, troligtivs efter att ni insett omfattningen, justerar öppettider efter eran egen organisation! Om det framgått att det fanns flexibilitet mellan raderna i avtalet så kanske andra föreningar haft en annan inställning. Du har vidare bekräftat att det kanske är dags för ett namnbyte till Ekebyarena.
2019-07-16 14:26
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Flickor 09/10 på plats för träning. Snart hoppas Kumla HF att ha ett damlag, första gången på länge i så fall. Foto: Anders Björk
Lekebergs revysällskap gör en tidsresa i rekordårens gamla slagdängor och episoder. Morgan Deile, Sara Örtgård, Gunilla Pihlblad, och Ingemar Bengtsson är kärnan i gruppen. Foto: Revysällskapet
Publicerad: 2019-07-12 14:59
Senaste nyheterna
Speedway: Nära poäng i Målilla
(2019-08-22)
HANDBOLL: Kumla HF firar 50 år
1
(2019-08-22)
Vill öppna förlossningsklinik igen
(2019-08-22)
Veckans bild: Tallängen 1967
(2019-08-22)
Fiskades sarv i Sjöparken
(2019-08-21)
60-talsrevyn på turné
(2019-08-21)
Anders Björk: Smederna i kvarten
2
(2019-08-21)
Speedway: PJ förlänger i ledarroll
(2019-08-21)
Speedway: Vinst i avbruten match
4
(2019-08-20)
Kumlafilmare med Sverigepremiär
(2019-08-20)
Domstol godkänner höghusen
10
(2019-08-20)
Fullspäckat kulturprogram i höst
(2019-08-19)
Nytt gym slår upp portarna
(2019-08-19)
Hallå där - Om fontänsabotaget
2
(2019-08-19)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
13
(2019-08-19)
Speedway: Laget mot Masarna
(2019-08-18)
Skumbad i fontän vid torget
5
(2019-08-18)
Ryckte ut till Köpmangatan
(2019-08-18)
Fotboll: Tungt för YIK, uppåt för IFK
(2019-08-17)
SKPF:s pensionärer på resa
1
(2019-08-16)
INSÄNT: Om besparingar inom välfärd
2
(2019-08-16)
Fältare röstades kvar vid möte
6
(2019-08-15)
Veckans bild - Nybyggt Folkets Hus
(2019-08-15)
Inbrott vid Malmens förskola
2
(2019-08-15)
Barbados underhöll (TV)
9
(2019-08-14)
Anders Björk: Tveksamt om Indianerna går längre än kvartsfinal
2
(2019-08-14)
Hardemo firar på söndag
(2019-08-14)
Insänt om trafiken
(2019-08-13)
Insänt om tiggare
3
(2019-08-13)
Speedway: Ny storförlust borta
(2019-08-13)
Följ Indianerna här LIVE!
(2019-08-13)
Radio 94,3 med frestelser
(2019-08-12)
Zumba i regnet (TV)
(2019-08-12)
Ingen Metro att fylla på
(2019-08-12)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
8
(2019-08-12)
Larm om explosionsrisk avvärjt
(2019-08-12)
Speedway: Laget mot Lejonen
(2019-08-11)
Sex års fängelse för barnvåldtäkt
1
(2019-08-11)
Sparförslag att rösta om på torsdag
9
(2019-08-11)
Åbytorpare har årlig träff
(2019-08-11)
Fotboll: IFK rycker i toppen
(2019-08-10)
Fotboll: Yxhult visar form
(2019-08-10)
Bestulen på toapapper
3
(2019-08-09)
Åska stoppade inte Alfons
(2019-08-08)
Veckans bild: Rivning Skolvägen
2
(2019-08-08)
Olycka i hopptorn, person till sjukhus
1
(2019-08-07)
Sabotage vid minigolfen
(2019-08-07)
Klottrat kors på kyrkogård
(2019-08-07)
Fotboll: IFK Kumla slog jumbon
(2019-08-07)
Alfons Åberg kommer!
(2019-08-07)
Speedway: Indianerna vann 46-44
2
(2019-08-06)
“Fältare” kan försvinna från Kumla
23
(2019-08-06)
Oreda vid miljöstation
5
(2019-08-06)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
25
(2019-08-05)
Fotboll: Yxhult vann i omstart
1
(2019-08-04)
Speedway: Laget mot Västervik
(2019-08-04)
GOLF: Matilda vann säkert
(2019-08-04)
Traktorälskarna samlades
(2019-08-04)
Alf Anneborg: Gubbar på ny historieresa
1
(2019-08-02)
Anders Björk: Slaget vid Poltava
1
(2019-08-01)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.