27 Januari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Växande Ekeby IF vill att ny hall byggs

Ekeby IF bara fortsätter att växa. Till hösten räknar man med att ha 600 barn och ungdomar involverade. Foto: PrivatEkeby IF bara fortsätter att växa. Till hösten räknar man med att ha 600 barn och ungdomar involverade. Foto: Privat

Ekeby IF växer så att det knakar. Till hösten kommer föreningen att ha runt 600 aktiva barn involverade, merparten inom innebandy. Men ett ändrat föreningsbidrag från kommunen kan kosta mycket.

Till hösten kommer Ekeby IF att ha 450-460 aktiva barn/ungdomar som spelar innebandy fördelat på 100-120 ledare. Inom gymnastiken är siffran cirka 100. Fotboll 20-25. Dans 15-20 och pingis 10-15 aktiva.

Har man växt för fort?

- Föreningen har växt enormt på kort tid, säger Magnus Claesson.

Magnus var initiativtagare när Ekeby för några år sedan la ner herrlaget i innebandy och istället valde att satsa på barnen, som då inte fanns med alls. Har man nu växt för mycket så kommunen har svårt erbjuda plats?

Siffran närmar sig 500 innebandyspelande barn/ungdomar i Ekeby. Foto: Sune Eskelinen.

-  Det vet jag faktiskt inte, men jag tror inte att kommunen tycker att det är negativt. Oavsett idrott och om det är pojkar/flickor så borde det vara en positiv sak för kommunen.

- Sen är det klart att alla som har inomhusidrotter vill ha fler hallar. Det är alltid brist på tider och det vore önskvärt att det fanns fler hallar att använda inom Kumla, säger Magnus.

Föräldrar i massor ställer upp

Tycker ni att det borde byggas en ny hall i Kumla?

- Ja, vi skulle vilja se en hall som byggs bredvid Kumlahallen, vid befintlig hall för att kunna hålla kostnaderna nere. 

En sak som imponerar med Ekeby IF är hur de lyckas få så många föräldrar att ställa upp som ledare. Alla som är verksamma inom föreningslivet vet att det inte alltid är så enkelt. Men i Ekeby blir de med från början.

- Vi har vid alla våra ”prova på träffar” som vi erbjuder alla barn i en ålder, nu i våras var det Pojkar och Flickor födda 2014, en information till alla föräldrar.

- Där berättar vi om vår verksamhet och att det är ett måste för att vi ska kunna starta lag, att vi får med föräldrar som blir ledare/vuxna på planen.

- Vi brukar få bra gensvar, till hösten har vi cirka 65 nya barn och det är jämnt fördelat pojkar/flickor. Vi har till dessa två lag cirka 30 föräldrar som sagt att de kan vara med på något vis. Inga föräldrar, inga lag, fastslår Magnus.

Kan tappa halva inkomsten av bidrag

För ungefär en månad sedan bjöds föreningar in till Stadshuset för att informeras och kunna ge sin syn på ett nytt förslag från kommunen gällande fördelning av pengar till föreningar.

Den stora förändringen som föreslogs var att bidragspeng betalas ut efter antal aktiveter som föreningen anordnar, inte antal medlemmar i föreningen, som varit fallet tidigare. Hos Ekeby IF var det inte populärt.

- Om förslaget går igenom räknar vi med att tappa 40-50 procent av bidraget och det motsvarar 50-60 000 kr. Risken är då stor att vi måste höja våra avgifter för att få all verksamhet att gå runt.

Magnus vill se att förslaget ändras ordentligt.

Tycker konsekvensanalys saknas

- Att det kommunala föreningsbidraget har betydelse för idrottsföreningarna i Kumla kommun är det ingen tvekan om. Det är en väldigt viktig del av många föreningarnas ekonomiska grund och därigenom viktigt för barn- och ungdomsverksamheten i Kumla kommun.

Magnus Claesson har blivit prisad för sitt engagemang. Foto: Kumla.se

- Ekeby IF välkomnar att kommunen arbetar med att utveckla stödet, men ser att förslaget som ligger missgynnar de föreningar som har många aktiva utövare och därigenom riskerar att motverka kommunens syfte med detsamma.

- När så mycket pengar fördelas till så många föreningar är det av vikt att analysera stödets utformning och betydelse. I det utkast som tjänstemännen nu kommit med saknas helt en konsekvensanalys av hur förändringen kommer påverka föreningarna och därigenom bidra till kommunens syfte med stödet.

Varför inte ge bidrag till de yngre?

I förslaget saknas det en modell där man ger bidrag till barn under sju år, något som kommer att slå väldigt hårt mot flera föreningar är Magnus Claesson övertygad om.

 - Forskning visar att fler barn och ungdomar blir allt mer stillasittande vilket borde medföra att Kumla kommun vill vara med och motverka detta genom att även inkludera bidrag till yngre barn som är aktiva i föreningslivet.

- Risken är stor att flera föreningar kommer få väldigt svårt att bedriva en fungerande verksamhet utan att höja medlemsavgifter och träningsavgifter för medlemmarna, alternativt lägga ned verksamheten för de allra yngsta.

Vilka blir gynnade av förslag?

Vad saknar ni då?

- Det saknas dialog och lyhördhet kring hur föreningslivet önskar/tänker kring ett nytt förslag. Återigen visar man att dialog inte är viktigt, utan att det är bättre att ta fram en ”produkt” som ser bra ut på papper. 

- Just i detta fall måste ansvariga tjänstemän och politiker ta till sig av den kritik som framkommit och våga göra om.

Magnus Claesson ställer sig frågande till att det ska vara samma peng som tidigare som fördelas även om Kumla kommun sagt att så är fallet.

- Jag har svårt att se det, alla föreningar jag talat med säger att det kommer innebära en försämring för dem. Så jag undrar vilka förslaget kommer att gynna egentligen, avslutar Magnus Claesson.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-07-12 14:59
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.