27 Januari 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Domstol godkänner kritiserade höghusen

Mark- och miljödomstolen avvisar alla överklaganden mot planerade höghusbyggen vid Kumlasjön.Mark- och miljödomstolen avvisar alla överklaganden mot planerade höghusbyggen vid Kumlasjön.

Kommunens beslut att bygga två höghus vid Kumlasjön ändras inte. Mark- och miljödomstolen i Nacka anser att de Kumlabor som överklagat detaljplanen inte ens har rätt att överklaga.

Domstolen, som bestått av rådmannen Peter Winge och tekniska rådet Maria Bergqvist, fattade sitt beslut i måndags.

Åtta Kumlabor (däribland undertecknad) hade överklagat Samhällsbyggnadsnämndens beslut 5 maj att anta en detaljplan för kvarteret Rörläggaren som ska göra det möjligt för HSB att bygga två höghus intill Djupadalsparken samt även ta i anspråk en del av parkmarken.

Starka reaktioner

Planerna har väckt starka reaktioner, över 700 personer har protesterat med namnunderskrifter mot att bygga ett sju- och ett femvåningshus med bostadsrätter vid ett allmänt parkområde.

De som överklagat har för domstolen skriftligt upprepat sina många argument om varför ett dominerande höghusbygge är olämpligt på platsen. Helt i onödan visar det sig. 

Domstolen stöder sig på "praxis" (tidigare domar) att beslut om detaljplaner angår bara ägare till fastigheter inom området eller som gränsar direkt till detta eller bara har en väg mellan sig och området.  Möjligen kan ägare i nära grannskap anses vara "särskilt berörda" beroende på omfattningen av detaljplanen. 

Men det gäller inte i detta fall, enligt rådmannen. Och att andra än fastighetsägare skulle ha ha rätt att överklaga en detaljplan finns inte på kartan. Sådan är lagen.

"Trafiken begränsad"

Det enda sakargument som Mark- och miljödomstolen tar upp gäller den ökade trafik som kan uppstå på Djupadalsgatan om höghusen byggs. Men trafikökningen måste betraktas som begränsad, skriver domstolen, och eftersom vägen är hastighetsbegränsad till 30 km/tim "kan den inte anses få sådana effekter för överklagandena som ger dem rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen."

I övrigt bemöts inte med ett ord de argument som engagerade och bekymrade Kumlabor anfört utan domen avslutas med majestätisk nonchalans:

"Det har inte heller i övrigt framkommit något som ger dem rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Deras överklaganden ska därför avvisas."

Mark-och miljödomstolens beslut kan överklagas inom tre veckor.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-08-20 18:09
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.