12 September 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Domstol godkänner kritiserade höghusen

Mark- och miljödomstolen avvisar alla överklaganden mot planerade höghusbyggen vid Kumlasjön.Mark- och miljödomstolen avvisar alla överklaganden mot planerade höghusbyggen vid Kumlasjön.

Kommunens beslut att bygga två höghus vid Kumlasjön ändras inte. Mark- och miljödomstolen i Nacka anser att de Kumlabor som överklagat detaljplanen inte ens har rätt att överklaga.

Domstolen, som bestått av rådmannen Peter Winge och tekniska rådet Maria Bergqvist, fattade sitt beslut i måndags.

Åtta Kumlabor (däribland undertecknad) hade överklagat Samhällsbyggnadsnämndens beslut 5 maj att anta en detaljplan för kvarteret Rörläggaren som ska göra det möjligt för HSB att bygga två höghus intill Djupadalsparken samt även ta i anspråk en del av parkmarken.

Starka reaktioner

Planerna har väckt starka reaktioner, över 700 personer har protesterat med namnunderskrifter mot att bygga ett sju- och ett femvåningshus med bostadsrätter vid ett allmänt parkområde.

De som överklagat har för domstolen skriftligt upprepat sina många argument om varför ett dominerande höghusbygge är olämpligt på platsen. Helt i onödan visar det sig. 

Domstolen stöder sig på "praxis" (tidigare domar) att beslut om detaljplaner angår bara ägare till fastigheter inom området eller som gränsar direkt till detta eller bara har en väg mellan sig och området.  Möjligen kan ägare i nära grannskap anses vara "särskilt berörda" beroende på omfattningen av detaljplanen. 

Men det gäller inte i detta fall, enligt rådmannen. Och att andra än fastighetsägare skulle ha ha rätt att överklaga en detaljplan finns inte på kartan. Sådan är lagen.

"Trafiken begränsad"

Det enda sakargument som Mark- och miljödomstolen tar upp gäller den ökade trafik som kan uppstå på Djupadalsgatan om höghusen byggs. Men trafikökningen måste betraktas som begränsad, skriver domstolen, och eftersom vägen är hastighetsbegränsad till 30 km/tim "kan den inte anses få sådana effekter för överklagandena som ger dem rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen."

I övrigt bemöts inte med ett ord de argument som engagerade och bekymrade Kumlabor anfört utan domen avslutas med majestätisk nonchalans:

"Det har inte heller i övrigt framkommit något som ger dem rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen. Deras överklaganden ska därför avvisas."

Mark-och miljödomstolens beslut kan överklagas inom tre veckor.

Gunnar Axelsson
Överklaga vet ja
2019-08-20 19:12
Annis
Ja så är livet ingen lyssnar på de som bor där bara att köra över kommer inte vara detsamma som det har varit Sen liten varit på barnens dag och nu senare år examen med barnbarn kul att se arbetsbyggnad till börja med och sen höghus men men en del tänker bara på pengar så bygg och förstör klappar händer redan eller inte
2019-08-20 19:53
A
Äntligen! Bygg mer, få fler att flytta hit kan inte bli bättre!
2019-08-20 20:40
Lasse Luring
Självklart att Kumla ska ha en New York look-a-like skyline, (sarkasm) Hopplösa politiker.
2019-08-20 23:16
Greger
Medborgarna är "ägare" till kommunen så visst är vi alla grannar i detta fall. Lagen är uppenbart felskriven och borde ändras. Sen borde ju vår kommun göra det vi vill och vill vi inte ha ett höghus som skymmer solen i parken ska kommunen jobba för att det inte blir ett. Värt att tänka på till nästa val, finnS ju ett styrande parti i Kumla som har för vana att 'veta bättre' än invånarna. Se till att de inte får chansen en mandatperiod till,
2019-08-21 7:26
Lekman
Artikeln avslutas med att överklagande kan ske inom tre veckor, vilket borde innebära att de fastighetsägare som är direkt berörda av bygget och därmed kvalificerade för ett överklagande kan göra ett nytt försök att få till stånd en förändring av byggplanerna.
2019-08-21 7:31
Marie
Kumla håller på att förbygga sig. Storhetsvansinne har man fått. Finns andra platser man kan bygga på. Och varför höghus just där
2019-08-21 7:52
Dillemmat
Jag har inte riktigt förstått syftet med visionen att växa till 25000 invånare till år 2025. Men om det ska uppnås behövs förmodligen fler bostäder. Jag är inte nöjd med utformningen på dessa höghus, men var ska man bygga? Marie menar att det "finns andra platser man kan bygga på". Det kanske stämmer, men ge gärna konkreta exempel på var (undantaget områden som redan är planerade - t.ex. "gröna sörby"). Det börjar nog bli ont om mark som inte är antingen översvämmningsbenägen, används till jordbruk eller är skyddsvärd på annat sätt.
2019-08-21 13:35
Marie
Svar till dilemmat: Brevid idrottsparken där kolonilotterna finns där kommer det inte störa andra boende med trafik, med infarten på Kumlafrassesväg t.ex. Finns många outhyrda byggnader i kumla som står tomma (inga intäkter) som man kan bygga om till bostäder.
2019-08-21 14:47
Johannes
Fantastiskt bra beslut! Äntligen kan man få bo med vacker utsikt i Kumla. Vad kostar en bostadsrätt?
2019-08-21 15:12
Jogab
Positivt att det byggs nytt i Kumla. Det behövs. Alla kommer aldrig vara nöjda men här passar det bra att bygga med tanke på närheten till vattentornet som är högre än de nya husen.
2019-08-22 8:40
Lars Litzén
Notera noga att Mark- och miljödomstolen helt struntat i att bemöta eller resonera kring de tunga invändningar som finns mot detaljplanen med höghusbyggen vid en känslig park. Vilket man kunde tro att en sådan domstol skulle göra. Kommunen sitter på alla trumf när de som överklagat av domstolen inte anses berörda fast det gäller en allmän park som angår alla medborgare. Hela förfarandet känns riggat och odemokratiskt.
2019-08-24 2:40
Örjan Frisén
Detaljplanen möjliggörs genom anslutning från Djupdalsgatan skriver samhällsbyggnadsförvaltningen. Tomten är på ca 1200 M2. Parkmark 811 M2 styckas av för en garageinfart genom befintlig trång parkeringsplats vid förskolan. Samhällsbyggnadsnämnden och dess ordförande Andreas Brorsson har utlovat en total trafiköversyn i området vilken beräknades vara klar i maj 2018. Den är fortfarande under utredning. Hur är det med fakta huruvida det är möjligt eller inte möjligt med trafikplanen till detaljplanen ? Vill någon ansvarig politiker förklara ?
2019-08-25 11:02
Gunnar Axelsson
Överklaga vet ja
2019-08-20 19:12
Annis
Ja så är livet ingen lyssnar på de som bor där bara att köra över kommer inte vara detsamma som det har varit Sen liten varit på barnens dag och nu senare år examen med barnbarn kul att se arbetsbyggnad till börja med och sen höghus men men en del tänker bara på pengar så bygg och förstör klappar händer redan eller inte
2019-08-20 19:53
A
Äntligen! Bygg mer, få fler att flytta hit kan inte bli bättre!
2019-08-20 20:40
Lasse Luring
Självklart att Kumla ska ha en New York look-a-like skyline, (sarkasm) Hopplösa politiker.
2019-08-20 23:16
Greger
Medborgarna är "ägare" till kommunen så visst är vi alla grannar i detta fall. Lagen är uppenbart felskriven och borde ändras. Sen borde ju vår kommun göra det vi vill och vill vi inte ha ett höghus som skymmer solen i parken ska kommunen jobba för att det inte blir ett. Värt att tänka på till nästa val, finnS ju ett styrande parti i Kumla som har för vana att 'veta bättre' än invånarna. Se till att de inte får chansen en mandatperiod till,
2019-08-21 7:26
Lekman
Artikeln avslutas med att överklagande kan ske inom tre veckor, vilket borde innebära att de fastighetsägare som är direkt berörda av bygget och därmed kvalificerade för ett överklagande kan göra ett nytt försök att få till stånd en förändring av byggplanerna.
2019-08-21 7:31
Marie
Kumla håller på att förbygga sig. Storhetsvansinne har man fått. Finns andra platser man kan bygga på. Och varför höghus just där
2019-08-21 7:52
Dillemmat
Jag har inte riktigt förstått syftet med visionen att växa till 25000 invånare till år 2025. Men om det ska uppnås behövs förmodligen fler bostäder. Jag är inte nöjd med utformningen på dessa höghus, men var ska man bygga? Marie menar att det "finns andra platser man kan bygga på". Det kanske stämmer, men ge gärna konkreta exempel på var (undantaget områden som redan är planerade - t.ex. "gröna sörby"). Det börjar nog bli ont om mark som inte är antingen översvämmningsbenägen, används till jordbruk eller är skyddsvärd på annat sätt.
2019-08-21 13:35
Marie
Svar till dilemmat: Brevid idrottsparken där kolonilotterna finns där kommer det inte störa andra boende med trafik, med infarten på Kumlafrassesväg t.ex. Finns många outhyrda byggnader i kumla som står tomma (inga intäkter) som man kan bygga om till bostäder.
2019-08-21 14:47
Johannes
Fantastiskt bra beslut! Äntligen kan man få bo med vacker utsikt i Kumla. Vad kostar en bostadsrätt?
2019-08-21 15:12
Jogab
Positivt att det byggs nytt i Kumla. Det behövs. Alla kommer aldrig vara nöjda men här passar det bra att bygga med tanke på närheten till vattentornet som är högre än de nya husen.
2019-08-22 8:40
Lars Litzén
Notera noga att Mark- och miljödomstolen helt struntat i att bemöta eller resonera kring de tunga invändningar som finns mot detaljplanen med höghusbyggen vid en känslig park. Vilket man kunde tro att en sådan domstol skulle göra. Kommunen sitter på alla trumf när de som överklagat av domstolen inte anses berörda fast det gäller en allmän park som angår alla medborgare. Hela förfarandet känns riggat och odemokratiskt.
2019-08-24 2:40
Örjan Frisén
Detaljplanen möjliggörs genom anslutning från Djupdalsgatan skriver samhällsbyggnadsförvaltningen. Tomten är på ca 1200 M2. Parkmark 811 M2 styckas av för en garageinfart genom befintlig trång parkeringsplats vid förskolan. Samhällsbyggnadsnämnden och dess ordförande Andreas Brorsson har utlovat en total trafiköversyn i området vilken beräknades vara klar i maj 2018. Den är fortfarande under utredning. Hur är det med fakta huruvida det är möjligt eller inte möjligt med trafikplanen till detaljplanen ? Vill någon ansvarig politiker förklara ?
2019-08-25 11:02
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Ulrika Mohlin, kanske bekant under sitt artistnamn Mohlavyr, engagerade elever i sin utställning "Kära Kropp." Foto: Sandra Wallin
Kriminalvårdsinspektör Anna Wikman gluttar in i en av dubbelcellerna som inrättats på Riksmottagningen. Draperi för toautrymmet, liksom dubbla tv-apparater, sätts in när två intagna bor i rummet. Foto: Lars-Göran Månzon
Efter många år som spelare i Kumla slutade Erik Planeby ifjol och blev ass tränare. Nu är han huvudtränare. Foto: Anders Björk
Publicerad: 2019-08-20 18:09
Senaste nyheterna
Henkas hade öppet sista dagen
(10:24)
Soligt och välbesökt på Kumlamarken
(2019-09-13)
Avslutade lyckad Kulturvecka
(2019-09-13)
Lugn celldelniing på anstalten
(2019-09-13)
Hockey: Planeby inför säsongen
(2019-09-12)
Veckans bild - Konsum i centrum
1
(2019-09-12)
Tidning utdelad i ställ och butiker
(2019-09-11)
Hallå där - Papa Padel
(2019-09-11)
Teater på söndag
(2019-09-11)
Föreläser om transidentitet
(2019-09-11)
Nya ägare till bilvårdscenter
(2019-09-10)
Protester mot utvisning
3
(2019-09-10)
27 nya lägenheter till St Torgils väg
(2019-09-09)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett
7
(2019-09-09)
Speedway: “Lite förvånande”
1
(2019-09-09)
Tid för Joyvoice i Sydnärke
(2019-09-09)
Lastbil av vägen
1
(2019-09-09)
Speedway: Woffinden lämnar
5
(2019-09-09)
Bil brann i Kumlaby
(2019-09-07)
Fotboll: YIK avgjorde på övertid
(2019-09-07)
Fotboll: IFK säkrade serieseger
(2019-09-06)
Kumla Handelsdag 21 september
29
(2019-09-06)
Tävlar i Korpskytte
(2019-09-06)
Matresa i helgen
(2019-09-05)
Skum i fontänen igen
1
(2019-09-05)
Sista huset har börjat rivas
(2019-09-05)
Veckans bilder - Kumla Stadshotell
5
(2019-09-05)
Till sjukhus efter Ekeby-olycka
(2019-09-05)
Klippte band för LSS-boende
5
(2019-09-04)
Inbrott hos Malmbergs
(2019-09-04)
Speedway: Västervik fick stryk
(2019-09-03)
Alf Anneborg: Serieberoende
(2019-09-03)
Fortsatta problem vid förskola
1
(2019-09-03)
Stöld vid Stjärngatan
(2019-09-03)
Fotboll: Kumla radar upp segrar
(2019-09-02)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
14
(2019-09-02)
Båtstölder i Sydnärke
(2019-09-02)
Hockey: 6-0 i hemmapremiär
(2019-09-01)
Lång kö när gym öppnade
(2019-09-01)
Fotboll: 7-1 till Yxhults IK
(2019-09-01)
Nya 51:an löptestad
(2019-09-01)
Pressad kultur på landsbygden
(2019-09-01)
Hallå där - Indianernas lagledare
9
(2019-08-31)
Kumlahallen firade 50
(2019-08-31)
Sandra Wallin: Mästerligt drama av Lanthimos
(2019-08-31)
Marie har hittat hem
(2019-08-30)
Fotboll: Kumling i blågult
(2019-08-30)
Ungdoms kick-off idag
(2019-08-30)
Anders Björk: Känns riktigt tungt
(2019-08-29)
Nytt misstag om brandlarm vid reningsverket
1
(2019-08-29)
Speedway: Indianerna åkte ut
8
(2019-08-29)
Indianernas match - DIREKT
(2019-08-29)
Veckans bild - Innan bibblans flytt
(2019-08-29)
Förstört konstverk i Kumla lagat
1
(2019-08-29)
Speedway: Laget mot Västervik
(2019-08-28)
Skomuseet flyttar till Stadshuset
3
(2019-08-28)
Kortfilmsfest i helgen
(2019-08-28)
Nämnd beslutade om stöd för öppning
(2019-08-28)
Kumla Rotary hyllar Jan Folke
(2019-08-28)
Ny eldning vid Norrgårdens förskola
(2019-08-28)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.