16 December 2018
Tipsa: 073-094 57 58

Förslag röstades ner

Under måndagskvällen var det dags för Kumlas kommunfullmäktige att samlas till möte. Vid övriga tillfällen håller man till på Bio Folkan men just denna kväll arrangerade man mötet i Akvarellens lokaler.

Närvarade under mötet gjorde 44 av kommunens politiker och den fräscha föreläsningssalen i det nya vårdboendet Akvarellen fylldes så gott som till bredden.

Kvällens stora diskussion var kommunens avtalsförslag med Fortum Waste Solutions AB för att täcka Kvarntorpshögen och rena den på förorenad jord. 

Inledde diskussionen gjorde Thage Arvidsson, genom en längre redovisning av Kvarntorpshögens tillkomst och utveckling.

Rester från oljeskiffer

Den cirka 100 meter höga slagghögen består av rester från oljeskifferindustrin i området och kom till under andra världskriget då oljetillförseln till Sverige ströps. 

Regeringen tillsatte år 1940 en kommitté för att börja utvinna olja ur den oljeskiffer som fanns i området. Ansvarig var statliga Svenska Skifferolje Aktiebolaget, SSAB. Två år senare, i april 1942, framställdes den första oljan.

Skifferoljeverket såldes sedan till Yxhults Stenhuggeri AB som drev det fram till 1966 - då var det stopp på oljeproduktionen. Kumla kommun tog sedan över ansvaret för högen år 1983 och när Yxhult AB gick i konkurs år 2004 blev kommunen även ansvarig för det tillhörande industriområdet.

Risk för föroreningar

Det stora bekymret med Kvarntorpshögen är att den både är het och den är ett miljömässigt orosmoment. När det regnar är högen fortfarande så pass varm att regnet dunstar. Det kommer dock upphöra när högen väl svalnar. 

Regnet kommer då rinna in i högen. Risken för att metaller och giftiga ämnen rinner ner i jord och grundvatten är stor, vilket naturligtvis inte är bra.

För att råda bot på detta vill majoriteten i Kumla, med kommunstyrelsen ordförande Katarina Hansson i spetsen, täcka Kvarntorpshögen med plast och jord för att hindra att så händer. 

Man har även tänkt att rena jorden i högen. Kumla kommun skulle inte betala Fortum Waste Solutions för arbetet - de jordmassor som ska användas har företaget redan fått betalt för att ta hand om.

Förslaget till avtalet ska ha arbetats fram med hjälp av två olika rapporter, 2012 och 2013, samt mångåriga samtal mellan kommunen och Fortum Waste Solutions.

En bra lösning

Katarina Hansson var först ut i talarstolen efter Thage Arvidsson. Hon försvarade det framarbetade avtalet och menade att det var en bra lösning som inte behövde kosta skattebetalarna några pengar.

– Vi måste ta vår del av ansvaret och tänka på att skapa en bättre värld för våra barn och barnbarn. Det här är ett avtal som tar ansvar. Jag tycker inte att vi kan vänta i 15 år till innan något händer. 

Hansson påpekade även att avtalet måste godkännas av tillståndsprövande myndigheter med stor insikt i frågan. Om de säger nej blir avtalet inte av och måste omarbetas, alltså har kommunen inte snurrat in sig i något de inte kan ta sig ur.

Inte nöjda

Oppositionen var dock inte lika övertygad om att förslaget till avtal var det allra bästa.

Per Holm (KD) yrkade på återremiss och hänvisade till ett beslut från 2008 där ett enigt fullmäktige kom överens om att undersöka åtgärder och vidare forskning gällande Kvarntorpshögen. Holm ansåg dock att så inte hade gjorts.

– Sedan 2008 har det inte pratats ett dugg om Kvarntorpshögen. Vi fick alla reda på det här förslaget genom att läsa om det i tidningen. Ingen har tagit upp det här tidigare.

Holm menade att förslaget var bak- och fram. Han önskade att man måste slutföra beslutet från 2008 innan man går vidare; att man bör göra en ordentligt miljöutredning innan saneringen och utreda högens ägarfråga.

Säkerhetsställa avtalet

Jan Engman (C) yrkade även han på återremiss och hänvisade i stort till ungefär samma orsaker som Per Holm. 

– Vi tog ett beslut 2008 och ingenting gjordes. Vi måste ju genomföra ett beslut innan vi tar ett nytt! Det är viktigt med en miljöutredning, förbereda en laglighetsprövning och säkerställa att avtalet är rent. 

Också Britt Eklöf (MP) sällade sig till dem som yrkade på återremiss. Hon angav även hon i stort sett samma kritik som föregående talare med vissa tillägg. 

– Det saknas en oberoende utredning och och en ekonomisk analys av andra intressenter. 

Här finns det tillfälle att nämna Kumlabon Erik Gustavsson som i en debattartikel i Sydnärkenytt motsatte sig Kumla kommuns samverkansavtal med Fortum Waste Solution. I sin text menade han att kommunen blev blåst på stora ekonomiska belopp av Fortum och att affären genomfördes under offentlig upphandling.

De som under fullmäktigemötet opponerade sig mot majoritetens tassade lite försiktigt kring just denna fråga och även om det inte sades rakt ut, kändes det som om debattartikeln kan ha varit en tankeställare. 

Tonen blev bitsk

Yrkade på en återremiss för förslaget gjorde även V, SD och L. Argumenten föreföll hålla sig inom samma område som föregående. Många som talade var överens om att det var en viktigt ämne som diskuterades och att man borde hitta en gemensam lösning så snart som möjligt. 

Aningen bitska toner i debatten uppstod när Annica Moberg (S) svarade på oppositionens kritik angående att de inte skulle fått ta del av viktig information och menade att det i själva verket var oppositionens politik som inte fungerade och att de hade problem med kommunikationen. Både Christian Lahesalu (L) och Jan Engman (C) kallade utspelet för ”väl magstarkt.”

– Ni kan ju inte idiotförklara oss. Ni måste ta lite ansvar själva, replikerade Per Holm (KD).

Återkommande fråga

Katarina Hansson försökte en sista gång att övertyga oppositionen om att det föreslagna avtalet var ett gott sådant men fick inget gehör. Med en ganska besviken min konstaterade hon att det hela skulle gå till återremiss.

Så blev det också.  Förslaget angående Kvarntorp går på återremiss och frågan återkommer vid ett senare tillfälle. 

Se också
Insatt i LOU
En upphandling av det har slaget borde skötas via Lagen om offentlig upphandling, vare sig det är fråga betalning eller köp av något, det är inget konstigt. Myndigheter i Sverige har gjort sådana här upphandlingar tidigare via LOU, så varför har man skött det så här illa? Finns det något annat bakom, vilket jag verkligen inte hoppas. För våra politiker ska verka för dess invånare och tillse att vi får den bästa affären, det har ju talats om att andra företag skulle kunna göra samma sak till mycket bättre ersättning. Skärpning!
2017-10-17 16:49
Transparens
Återigen visar den politiska ledningen brist på förståelse för den demokratiska beslutsprocessen, (senast var det ett borgensåtagande). Varför låter man en lekman inleda ett ärende som rör Kvarntorpshögens kemi när man har tillgång till forskare från Örebro Universitet som dessutom är kommunens samarbetspartner rörande Kvarntorpshögen? Varför försätter sig den politiska ledningen i en situation som leder oss att tro att det finns en dold agenda? Hemlighetsmakeri innan ett färdigt avtal är klart och stark vilja att driva igenom avtalet trots många invändningar.
2017-10-18 8:09
Peter
Varför blir det på det här sättet gång på gång i Kumla? Det är väldigt få projekt som det inte stormar kring när Kumla kommun ska göra något. Det har varit kommunfullmäktiges ordförande som kränkt andra personer under möten. Det har stormat kring kommunens sponsring av Indianerna.. Ska det vara så j***a svårt att följa dom lagar och riktlinjer som finns när man är politiker och tjänsteman i Kumla kommun? Är det förmågan att läsa som brister? Är det då att vissa struntar i lagar och riktlinjer och gör det dom själva vill? Känns nästan som att Kumla kommun inte kan göra något utan att det är problem på ett eller annat sätt....
2017-10-18 16:12
Insatt i LOU
En upphandling av det har slaget borde skötas via Lagen om offentlig upphandling, vare sig det är fråga betalning eller köp av något, det är inget konstigt. Myndigheter i Sverige har gjort sådana här upphandlingar tidigare via LOU, så varför har man skött det så här illa? Finns det något annat bakom, vilket jag verkligen inte hoppas. För våra politiker ska verka för dess invånare och tillse att vi får den bästa affären, det har ju talats om att andra företag skulle kunna göra samma sak till mycket bättre ersättning. Skärpning!
2017-10-17 16:49
Transparens
Återigen visar den politiska ledningen brist på förståelse för den demokratiska beslutsprocessen, (senast var det ett borgensåtagande). Varför låter man en lekman inleda ett ärende som rör Kvarntorpshögens kemi när man har tillgång till forskare från Örebro Universitet som dessutom är kommunens samarbetspartner rörande Kvarntorpshögen? Varför försätter sig den politiska ledningen i en situation som leder oss att tro att det finns en dold agenda? Hemlighetsmakeri innan ett färdigt avtal är klart och stark vilja att driva igenom avtalet trots många invändningar.
2017-10-18 8:09
Peter
Varför blir det på det här sättet gång på gång i Kumla? Det är väldigt få projekt som det inte stormar kring när Kumla kommun ska göra något. Det har varit kommunfullmäktiges ordförande som kränkt andra personer under möten. Det har stormat kring kommunens sponsring av Indianerna.. Ska det vara så j***a svårt att följa dom lagar och riktlinjer som finns när man är politiker och tjänsteman i Kumla kommun? Är det förmågan att läsa som brister? Är det då att vissa struntar i lagar och riktlinjer och gör det dom själva vill? Känns nästan som att Kumla kommun inte kan göra något utan att det är problem på ett eller annat sätt....
2017-10-18 16:12
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Publicerad: 2017-10-16 22:29
Senaste nyheterna
Sandra Wallin: Blu-Ray: A Quiet Place
(2018-12-14)
Nytt program i Radiosydnärke
(2018-12-14)
Hallå där - Fredrik på ÄKTA ÖL
(2018-12-14)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
4
(2018-12-14)
Alternativ Jul med Verdandi
(2018-12-14)
USÖ-studie om prostatacancer
(2018-12-14)
Skönsjungande män lussade på Rådhuset
(2018-12-13)
Kyrkokören sjunger in julen
(2018-12-13)
Luciakröning i Askersund
(2018-12-12)
Tvingades köra ner i diket
(2018-12-12)
Vill ha skrotpremie för bilar
(2018-12-12)
Agnes Hall skrev bästa novellen
(2018-12-12)
Luciafiranden i Sydnärke
1
(2018-12-11)
Maktskiftet klart
2
(2018-12-11)
Bälte viktigt vid olyckor
(2018-12-11)
Sjöängens vårprogram
(2018-12-10)
Fotoklubben har korat sina mästare
(2018-12-10)
Kommunfullmäktige Askersund
(2018-12-10)
Surfning på Tåg i Bergslagen
2
(2018-12-10)
Barnen invigde solel-projekt
(2018-12-10)
Stöld av jacka och inbrottsförsök
(2018-12-10)
Kävestaelever visar konst
1
(2018-12-08)
Jennie spelar harpa (TV)
1
(2018-12-08)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
16
(2018-12-07)
Många väljer bort julskinka
23
(2018-12-07)
Kävestas musikhus växer (TV)
(2018-12-06)
Rapport från Kommunstyrelsen
(2018-12-06)
Politiskt maktskifte i Askersund
7
(2018-12-05)
Kommunalpensionärer julåt
(2018-12-05)
Insänt (S) om personalskydd
(2018-12-05)
Anders Björk: Vad heter vi?
(2018-12-04)
Manskören fyllde Sjöängen
(2018-12-04)
Bilinbrott och inbrottsförsök
(2018-12-03)
Jonna Eriksson är årets lucia
2
(2018-12-03)
Julkalender i Radiosydnärke
(2018-12-02)
Två till sjukhus efter krock
(2018-12-02)
Gissa Askersundbild - Vinn en bukett!
6
(2018-11-30)
“Julklappsföreställningen” Polarfararna
1
(2018-11-29)
Singelolycka vid Nydalen
(2018-11-29)
Olycka vid Hammarbron
(2018-11-29)
Lars Litzén: Katten, ett skadedjur
13
(2018-11-29)
Öppet slott på lördag
(2018-11-28)
Smitare i Askersund
(2018-11-28)
Alf Anneborg: Historien rullades ut
(2018-11-27)
Askersunds kommunchef slutar
(2018-11-27)
Brandlarm på Närlundaskolan
(2018-11-27)
Polis flyttar i Askersund
(2018-11-26)
Jubel för Niklas Strömstedt
(2018-11-26)
Julen knackar på i Kårberg
(2018-11-25)
Novembermys med Riksteaterföreningen
(2018-11-24)
Körde på vid torget och försvann
(2018-11-23)
Se föreställningen Polarfararna gratis
(2018-11-22)
Ulrik Jansson: Historiskt var ordet
(2018-11-22)
Julmarknad på gång
(2018-11-22)
Åke Holt underhöll SPF Seniorerna
(2018-11-22)
Hjul lossnade för bil under färd
(2018-11-21)
Årets Julklapp - Återanvända plagg
1
(2018-11-20)
Skratt och applåder för Närkesbergsrevyn
(2018-11-20)
De får makten i regionen
2
(2018-11-19)
Innebandy: Sydnärkederby i tvåan
(2018-11-19)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.