01 December 2019
Tipsa: 073-094 57 58

Ingen oro på anstalten – trots celldelningen

Kriminalvårdsinspektör  Anna Wikman gluttar in i en av dubbelcellerna som inrättats på Riksmottagningen. Draperi för toautrymmet, liksom dubbla tv-apparater, sätts in när två intagna bor i rummet. Foto: Lars-Göran MånzonKriminalvårdsinspektör Anna Wikman gluttar in i en av dubbelcellerna som inrättats på Riksmottagningen. Draperi för toautrymmet, liksom dubbla tv-apparater, sätts in när två intagna bor i rummet. Foto: Lars-Göran Månzon

Två intagna i varje cell på anstalten har hittills gått över förväntan, uppger ledningen. - Vi befarade att våld och andra incidenter skulle öka, men det har vi inte märkt av, säger tillförordnade anstaltschefen Magnus Östlund.

I mars började Kumla med dubbelbeläggning på vissa avdelningar. Anstalten har 420 ordinarie platser. 56 nya platser tillskapades i och med samsittningen, och idag finns 434 intagna.

Villkoret har varit att bostadsrummen är minst tio kvadratmeter, och det måttet uppfylls med de senast byggda husen T- , S och Riksmottagningen. Vissa av rummen har nu våningssängar, eller så har extrabädd satts in där rumsstorleken möjliggör det.

Hur har de intagna reagerat?

Magnus Östlund håller ställningen som stf anstaltschef i Kumla.

- Både och, säger Magnus Östlund. Först brukar det bli protester, då får vi försöka med övertalning, och säga: ”Vi kan väl prova”. Och då visar det sig att det funkar. Kommer man ny till en avdelning blir det oftast dubbelrum, men så fort ett enkelrum blir ledigt erbjuds man det.

Hitta rätt personer

Det finns även intagna som uppskattar samsittning, berättar Östlund.

- De tycker att det kan underlätta med sällskap dygnet runt. På kontinenten är det väldigt vanligt med flerbäddsrum.

Att rätt man hamnar med rätt person är mycket viktigt, hävdar Magnus Östlund. Men de nya gängbildningarna i Sverige försvårar det hela.

Vän eller fiende?

- Det har blivit allt svårare att ”kartlägga” kriminella gäng. Vi har lång erfarenhet av mc-gäng som har skrivna stadgar, ordförande, president. Men de nya gängen är mer uppbyggda på nätverk, de är löst sammansatta. När det då kommer en ny intagen till oss från ett storstadsområde så vet inte de andra intagna om det är en vän eller fiende. 

Sker det en skjutning kan lojaliteterna förändras över en natt.

- Det kan även vara småsaker som utlöser våld, som att någon kompis till en intagen blir knuffad i krogkön eller som upplever sig kränkt på annat sätt.

Facket varnat

Facket Seko har varnat för att hot och våld kan öka med rumsdelning. 

- Det har alltså inte slagit in hos oss, säger Magnus Östlund. Vi har gjort gedigna riskanalyser tillsammans med lokala facket och skyddsombud, och åtgärdat så mycket som möjligt.

Östlund är mer oroad för de långsiktiga konsekvenserna – om platsbristen på de svenska fängelserna blir långvarig.

- Relationsmässigt, att intagna sliter på varandra, och för personalen blir det ett ökat tryck. Våra lokaler och gemensamhetsytor är ju anpassade efter ett visst antal intagna.

Tio fler anställda

Även om Kumla nu har plats för 56 fler intagna har inte personalen utökats nämnvärt.

- Från och med september har vi blivit tio fler. Det är kriminalvårdare, sjuksköterskor och administrativ personal.

Beläggning 99 procent

Det är akut brist på häktes- och anstaltsplatser i landet därför att allt fler döms till fängelse. Beläggningsgraden är i dagsläget närmare 99 procent på klass 1 och 2-anstalter. Den bör enligt Kriminalvården ligga på 90 procent.

Man har därför låtit inrätta beredskapsplatser på klass 1- och klass 2-anstalter i landet genom dubbelbeläggning med två intagna i varje rum. På Kumla finns nu 56 sådana platser.

Inom en tioårsperiod vill Kriminalvården skapa 1 100 nya platser på 13 orter i landet genom nyetableringar.

På Kumlaanstalten ska det utdömda H-huset rivas. Rivningen är påbörjad, och mycket pekar mot att ett nytt bostadshus för intagna byggs, men beslutet har ännu inte tagits.

I budgetpropositionen för 2020 får de rättsvårdande myndigheterna 700 miljoner kronor ytterligare nästa år. För Kriminalvårdens del handlar det om 200 miljoner redan i år och 130 miljoner nästa år. Tittar man på perioden fram till och med 2022 handlar det om 1,6 miljarder kronor totalt. (LGM)

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-09-13 15:22
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.