07 April 2020
Tipsa: 073-094 57 58

Färre arbetslösa bland utrikesfödda

Sedan november 2017 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Hallsbergs kommun minskat. Utvecklngen fortsatte i februari Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Hallsbergs kommun med 1,2 procentenheter.

 Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i februari på 24,7 procent. Även om siffran minskar är det alltså fortfarande en högre andel av de utrikesfödda som är arbetslösa.

För befolkningen som helhet rapporterade dock Hallsberg en total arbetslöshet på 8,2 procent. Det är en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Arbetslösheten stiger något i hela länet

Sett till antalet personer betyder det att 627 av 7 646 invånare i åldern 16 till 64 år i Hallsbergs kommun var inskrivna som arbetssökande, 64 fler än i februari i fjol. 7 646 är alltså den totala arbetskraften i kommunen. Statistiken har sammanställts av nyhetsbyrån Newsworthy.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-11 11:23
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.