26 Februari 2018
Tipsa: 073-094 57 58

Boksynt bergsmanshustru
under Pershyttans 1800-tal

I lördags 9 september firades Gamla Bergshyttans kulturreservat de 50 år som gått sedan sista gruvan stängde. Man anknyter till bergsmansbyns vida internationella kontakter och inbjöd nya svenskar, som blev guidade på svenska, engelska, arabiska, dari, urdo, pashtu, syrianska och albanska.. Ett gott initiativ.

Då vill vi gå innanför bergsmanshusens ståtliga  fasader, få en inblick i livet och ge konturerna av en bergsmanshustru, Anna Ersdotter f. 1804 i  Gamla Pershyttan. Anna föddes in i den självmedvetna bergsmanskretsen, dotter till gruvfogden Eric Ersson. Hon gifte sig 1825 21 år gammal med  gruvfogden i Gamla Pershyttan Gabriel Nilsson (död  1844) och fick med honom sju barn av vilka två dog.

I två år hade hon ansvaret för sitt ägandes hemman innan bergsmannen  Israel Persson 1846 gifte in sig där. Hon lämnade det jordiska av ålderdomssvaghet 26 september 1876.

Hemmanet hon och maken skötte beskrivs ”med försvarlig åbyggnad, jorden väl hävdad och skogen försvarlig”. Gården födde 1876 två kor, Stjerna och Rödkinna, samt en bagge. Produktionen var inriktad på potatis och havre med lite tillskott av råg och korn samt hö till djuren.

Bergsmännen levde i påkostade gårdar. Här Domaregården i Pershyttan. Foto Elisabeth Karlsson Länsstyrelsen

Kyrkböcker visar en läskunnig kvinna som förstod katekesen och trossatserna. Hon och maken Israel försummade inga husförhör. De skriftade* sig lika regelbundet och tog emot nattvarden.

Hemmets bokhylla visar på samma andliga intresse och på boksynthet:  en gammal bibel, en mindre bibel, två nya testamenten , Ekmans och Lindroths  postillor. Luthers och tre andra katekeser, Bibelns kvinnor, Kristens resa, Andaktsboken Dufvoröst, Det heliga kriget samt sångböcker liksom psalmböcker. Därutöver fanns andra böcker av olika slag.

Behållningen i boet summeras i bouppteckningen till 3 240 kronor. Enligt portalen för historisk statistisk motsvara det omkring 170 000 kronor i dagens penningvärde. På tio sidor visar den upp ett hemman med dess kreatur och alla dess redskap och ett hem med en gedigen men inte lyxig utrustning.

Dyrbaraste föremålet var en amerikaklocka, förmodligen en gåva från en av sönerna i USA.  Där fanns målade möbler av relativt stort värde bland mera vardagliga inventarier.

Annas personliga garderob visar upp doffelkappa, svart klänning och randig dito. Bland alla huvudkläden finns ett som noteras som ett präktig sidenkläde värderat lika högt som två finklänningar. Så vardagskläder och förkläden.

Får man tro bouppteckningen var dryckesvanorna enkla. Kaffe och öl. Inga vinglas är upptecknade, däremot ölglas, kaffekoppar och en kaffekanna i mässing  att brukas när kopparpannan inte var fin nog.

Man unnar särskilt denna strävsamma kvinna lyxen vid fintillfällen: örringar i guld


* "Skriftermål kallas den kyrkliga akt, som enligt svensk kyrkolag är en förberedelse till begående af Herrens nattvard. Det skall hållas samma dag, som nattvardsgången eger rum, eller ock föregående dag. Akten börjar och slutar med afsjungandet af en psalm och består f. ö. af ett kort tal eller en betraktelse af tjänstförrättande prästen öfver någon bibeltext ("skriftetalet"), syndabekännelses afläggande enligt ritualet och därpå af prästen meddelad aflösning (absolution) i villkorlig form: "Är denna eder syndabekännelse uppriktig - - -, så är ock - - - fast och visst, att Gud af nåd förlåter eder alla synder, och denna edra synders förlåtelse tillsäger jag eder."

Kanske kan man sammanfatta skriftermål som en luthersk form av bikt med avsikten att "gå ren" till nattvarden.

2017-09-10 11:39
Kommentera
Ulrik Janssons blogg

Ulrik Jansson

Ulrik Jansson är f d gymnasielärare i Hallsberg som kan det mesta om bygdens historia, dokumenterat i flera böcker. Han vill ge perspektiv på nutiden genom att hitta historiska spår.

Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.