21 April 2018
Tipsa: 073-094 57 58

Tårta för 100-årig rörelse
som lyfte bondesamhället

Lantbruksrörelsen fyller 100 år.  LRF, Lantbrukarnas riksförbund i Örebro län, firar med tårta.

1917 var inget bra år vare sig för bönder eller konsumenter.  Krigsårens avspärrning, spekulation i livsmedel och annat bidrog till ytterst svår  livsmedelsbrist. Hundratalet demonstrationer för bröd samlades landet över. Allvarligare var raden av hungerupplopp bland annat på Seskarö. Det talades om möjlighet till revolution.

Det imponerande Lagerhuset - rivet för bara några år sen - tillkom i livsmedelsbristens spår.

Sådan var bakgrunden till att Sveriges Allmänna Lantbrukssällskap (SAL) bildades i februari 1917.

Minns ni Lagerhuset i Hallsberg med genial konstruktion av Edward Hubendick och Carl Forsell och sober design Gunnar Asplund? 1917 beslöt en av krisen ytterligt nervös riksdag om detta lagerhus och åtta andra som byggdes i rasande hast.

Jo, det finns all anledning till tårtan. Själv är jag gammal nog att ha sett kreaturshandlare i farten både på gresabacken  och hästabacken i Falköping. Det tittades i hästgap. Affären gjordes upp på ett kafé nedanför backen. Handslag, pengar ur en tumstjock sedelbunt och oftast en rejäl kaffekask. En tid som ingen bonde ville ha tillbaka. Uttrycket  "Han säljer privat" blev på sina håll jämförbart i valör med svartjobbare.

Så kom producentkooperationen med likvider från andelsmejeriet, slakteriföreningen, centralföreningen och skogsägareföreningen. Inte bara likvider för leveranser. Åtminstone andelsmejeriet överraskade titt som tätt med återbäring efter ett gott år.  

Lantbruksrörelsen rörde mer än pengar. Det handlade om kvalitet hos djur och livsmedel. Där kom vad som kallades mjölkassistenter (förmodligen från andelsmejeriet) och tog prover i små flaskor från varje ko. Avsikten var att spåra smittämnen. Hemma på gården i Västergötland byggdes sakta men säkert med goda råd  upp en förstklassig kreatursbesättning av Svensk röd boskap.

Jag minns att när jordbruket avvecklades 1957 genom auktion klubbades en ko eller dräktig kviga till betydligt högre pris än gårdens kvarvarande häst. På samma sätt omvandlades grisbesättningen och uppsättningen av ardennerhästar.

Tiden jag talar om är 40-tal och 50-tal. Ett lantbruk på en dåtida medelstor gård var i mycket självhushåll med gamla anor. Men bonderörelsen gav framtidstro och nyfikenhet på nyheter. Husbonden började fundera på traktor och bondmoran på att modernisera köket.  I det senare fallet kunde man få goda råd av Hushållningssällskapet hemkonsulenter.

Men det var långt kvar till kreaturslösa jordbruk och till vad som kom att kallas månskensbönder

2017-03-20 22:39
Kommentera
Ulrik Janssons blogg

Ulrik Jansson

Ulrik Jansson är f d gymnasielärare i Hallsberg som kan det mesta om bygdens historia, dokumenterat i flera böcker. Han vill ge perspektiv på nutiden genom att hitta historiska spår.

Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.