11 December 2019
Tipsa: 070-557 67 92

Orkla Foods i Kumla får tio milj i klimatstöd

Naturvårdsverket har beslutat att ge stöd till åtta nya investeringar för åtgärder med stor klimatnytta i Örebro län inom satsningen Klimatklivet. Totalt får länsprojekten drygt 20,3 miljoner i bidrag. Orkla Foods i Kumla får 9,6 milj kr.

- Stödet ska gå till en fastbränslepanna där vi kommer använda oss av träpellets. Nu använder vi gasol. Det stöd vi får täcker inte hela investeringen, men en stor del av det, dock är det svårt att säga precis vad det kommer att kosta. Vi är naturligtvis glada över att vi fick det här stödet, vilket kommer göra oss nästa fossilfria på vår anläggning i Kumla, säger Johan Linné, platschef för Orkla Foods i Kumla och Örebro. 

Länsstyrelsens pressutskick om stödet:

"Pengarna går denna gång främst till energikonverteringar inom lantbruk och livsmedelsindustrin. Investeringar som fått bidrag genom Klimatklivet har hittills minskat koldioxidutsläppen i länet med cirka 49 561 ton per år och i hela landet med 1 298 964 ton per år. Alla åtgärder som beviljas bidrag går i linje med länets Energi- och klimatprogram. Fler projekt kan komma att bli beviljade eftersom Naturvårdsverket fortfarande handlägger ansökningar.

Resor och transporter står fortfarande för en stor del av utsläppen i Örebro län. För att minska utsläppen och nå länets uppsatta energi och klimatmål (samt nationella och internationella mål) krävs satsningar på att öka tillgängligheten till och användningen av förnybara drivmedel.

Antalet ansökningar ökar för varje ansökningsperiod och bidrag söks för bland annat övergång från fossila bränslen till biobränslen för uppvärmning, laddstolpar, byte av arbetsmaskiner, tillvaratagande av restvärme och att underlätta framkomligheten för cykeltrafik för omställning till ett fossilfritt samhälle.

Det är Naturvårdsverket som fattar beslut om vilka projekt som ska få bidrag från Klimatklivet. Länsstyrelsen i Örebro läns roll är att främja och informera om stödet och stötta företag, kommuner och andra aktörer på regional nivå som vill söka Klimatklivspengar. Besluten grundar sig på hur stor klimatnytta som investeringarna ger.

Ansökningsomgångar för 2020 är satta av Naturvårdsverket, och stödet går fortsatt att söka under nästkommande år, med första ansökningsperiod 10 februari – 10 mars".

Stöd till askersundare och lekebergare

Flera företag i Sydnärke får ta del av stödet.

Mikael Gilbertsson, som har enskild firma i Askersund, får 2,1 milj kr, Stjernsunds Gård i Askersund får 180 000 kr. I Lekeberg får Bröderna Larsson 1,3 milj kr och Anton Agartsson, 1,95 milj kr till sin enskilda firma.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-12-11 16:06
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.