21 Juli 2018
Tipsa: 070-557 67 92

Tilläggsyrkande väckte starka känslor

Ett av ärendena på kommunfullmäktigesammanträdet på Perolofgården i Lerbäck på måndagskvällen gällde kommunens investeringsbudget för åren 2019-2021. Där blev det lite oväntat en het debatt efter ett tilläggsyrkande.

Tidigare har investeringsbudgeten fastställts i slutet av året i samband med driftsbudgeten.

– Vi vill utveckla budgetprocessen när det gäller investeringar för att få en bättre och samlad överblick. Därför tar vi beslutet redan nu i juni, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson

Totalt handlar det om investeringar på sammanlagt 191,7 miljoner kronor fördelade på följande sätt: 2019 - 72,3 mkr, 2020 - 62,7 mkr, 2021- 56,7 mkr. Bland många investeringar finns bland annat: Fortsatt satsning på solel, ny scen i hamnen och tankställe för biogas.

30 miljoner till idrottshall

Ett tilläggsyrkande från alliansen, som framfördes av Caroline Dieker, väckte starka känslor.

– Vi yrkar på ett tillägg till investeringsbudgeten på 30 miljoner kronor för att bygga en idrottshall under de närmaste åren.

– Det här yrkandet kom in idag och har inte funnits med i arbetet med investeringsbudgeten, replikerade Per Eriksson
– Så även om jag också tycker att vi behöver en ny idrottshall, tvingas jag yrka avslag. Vi måste planera innan vi fattar beslut. Det handlar om respekt för det politiska arbetet i vår kommun.

– Vi har råd att bygga en ny hall inom de närmaste tre åren om vi sköter vår ekonomi på ett sunt sätt, anförde Caroline Dieker.

Yrkandet avslogs

Det begärdes votering där rösträkningen gav som resultat att tilläggsyrkandet om de extra 30 miljonerna till avslogs. Det kan noteras att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna denna gång inte röstade som alliansen utan för kommunstyrelsens avslagsyrkande.

Beslutet betyder inte nödvändigtvis att beslut om en ny idrottshall måste vänta tills 2022. Nytt beslut om investeringsbudgeten tas om ett år. Till dess torde det finnas tid att bearbeta alliansens förslag och ta in det i budgeten om viljan finns.

Per Eriksson
Klart att den viljan finns! Vi behöver en ny hall så fort som möjligt. S kommer driva på i den frågan, och det kommer uppenbarligen bli lätt då hela alliansen tycker likadant.
2018-06-19 20:04
Caroline Dieker
Menar man vad man lovar så skriver man in det i budgeten och det har S inte gjort. Förra valet lovade de Askersundarna en konstgräsplan och trots det löftet så finns det fyra år senare inte någon konstgräsplan varken på marken eller i budgeten. Igår gick det att läsa i en annons i ett annonsblad att S vill bygga en idrottshall. I förrgår avslog de Alliansens budgetförslag att bygga en idrottshall under nästa mandatperiod.
2018-06-20 9:06
??
Per, Moderaterna har haft med den i budgeten i två år. Vart hittas den i eran, något annat år än valår?
2018-06-20 9:12
Trebarnspappa
Det är mycket valfläsk i den här debatten. Bägge sidor lovar både stort och runt…om vi vinner så kommer vi kanske att göra både det ena och det andra. För några år sedan höjdes kommunalskatten med 60 öre på grund av att det fanns ett negativt resultat i kommunens kassa. Detta minusresultat borde sedan länge varit utraderat, men ändå så håller man fast vid nya investeringar som inte hade varit möjliga vid förra skattesatsen. Det borde vara så att man håller igen och återställer skattesatsen till den nivå där den var innan. Det var väl bara en temporär hjälp från skattebetalarna, eller? Kontentan av detta blir att man kommer att höja skatten igen för att finansiera diverse vallöften? Askersund är en attraktiv kommun och skulle må väldigt bra om människor, såväl löntagare som pensionärer med skattekraft ville flytta hit. Tomter finns det gott om i attraktiva områden, men så är det kommunalskatten? Sänk den och gå minus några år, sedan får vi en inflyttning med kapitalstarka invånare på köpet.
2018-06-20 17:35
Hemsk slöseri med kommunens skattemedel
Vad är budgeten för landsbygdsskolorna? En fjärdedel av kostnaden för ombyggnad av Hammars skola enligt tidigare beslut gick till en överdimensionerad " Brygga" ut till Borgmästarholmen.En BRYGGA för ( om budgeten håller) 6 MILJONER!!?? Då sitter en tjänsteman och jobbar med projektet i över ett år! Och så lägger ni bara ner allt?! Är det rätt nyttjande av sin personal? Ett helt års arbete bara slängs i papperskorgen? ..Och vad kostar "Kultur" delen av sjöängen att driva per år? En idrottshall lockar även hit idrottslag på sommaren som kan komma hit på läger, så får man även intäkter på sommaren och behöver inte stänga ner hela Härligheten som man nu gör med sjöängen! Det är en sjuhärledes felinvestering! Aldrig har sjöängen haft så bra "avgångskull" betygsmässigt som i år. Tacka bla. idrotten för det! Idrottar eleverna, orkar de mer! Ge oss söder om stan en cykelbana så vi kan cykla och åka moped till Askersund. Nu åker ungdomarna moppebil och moped på en av Sveriges farligaste och mest trafikerade vägar? Ska det ske en dödsolycka innan det händer något? Finns en cykelväg och dialog med trafikverket inlagd i eran budget Per Eriksson , Carolin Dieker , Katarina Raneborn?
2018-06-20 17:51
Calill Ohlson
Alliansen visade med tydlighet att vilja finansiera pengar till ett bygge av ny hall till skillnad mot socialdemokraterna. Detta gjorde att ks ordförande gick i taket och blev rasande. Kd reagerade starkt och ansåg att gränsen för anständighet överskreds. Som 2 vice ordförande hotade jag med att ta med rött kort till nästa möte. Pinsamt att avsluta kommunfullmäktige sommaruppehåll i en så dålig stämning.
2018-06-20 19:56
Lisa
Investeringsbudgeten har diskuterats under flera månader enligt de regler kommunen har för budgetarbetet. Inte ett ord har Alliansen sagt på hela tiden! Mycket märkligt. Sen kommer man 4 timmar före beslutet med ett yrkande på 30 miljoner, det är verkligen magstarkt. Det är ju inte berett på något sätt. Var ska de pengarna tas? Vad ska strykas? Det är kanske landsbygdsskolorna som ska läggas ner för att få pengar till idrottshallen? Om man nu ska bygga idrottshall får väl den diskussionen tas i nästa budget och då får man bestämma vad som ska skjutas på framtiden.
2018-06-20 21:57
Per Eriksson
Nummer ett. Jag var inte rasande så som Calill påstår. Däremot irriterad över alliansens budgetteknik. Moderaterna med Caroline och Calill i spetsen fick som de ville. De framstår som vinnare, de har ju faktiskt föreslagit att bygga idrottshall. Dock utan underlag, vilket de bedyrade var det allra viktigaste för att få bra investeringsbeslut. Nu yrkade vi avslag på grund av bristande underlag. Hade de verkligen velat ha en idrottshall hade de i budgetarbetet föreslagit det. Nu gjorde de bara ett politiskt utspel för att framställa S som motståndare. Hade de varit vakna på mötet hade de hört mig säga mer än en gång att det är bra att bygga en idrottshall. Typiskt moderaterna. Flera ledamöter kände nog att ärendet var dåligt förankrat, även på den borgerliga sidan.
2018-06-25 14:32
Per Eriksson
Klart att den viljan finns! Vi behöver en ny hall så fort som möjligt. S kommer driva på i den frågan, och det kommer uppenbarligen bli lätt då hela alliansen tycker likadant.
2018-06-19 20:04
Caroline Dieker
Menar man vad man lovar så skriver man in det i budgeten och det har S inte gjort. Förra valet lovade de Askersundarna en konstgräsplan och trots det löftet så finns det fyra år senare inte någon konstgräsplan varken på marken eller i budgeten. Igår gick det att läsa i en annons i ett annonsblad att S vill bygga en idrottshall. I förrgår avslog de Alliansens budgetförslag att bygga en idrottshall under nästa mandatperiod.
2018-06-20 9:06
??
Per, Moderaterna har haft med den i budgeten i två år. Vart hittas den i eran, något annat år än valår?
2018-06-20 9:12
Trebarnspappa
Det är mycket valfläsk i den här debatten. Bägge sidor lovar både stort och runt…om vi vinner så kommer vi kanske att göra både det ena och det andra. För några år sedan höjdes kommunalskatten med 60 öre på grund av att det fanns ett negativt resultat i kommunens kassa. Detta minusresultat borde sedan länge varit utraderat, men ändå så håller man fast vid nya investeringar som inte hade varit möjliga vid förra skattesatsen. Det borde vara så att man håller igen och återställer skattesatsen till den nivå där den var innan. Det var väl bara en temporär hjälp från skattebetalarna, eller? Kontentan av detta blir att man kommer att höja skatten igen för att finansiera diverse vallöften? Askersund är en attraktiv kommun och skulle må väldigt bra om människor, såväl löntagare som pensionärer med skattekraft ville flytta hit. Tomter finns det gott om i attraktiva områden, men så är det kommunalskatten? Sänk den och gå minus några år, sedan får vi en inflyttning med kapitalstarka invånare på köpet.
2018-06-20 17:35
Hemsk slöseri med kommunens skattemedel
Vad är budgeten för landsbygdsskolorna? En fjärdedel av kostnaden för ombyggnad av Hammars skola enligt tidigare beslut gick till en överdimensionerad " Brygga" ut till Borgmästarholmen.En BRYGGA för ( om budgeten håller) 6 MILJONER!!?? Då sitter en tjänsteman och jobbar med projektet i över ett år! Och så lägger ni bara ner allt?! Är det rätt nyttjande av sin personal? Ett helt års arbete bara slängs i papperskorgen? ..Och vad kostar "Kultur" delen av sjöängen att driva per år? En idrottshall lockar även hit idrottslag på sommaren som kan komma hit på läger, så får man även intäkter på sommaren och behöver inte stänga ner hela Härligheten som man nu gör med sjöängen! Det är en sjuhärledes felinvestering! Aldrig har sjöängen haft så bra "avgångskull" betygsmässigt som i år. Tacka bla. idrotten för det! Idrottar eleverna, orkar de mer! Ge oss söder om stan en cykelbana så vi kan cykla och åka moped till Askersund. Nu åker ungdomarna moppebil och moped på en av Sveriges farligaste och mest trafikerade vägar? Ska det ske en dödsolycka innan det händer något? Finns en cykelväg och dialog med trafikverket inlagd i eran budget Per Eriksson , Carolin Dieker , Katarina Raneborn?
2018-06-20 17:51
Calill Ohlson
Alliansen visade med tydlighet att vilja finansiera pengar till ett bygge av ny hall till skillnad mot socialdemokraterna. Detta gjorde att ks ordförande gick i taket och blev rasande. Kd reagerade starkt och ansåg att gränsen för anständighet överskreds. Som 2 vice ordförande hotade jag med att ta med rött kort till nästa möte. Pinsamt att avsluta kommunfullmäktige sommaruppehåll i en så dålig stämning.
2018-06-20 19:56
Lisa
Investeringsbudgeten har diskuterats under flera månader enligt de regler kommunen har för budgetarbetet. Inte ett ord har Alliansen sagt på hela tiden! Mycket märkligt. Sen kommer man 4 timmar före beslutet med ett yrkande på 30 miljoner, det är verkligen magstarkt. Det är ju inte berett på något sätt. Var ska de pengarna tas? Vad ska strykas? Det är kanske landsbygdsskolorna som ska läggas ner för att få pengar till idrottshallen? Om man nu ska bygga idrottshall får väl den diskussionen tas i nästa budget och då får man bestämma vad som ska skjutas på framtiden.
2018-06-20 21:57
Per Eriksson
Nummer ett. Jag var inte rasande så som Calill påstår. Däremot irriterad över alliansens budgetteknik. Moderaterna med Caroline och Calill i spetsen fick som de ville. De framstår som vinnare, de har ju faktiskt föreslagit att bygga idrottshall. Dock utan underlag, vilket de bedyrade var det allra viktigaste för att få bra investeringsbeslut. Nu yrkade vi avslag på grund av bristande underlag. Hade de verkligen velat ha en idrottshall hade de i budgetarbetet föreslagit det. Nu gjorde de bara ett politiskt utspel för att framställa S som motståndare. Hade de varit vakna på mötet hade de hört mig säga mer än en gång att det är bra att bygga en idrottshall. Typiskt moderaterna. Flera ledamöter kände nog att ärendet var dåligt förankrat, även på den borgerliga sidan.
2018-06-25 14:32
Kommentera
Publicerad: 2018-06-19 19:30
Senaste nyheterna
Auktion i Kårberg
(2018-07-20)
På besök hos brandkåren
(2018-07-20)
Speedway: Ny förare till Indianerna
1
(2018-07-19)
Sthig Jonasson: “Fars lilla tös”
(2018-07-19)
Veckans bild - Flygbild Kvarnparken
6
(2018-07-19)
Speedway: Ny vinst mot Masarna
1
(2018-07-18)
Speedway: Indianmatch direktsänds
(2018-07-18)
Sun City öppnar vid torget
3
(2018-07-18)
Musik i Boo kyrkskola
(2018-07-18)
Indianerna segrade med 46-44
2
(2018-07-17)
Tillbyggnad på Andréns väg
1
(2018-07-17)
Byggarbete på Köpmangatan
(2018-07-17)
Första veteskörden bärgad (TV)
(2018-07-16)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
11
(2018-07-16)
Speedway: Debut för Hasselforskille
(2018-07-16)
Stöld från gård i Julsta
(2018-07-16)
Speedway: Laget mot Masarna
(2018-07-15)
Springer Tisaren runt
1
(2018-07-15)
Drunkning vid Kårberg
(2018-07-15)
Rymning under semestern
4
(2018-07-14)
Fängelse för grov kvinnokränkning
(2018-07-12)
Böter för mobiltitt i bil
(2018-07-12)
Veckans bild - Så kom Kumlasjön till
1
(2018-07-12)
Alf Anneborg: Sista sommarjobbet
1
(2018-07-11)
Berusad körde från krogen
(2018-07-11)
Dömd för missad årsredovisning
(2018-07-11)
Lars Litzén: Hemma hos Lill-Babs
(2018-07-10)
Speedway: Ny storförlust borta
(2018-07-10)
Ulrik Jansson: Mästersmeden började med spik
(2018-07-10)
Succé för sommarteater
(2018-07-10)
Öppet hus hos koloniföreningen
(2018-07-10)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
14
(2018-07-09)
Två nya utegym på gång
13
(2018-07-09)
Speedway: Laget mot Vetlanda
(2018-07-09)
Anders Björk: De borde skämmas
4
(2018-07-07)
Vill avhjälpa akut foderbrist
(2018-07-06)
Skyfall över Kumla
(2018-07-06)
Hallå där - Stor stark tour Kumla 2018
31
(2018-07-06)
Speedway: Indianer till SM-final
(2018-07-06)
Fotboll: Yxhult tappar spelare
(2018-07-06)
Söker berättelser om Peterson
2
(2018-07-05)
Veckans Bild/er - Kumlagården i Åsa
5
(2018-07-05)
Inbrottsförsök i Hällabrottet
(2018-07-05)
Stöld på Aspgatan
(2018-07-05)
Hjälper dig med datafrågor
(2018-07-05)
Premiär för radioföljetong
(2018-07-05)
Feriepraktikanter på dansturné
(2018-07-05)
Rekordmånga på fordonsträff
(2018-07-04)
Skolvägens asfaltering klar
6
(2018-07-04)
Fel man i fartkameran?
(2018-07-04)
Speedway: Förlust i sista heatet
4
(2018-07-03)
Retad till bilhopp
(2018-07-03)
Dömd för rådjurskrock
(2018-07-03)
Kommunen vill utveckla Kumlabyfältet
22
(2018-07-03)
AM FOTBOLL: En av två till final
(2018-07-03)
Fönsterkross hos frisörsalong
(2018-07-02)
Rånad på moped och nedslagen
(2018-07-02)
Eldningsförbud i hela länet
(2018-07-02)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
3
(2018-07-02)
FORMEL 1: Poäng för Marcus
(2018-07-02)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.