07 April 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Skoltomten i Askersund bebyggs

Här, vid det gamla kanslihuset, blir det troligen bostäder.Här, vid det gamla kanslihuset, blir det troligen bostäder.

När Nya Sjöängen stod klart, revs den gamla Sjöängsskolan. Kvar på området, som benämns
”Skolan 2”, finns idag bara den ståtliga kanslibyggnaden, som i början av 1900-talet byggdes som stadens sjukstuga.

När Nya Sjöängen stod klart, revs den gamla Sjöängsskolan. Kvar på området, som benämns

”Skolan 2”, finns idag bara den ståtliga kanslibyggnaden, som i början av 1900-talet byggdes som stadens sjukstuga.

Det aktuella området ligger mellan det gamla kanslihuset och nya Sjöängen. Alltså centralt i staden.

Nu har kommunen tillsammans med Markutvecklingsbolaget i Örebro AB avgett en gemensam avsiktsförklaring för området.

Vad händer nu?

– Nu pågår arbetet med detaljplanen, berättar Henrik Olofsson utvecklingschef i Askersunds kommun.

– Innan den är klar kan vi inte berätta så mycket mer.

Här ska det byggas bostäder.

När kommer den att vara klar?

– Förhoppningsvis kommer detaljplanen att kunna offentliggöras under året för samråd och på remiss. Sedan skall den slutgiltigt beslutas av kommunfullmäktige. Först därefter träder avtalet med Markutvecklingsbolaget träda i kraft och byggprocessen komma igång. 

Varför valdes Markutvecklingsbolaget?

Från början anmälde sju företag sitt intresse. Fyra av dem gjorde presentationer för en grupp politiker och tjänstemän. Man valde det nämnda företaget, som hade det mest genomtänkta förslaget som var bäst anpassat till vår stadsbild

Tanken är alltså att det skall byggas bostäder på området. Kanske skall också kanslihuset byggas om på samma sätt som nu sker med den gamla Norrbergaskolan.

– Innan detaljplanen är klar, går det inte att ställa sig i kö, säger Henrik Olofsson, men hos Markutvecklingsbolaget kan man anmäla sitt intresse.

Det är alltså tidigt i processen, men den bifogade skissen berättar en del: Området är indelat i tre etapper. Dessutom finns ett parkområde inritat. Tanken är också att Stöökagatan skall förlängas och gå igenom området och på andra sidan ansluta till Bragegatan. Parkeringen i södra delen av området kommer att finnas kvar.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-05 15:12
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.