14 Augusti 2019
Tipsa: 070-557 67 92

Politiskt maktskifte i Askersund

Maktens hus i Askersund. Foto: Weine AhlstrandMaktens hus i Askersund. Foto: Weine Ahlstrand

Efter 24 år med Socialdemokraterna i ledningen väntar nu ett maktskifte i Askersunds kommun. Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har markerat att de vill ta över styret. Och med stöd av Sverigedemokraterna och Landsbygdspartiet Oberoende blir det verklighet. Socialdemokraterna förbereder sig för att gå i opposition.

Den politiska kartan är rejält omritad. Samtliga partier som finns med i fullmäktige har ingått så kallat valtekniskt samarbete med något annat parti. Men vad vill den nya ledningen? Vilka partier samtalar med varandra? Vilka har överenskommelser? Sydnärkenytt har pratat med flera av politikerna som har Askersunds kommuns framtid i sin hand. 

Sverigedemokraterna och nya Landsbygdspartiet oberoende har ingått valtekniskt samarbete och står de tre allianspartierna nära. Den samlingen ger de 17 mandat som räcker för att ta över makten. En första signal om skiftet kom för en månad sedan när Calill Ohlson (M) valdes till kommunfullmäktiges ordförande för den kommande mandatperioden med just 17 röster mot 16 för Inger Trodell Dahl (S).

”Det blir maktskifte”

Ulla-Carin Grafström är LPO:s förstanamn i Askersund:
– Jag kommer att rösta på samma vis nästa gång när budgeten ska tas, så det lär blir maktskifte i Askersund, säger hon.

LPO gick till val på två för partiet viktiga frågor. Den ena var att småskolorna ute på landsbygden måste bli kvar.
– Det är jätteviktigt. Här har jag fått löften av moderaterna och Caroline Dieker att inga skolor läggs ner under mandatperioden. Men helt säker kan man ju inte vara ändå, menar Ulla-Carin Grafström.

Den andra viktiga frågan handlar om vargen.
– Det är också en viktig fråga för mig. Med så här mycket varg riskerar vi att landsbygden utarmas. Det här är visserligen ingen kommunal fråga men jag har haft konstruktiva samtal med moderaterna om att vi ändå kan agera i ämnet, säger Ulla-Carin Grafström.

Hon ser inga problem med att samverka med Sverigedemokraterna, trots att det står ”oberoende” i partinamnet.
– Det är en valteknisk samverkan och har inget med våra partiers politik att göra. Jag tvekade visserligen men valde sedan att ta kontakt med dem. På det här sättet fick jag en plats i kommunstyrelsen.

SD: – vi för samtal

Jonas Bygdén, förstanamn i Askersund för Sverigedemokraterna, är nöjd med samarbetet med LPO.
– Våra partiprogram har mer likheter än skillnader, så det känns bra. Det är ett tekniskt samarbete som vi båda tjänar på. Dessutom är Ulla-Carin lätt att ha att göra med.

När det gäller ett eventuellt maktskifte i Askersund så är även Jonas Bygdén säker på utgången:
– Vi har fört diskussioner med de tre partier som är kvar i alliansen, främst med moderaterna. Vad vi talar om exakt vill jag inte avslöja, men det är ett givande och tagande som känns bra. 

– För oss är skolfrågan viktig och vi vill behålla byskolorna så långt det är möjligt. Här har vi och LPO samma ståndpunkt. Och här för vi positiva samtal med andra partier på högersidan. Så det är inte omöjligt att det blir ett maktskifte i Askersund.

Jonas Bygdén är nominerad till ordinarie ledamot i kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kultur- och tekniknämnden, Sydnärkes byggnämnd, Sydnärkes miljönämnd och en hel del andra uppdrag.

Är ni ett enmansparti? Blir du heltidspolitiker nu?

– Nej, men kanske halvtidspolitiker. Och jag styr inte själv. Partiet har gruppmöten där vi diskuterar aktuella frågor, säger Jonas Bygdén.

Nödvändigt maktskifte

Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna har ingått ett valtekniskt samarbete och berättar i en gemensam ”Politisk plattform” hur man vill leda kommunen den kommande mandatperioden. 

”Askersunds kommun har hösten 2018 en mycket ansträngd ekonomi. Samtidigt står kommunen inför stora behov av att investera i verksamhetslokaler. Det innebär konkret att vi under en treårsperiod behöver effektivisera våra verksamheter med i storleksordningen 35-40 miljoner kronor”, sägs det bland annat i plattformen.

Caroline Dieker är moderaternas förstanamn och den som blir kommunstyrelsens ordförande:

– Det har på många sätt varit en positiv utveckling i Askersunds kommun. Men den nuvarande ledningen har inte tagit sig an de ekonomiska problemen. Våra verksamheter kostar cirka 40 miljoner kronor mer per år än vad de borde göra. Trots det får vi inte ut bättre resultat, exempelvis i skolan.

– Under 2019 kommer vi att lägga energi på vad som kan effektiviseras. Användes personalen rätt? Kan logistiken förbättras? Och så vidare.
På senare tid har socialförvaltningen gjort en sådan här genomlysning med positivt resultat. Vi tänker göra det på fler ställen, säger Caroline Dieker.

Har inte gett löften

Ni är beroende av fler partier för att få igenom er politik?

– Absolut. Vi lägger fram vårt dokument och så får andra ta ställning. Vi har inte gett några löften utöver det.

Caroline Dieker menar att moderaterna samtalar med alla partier som vill samtala med dem, inklusive SD. Hon förnekar att det är ett givande och tagande.

– Vi ska styra i minoritet. SD har fem mandat. Vi är beroende av att samla majoriteter. Så visst förs det samtal. Men jag har inte gett några löften.

Staffan Korsgren, Liberalerna, menar att det är nödvändigt med ett maktskifte: 

– För oss är det viktigast att få ordning på ekonomin. Kommunen har ett litet plus i ekonomin idag men vi måste få betydligt högre volym i plusresultatet. Utan det kan vi inte göra någonting annat heller. 
– Vi behöver investera i skolorna och få igång mer bostadsbyggnation. Men det lär inte hända så mycket under 2019. Det blir ett läroår för oss.

Ni behöver stöd av SD för att få igenom er politik?

– Ja, det är en chansning. Jag är inte med i några samtal med SD men eftersom de är invalda måsta man ju höra vad de tycker. Vi för inga förhandlingar och har inget avtal med det partiet. 

”Problem om det förs sådana samtal”

Kristdemokraternas Erling Johansson är erfaren lokalpolitiker i Askersund och en av de mest personkryssade:

– Vi, KD, M och L, har lagt fram vårt dokument om vad vi vill åstadkomma och hoppas få gehör för det. Vi för inte samtal med SD, men deras företrädare har ringt till Caroline Dieker och sagt att de stöder oss om vi vill ta över.

Men SD och även LPO säger att det förs samtal?

– Det är problematiskt om det förs sådana samtal. Det känns svårt att höra det. Vi jobbar utifrån dokumentet och vill inte föra samtal eller ha något organiserat samarbete med SD, säger Erling Johansson.

– Om vi lägger förslag och de väljer att rösta på oss, så är det en sak. Men vi vill inte ha något samarbete i övrigt. Jag är själv med i gruppen ”Askersund mot rasism” och i de här frågorna har ju Sverigedemokraterna alltför kontroversiella åsikter.

Annat förhållningssätt till SD

 Per Eriksson (S) är avgående kommunstyrelseordförande:

– Vår linje är jättetydlig. Vi har ju lovat våra väljare att aldrig göra oss beroende av Sverigedemokraterna, varken genom aktivt eller passivt stöd. M, KD och L har ett annat förhållningssätt till SD än vad vi har.

– Vi hoppades inledningsvis på att få stöd av LPO eftersom vi anser oss ha en bra landsbygdspolitik. Men med deras valsamverkan med SD föll det definitivt. 

Per Eriksson har även en annan bild av Askersunds kommuns ekonomi än de politiska motståndarna:

– De pratar nu och inte minst i valrörelsen om kommunens dåliga ekonomi och det dåliga ledarskapet. Min bild är helt annorlunda. Vi har väldigt duktig ekonomipersonal och vi har kontroll på ekonomin och plus på sista raden.

Centern lämnar Alliansen

Det politiska landskapet i Askersund har ritats om på många sätt inför kommande mandatperiod. En annan stor förändring är att Centern lämnat de övriga allianspartierna och ingått valteknisk samverkan med Socialdemokraterna.

Vänsterpartiet och Miljöpartiet har ingått en liknande valteknisk samverkan.

Dessutom har de fyra sistnämnda partierna, S, C, V och MP, undertecknat en överenskommelse om en gemensam oppositionspolitik. 

”Vi är fyra unika partier som bestämt oss för att under fyra år driva gemensam oppositionspolitik för att visa på alternativ för Askersundarnas bästa. Det innebär att varje parti måste ges möjlighet till viss profilering inom ramen för samarbetet”, sägs det bland annat.

– Formellt sker valen på måndag, men vi ser i valberedningens förslag att M, L, KD, SD och LPO gjort gemensam sak gällande val av ordföranden och vice ordföranden i nämnderna, säger Per Eriksson.
Vi lämnar inget motförslag utan väljer att gå i opposition, att driva en stark oppositionspolitik.

Här kan du se vilka personer som kommer att sitta i nämnder och styrelser den kommande mandatperioden 

Jonas Gylling
Jag är den första att gratulera till maktskiftet i Askersund! Caroline är en duktig politiker och hon har en positiv syn på de lokala företagarna och dess inverkan på den totala ekonomin, i vår kommun. Tillsammans går det att få fart på Kommunen och det var nog just denna bit som Per inte var bra på. Tycker dock Per har gjort ett bra arbete och han blir ingen rolig person att ha i opposition. Ser fram mot 4 spännande år. Lycka till!
2018-12-05 18:37
Arne Cederblad
Vadå fart? Ny skola, nytt kulturhus, nytt bibliotek, ny bro, ny väg, nya bodar i hamnen, nytt äldreboende, bra resultat i skolan, nya lägenheter i strandparken, företagsklimat i toppskiktet enligt undersökningar. En ekonomi i ordning. Förstår inte riktigt vad du menar. Vad saknar du? Hoppas att det nya ledningen inte blir fartblinda.
2018-12-07 20:20
Jonas Gylling
Arne , Med fart menar jag inte att skuldsätta sig över näsan, det klara de flesta av! Företagsklimatet har rasat i Askersund. Vi har gått ifrån plats 104 till 178 vid senaste mätningen. I mätningen finns det olika punkter där bland annat attityden ifrån tjänstemännen till företagare rasat ifrån plats 38 till 79! Service till företagen ifrån plats 25 till 91. Kommunpolitikernas attityd till företagarna ifrån 47 till 91. Sammanfattande omdöme ifrån 82 till 156. mm mm. Jag tror att den nya ledningen har svårt att bli fartblinda för dom kommer få ordna upp alla skulder som S skaffat oss. Detta kan man göra på olika sätt men det viktigaste är att få med företagarna för det är dessa som skapar jobben och det ökar den totala trivseln. När människor trivs på jobbet så presterar man mer och vi får den fart jag söker.Vi kan då rädda oss ifrån skattehöjningar som troligtvis kommer ske efter den enorma skuldsättning som S satt kommunen i. Fler företag och fler människor i jobb ökar även inflyttningen vilken genererar de skattekronor vi lär behöva för att "rädda oss" ur dessa skulder. Vi vill ju inte få den motsatta effekten där företag flyttar.
2018-12-08 15:54
Jonas Gylling
Glömde att svara på frågan angående vad jag saknar. Jag saknar ett samspel med kommunen och företagarna där man för en dialog som är seriös och äkta. Inget politiks spel utan raka ärliga svar på saker och ting. Jag saknar tjänstemän som tar ansvar för sin handlingar, när en offert visar sig i slutändan bli 100% dyrare , ja då ska någon få sparken per omgående. En offert skall inte kunna ändras under resans gång. Det finns advokater som kan skriva ett avtal som man kan betala en summa för. Man behöver inte en konsult som sitter och gör dessa saker. EN konsult skall även vara oberoende av egenintresse och varje individ som kommunen hyr in skall granskas innan man sätter sig i samma båt Om man ställer dessa krav då kan vi med enkelhet kapa kostnader som har en tendens att skena vid varje upphandling.. tror att 24 år i rad är negativt och det behövs en förändring.
2018-12-08 20:38
Lars
Det var på tiden med maktskifte det är inte hälsosamt för demokratin att samma parti utövar makten under lång period i en kommun eller ett land Lars
2018-12-11 8:51
Per Eriksson
Tack Arne för ditt inlägg, tyvärr verkar det som Jonas Gylling inte är speciellt påläst. De undersökningar han hänvisar till är inte riktigt korrekt återgivna. Det allvarligaste är dock informationen kring låneökningarna. Fakta är att vi lånat mer eftersom vi byggt bland annat en ny skola. Det har vi alla varit överens om. Inget som skiljer. Däremot så vill Caroline öka på skulderna redan nu fast vi inte vet ännu exakt vilka investeringar som ska ske. De vill för 2019 låna 10 miljoner mer än den nya oppositionen. Dessutom kan jag tala om att som oppositionspolitiker kommer jag naturligtvis vara lika rolig som jag varit som Kommunstyrelse ordförande. Tillskillnad från den gamla oppositionen kommer jag dock inte ägna mig åt populism och halvlögner.
2018-12-13 20:12
Jonas Gylling
Per och alla andra läs det populistiska inlägget för en som inte är påläst: https://www.foretagsklimat.se/askersund
2018-12-13 21:15
Jonas Gylling
Varje gång man är negativ till Per så blir man kallad både det ena och det andra.Jag far inte med halvlögner utan mina inlägg är baserade på fakta. Svensknäringsliv gör varje år en undersökning och det är den länken jag delat i ovan inlägg.I rapporten finns det tydliga signaler på olika saker som man som ledare bör ta åt sig utan att häva ur sig saker som "halvlögner" och "populistiska inlägg". Jag har tom blivit kallad rasist av herr Eriksson i ett brev som jag har ramat in på mitt kontor! Men det är väldigt typisk av en människa som hamnar i underläge att ta till sådana här saker. När man inte har svar på saker så försöker man göra motparten till syndabock, lite typisk sossarna faktiskt. Vi ser och läser sådant dagligen. I rapporten visar det sig att företagarna anser sig utstå konkurrens ifrån kommunens bolag, den siffran har ökat ifrån 2014 (56 ) till 2018 (199) . Det finns andra siffror som är alarmerade, tex tillämplig av lagar och regler 2014 (21) 2018 (112). Denna rapport tycker jag säger en heldel. Om inte företagarna är nöjda i en kommun så blir inte dom anställda heller så positiva och vi får en ond cirkel. Men som jag skrivit tidigare, det var dax för en förändring och jag är mycket tacksam för att få slippa smutskastnings politiken utan hoppas vi nu kommer få se en mer fakta baserad politik som ger invånarna den rätta bilden.
2018-12-14 9:26
Mats Bergman
Att den nya kommunledningen består av L, KD, SD, M och LPO , en grupp som jag kallar för "Sverigemoderaterna" är inget att göra något åt. Men att vissa förklarar sitt val "att det bara är av valtekniska skäl" och inte politiska är lögn. Konsekvenserna av denna valteknik är ju politiska. Trams att påstå något annat.
2018-12-16 12:53
Jonas Gylling
Jag är den första att gratulera till maktskiftet i Askersund! Caroline är en duktig politiker och hon har en positiv syn på de lokala företagarna och dess inverkan på den totala ekonomin, i vår kommun. Tillsammans går det att få fart på Kommunen och det var nog just denna bit som Per inte var bra på. Tycker dock Per har gjort ett bra arbete och han blir ingen rolig person att ha i opposition. Ser fram mot 4 spännande år. Lycka till!
2018-12-05 18:37
Arne Cederblad
Vadå fart? Ny skola, nytt kulturhus, nytt bibliotek, ny bro, ny väg, nya bodar i hamnen, nytt äldreboende, bra resultat i skolan, nya lägenheter i strandparken, företagsklimat i toppskiktet enligt undersökningar. En ekonomi i ordning. Förstår inte riktigt vad du menar. Vad saknar du? Hoppas att det nya ledningen inte blir fartblinda.
2018-12-07 20:20
Jonas Gylling
Arne , Med fart menar jag inte att skuldsätta sig över näsan, det klara de flesta av! Företagsklimatet har rasat i Askersund. Vi har gått ifrån plats 104 till 178 vid senaste mätningen. I mätningen finns det olika punkter där bland annat attityden ifrån tjänstemännen till företagare rasat ifrån plats 38 till 79! Service till företagen ifrån plats 25 till 91. Kommunpolitikernas attityd till företagarna ifrån 47 till 91. Sammanfattande omdöme ifrån 82 till 156. mm mm. Jag tror att den nya ledningen har svårt att bli fartblinda för dom kommer få ordna upp alla skulder som S skaffat oss. Detta kan man göra på olika sätt men det viktigaste är att få med företagarna för det är dessa som skapar jobben och det ökar den totala trivseln. När människor trivs på jobbet så presterar man mer och vi får den fart jag söker.Vi kan då rädda oss ifrån skattehöjningar som troligtvis kommer ske efter den enorma skuldsättning som S satt kommunen i. Fler företag och fler människor i jobb ökar även inflyttningen vilken genererar de skattekronor vi lär behöva för att "rädda oss" ur dessa skulder. Vi vill ju inte få den motsatta effekten där företag flyttar.
2018-12-08 15:54
Jonas Gylling
Glömde att svara på frågan angående vad jag saknar. Jag saknar ett samspel med kommunen och företagarna där man för en dialog som är seriös och äkta. Inget politiks spel utan raka ärliga svar på saker och ting. Jag saknar tjänstemän som tar ansvar för sin handlingar, när en offert visar sig i slutändan bli 100% dyrare , ja då ska någon få sparken per omgående. En offert skall inte kunna ändras under resans gång. Det finns advokater som kan skriva ett avtal som man kan betala en summa för. Man behöver inte en konsult som sitter och gör dessa saker. EN konsult skall även vara oberoende av egenintresse och varje individ som kommunen hyr in skall granskas innan man sätter sig i samma båt Om man ställer dessa krav då kan vi med enkelhet kapa kostnader som har en tendens att skena vid varje upphandling.. tror att 24 år i rad är negativt och det behövs en förändring.
2018-12-08 20:38
Lars
Det var på tiden med maktskifte det är inte hälsosamt för demokratin att samma parti utövar makten under lång period i en kommun eller ett land Lars
2018-12-11 8:51
Per Eriksson
Tack Arne för ditt inlägg, tyvärr verkar det som Jonas Gylling inte är speciellt påläst. De undersökningar han hänvisar till är inte riktigt korrekt återgivna. Det allvarligaste är dock informationen kring låneökningarna. Fakta är att vi lånat mer eftersom vi byggt bland annat en ny skola. Det har vi alla varit överens om. Inget som skiljer. Däremot så vill Caroline öka på skulderna redan nu fast vi inte vet ännu exakt vilka investeringar som ska ske. De vill för 2019 låna 10 miljoner mer än den nya oppositionen. Dessutom kan jag tala om att som oppositionspolitiker kommer jag naturligtvis vara lika rolig som jag varit som Kommunstyrelse ordförande. Tillskillnad från den gamla oppositionen kommer jag dock inte ägna mig åt populism och halvlögner.
2018-12-13 20:12
Jonas Gylling
Per och alla andra läs det populistiska inlägget för en som inte är påläst: https://www.foretagsklimat.se/askersund
2018-12-13 21:15
Jonas Gylling
Varje gång man är negativ till Per så blir man kallad både det ena och det andra.Jag far inte med halvlögner utan mina inlägg är baserade på fakta. Svensknäringsliv gör varje år en undersökning och det är den länken jag delat i ovan inlägg.I rapporten finns det tydliga signaler på olika saker som man som ledare bör ta åt sig utan att häva ur sig saker som "halvlögner" och "populistiska inlägg". Jag har tom blivit kallad rasist av herr Eriksson i ett brev som jag har ramat in på mitt kontor! Men det är väldigt typisk av en människa som hamnar i underläge att ta till sådana här saker. När man inte har svar på saker så försöker man göra motparten till syndabock, lite typisk sossarna faktiskt. Vi ser och läser sådant dagligen. I rapporten visar det sig att företagarna anser sig utstå konkurrens ifrån kommunens bolag, den siffran har ökat ifrån 2014 (56 ) till 2018 (199) . Det finns andra siffror som är alarmerade, tex tillämplig av lagar och regler 2014 (21) 2018 (112). Denna rapport tycker jag säger en heldel. Om inte företagarna är nöjda i en kommun så blir inte dom anställda heller så positiva och vi får en ond cirkel. Men som jag skrivit tidigare, det var dax för en förändring och jag är mycket tacksam för att få slippa smutskastnings politiken utan hoppas vi nu kommer få se en mer fakta baserad politik som ger invånarna den rätta bilden.
2018-12-14 9:26
Mats Bergman
Att den nya kommunledningen består av L, KD, SD, M och LPO , en grupp som jag kallar för "Sverigemoderaterna" är inget att göra något åt. Men att vissa förklarar sitt val "att det bara är av valtekniska skäl" och inte politiska är lögn. Konsekvenserna av denna valteknik är ju politiska. Trams att påstå något annat.
2018-12-16 12:53
Kommentera

Skriv helst under eget namn. Håll dig till ämnet och håll en hyfsad ton. Visa respekt för andra som kommenterar och berörda personer i artikeln. Vi tar bort inlägg som vi bedömer är olämpliga.

Lekebergs revysällskap gör en tidsresa i rekordårens gamla slagdängor och episoder. Morgan Deile, Sara Örtgård, Gunilla Pihlblad, och Ingemar Bengtsson är kärnan i gruppen. Foto: Revysällskapet
"Ensam i bräcklig farkost..." Max Bergström skulle länsa undan i Laser radial när masten bröts. Foto: Peder Thunander
Publicerad: 2018-12-05 17:36
Senaste nyheterna
Speedway: Nära poäng i Målilla
(2019-08-22)
HANDBOLL: Kumla HF firar 50 år
1
(2019-08-22)
Vill öppna förlossningsklinik igen
(2019-08-22)
Veckans bild: Tallängen 1967
(2019-08-22)
Fiskades sarv i Sjöparken
(2019-08-21)
60-talsrevyn på turné
(2019-08-21)
Anders Björk: Smederna i kvarten
2
(2019-08-21)
Speedway: PJ förlänger i ledarroll
(2019-08-21)
Speedway: Vinst i avbruten match
4
(2019-08-20)
Kumlafilmare med Sverigepremiär
(2019-08-20)
Domstol godkänner höghusen
10
(2019-08-20)
Fullspäckat kulturprogram i höst
(2019-08-19)
Nytt gym slår upp portarna
(2019-08-19)
Hallå där - Om fontänsabotaget
2
(2019-08-19)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
13
(2019-08-19)
Speedway: Laget mot Masarna
(2019-08-18)
Skumbad i fontän vid torget
5
(2019-08-18)
Ryckte ut till Köpmangatan
(2019-08-18)
Fotboll: Tungt för YIK, uppåt för IFK
(2019-08-17)
SKPF:s pensionärer på resa
1
(2019-08-16)
INSÄNT: Om besparingar inom välfärd
2
(2019-08-16)
Fältare röstades kvar vid möte
6
(2019-08-15)
Veckans bild - Nybyggt Folkets Hus
(2019-08-15)
Inbrott vid Malmens förskola
2
(2019-08-15)
Barbados underhöll (TV)
9
(2019-08-14)
Anders Björk: Tveksamt om Indianerna går längre än kvartsfinal
2
(2019-08-14)
Hardemo firar på söndag
(2019-08-14)
Insänt om trafiken
(2019-08-13)
Insänt om tiggare
3
(2019-08-13)
Speedway: Ny storförlust borta
(2019-08-13)
Följ Indianerna här LIVE!
(2019-08-13)
Radio 94,3 med frestelser
(2019-08-12)
Zumba i regnet (TV)
(2019-08-12)
Ingen Metro att fylla på
(2019-08-12)
Gissa Kumlabild - Vinn en bukett!
8
(2019-08-12)
Larm om explosionsrisk avvärjt
(2019-08-12)
Speedway: Laget mot Lejonen
(2019-08-11)
Sex års fängelse för barnvåldtäkt
1
(2019-08-11)
Sparförslag att rösta om på torsdag
9
(2019-08-11)
Åbytorpare har årlig träff
(2019-08-11)
Fotboll: IFK rycker i toppen
(2019-08-10)
Fotboll: Yxhult visar form
(2019-08-10)
Bestulen på toapapper
3
(2019-08-09)
Åska stoppade inte Alfons
(2019-08-08)
Veckans bild: Rivning Skolvägen
2
(2019-08-08)
Olycka i hopptorn, person till sjukhus
1
(2019-08-07)
Sabotage vid minigolfen
(2019-08-07)
Klottrat kors på kyrkogård
(2019-08-07)
Fotboll: IFK Kumla slog jumbon
(2019-08-07)
Alfons Åberg kommer!
(2019-08-07)
Speedway: Indianerna vann 46-44
2
(2019-08-06)
“Fältare” kan försvinna från Kumla
23
(2019-08-06)
Oreda vid miljöstation
5
(2019-08-06)
Gissa Kumlabilden - Vinn en bukett!
25
(2019-08-05)
Fotboll: Yxhult vann i omstart
1
(2019-08-04)
Speedway: Laget mot Västervik
(2019-08-04)
GOLF: Matilda vann säkert
(2019-08-04)
Traktorälskarna samlades
(2019-08-04)
Alf Anneborg: Gubbar på ny historieresa
1
(2019-08-02)
Anders Björk: Slaget vid Poltava
1
(2019-08-01)
Annons:
Tidning
Senast kommenterat
Annons:
Tidning
Populärt ur arkivet
Bloggat
Sydnärke
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.