20 Februari 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Förslag för resande unga

Ett medborgarförslag om busskort till ungdomar som utövar idrott på annan ort har inkommit till Askersunds kommun.

Kommunstyrelsen skriver att "Förslaget är principiellt en god idé. Dock innebär den en utökad kostnad och administration i ett ekonomiskt ansträngt läge där det i dagsläget finns en lösning genom Länstrafiken som har en biljett som är till för resor på fritiden, på kvällar och helger"

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna upprättat svar och översända det till förslagsställaren. Ärendet har beretts av handläggare i samråd med kultur- och fritidschef. 

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-07 17:15
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.