05 December 2019
Tipsa: 070-557 67 92

Får kommunalt vatten och avlopp

Ingelsby.Ingelsby.

Ingelsby ligger vackert beläget vid sjön Åmmelångens östra del. I Ingelsby finns ett fyrtiotal fastigheter, de flesta är fritidsfastigheter, oftast mindre stugor, men det finns också femton fastigheter med åretruntboende. Fastigheterna har idag eget vatten och avlopp.

De åretruntboende har i en skrivelse begärt att få bli anslutna till det kommunala vattenlednings-och spillvattennätet.

På Åmmelångens botten finns vatten- och spillvattenledningar på ett avstånd på 850 meter från byn. Anslutningen blir därför enkel att göra. För spillvattnet krävs också en pumpstation.

I nuläget berörs endast de åretruntboende. Kultur-och tekniknämnden räknar dock med att många av de fritidsboende kan komma att vilja ansluta sig i ett senare skede.

Kommunens förhoppning är också att kommunalt vatten och avlopp skall komma att locka fler att bo året runt i Ingelsby, både som permanentboende i en del fritidshus och som nybyggnation på lediga tomter.

Kommunfullmäktige väntas besluta i frågan på sitt nästa sammanträde.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2019-11-06 15:14
Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Teknik:Webbsidan är byggd och anpassad för moderna webbläsare och mobila enheter. Vi rekommenderar att du använder den senaste webbläsarversionen. Vid behov uppgradera. Sydnärkenytt använder Cookies för bättre användarupplevelse för besökare och medarbetare samt för besöksstatistik. Läs mer om Cookies. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.