07 April 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Hon vill stoppa PFAS-utsläpp i Vättern

Lisa Lennartsson från Askersund är ordförande för ARV, som vill stoppa Fortifikationsverkets planer på att dränera i KarlsborgLisa Lennartsson från Askersund är ordförande för ARV, som vill stoppa Fortifikationsverkets planer på att dränera i Karlsborg

Samtidigt som flera kommuner i Sydnärkenytts område planerar för att ta sitt dricksvatten från Vättern vill försvaret utöka sin verksamhet runt sjön. Bland annat vill man dränera flygfältet i Karlsborg för att kunna landa där igen. Problemet är att där finns höga halter av miljögiftet PFAS. 
– Vi har därför överklagat länsstyrelsens tillstånd för dräneringen, säger Lisa Lennartsson, ARV, Aktion Rädda Vättern.

 Det är Fortifikationsverket, som bland annat äger och underhåller försvarsmaktens anläggningar som sökt tillstånd för att dränera vid militärflygfältet Karlsborg. Flygfältet är sedan flera år stängt för flygplan. Orsaken är att marken runt landningsbanan, eller rullbanan som det kallas i flygsammanhang, är för sank.

Glider ett flygplan av måste det kunna stanna upp eller styra tillbaka på banan. Som det ser ut nu sjunker planen. Men också dräneringen av själva rullbanan är för dålig, vilket gör att bärigheten inte duger. Själva banan ska också renoveras.

Oro för ökade PFAS-halter i Vättern

– Det problem vi ser är att risken för att man, genom dräneringen, riskerar att öka läckaget av miljögiftet PFAS ut i Vättern, säger Lisa Lennartsson, ordförande för ARV. Att det finns PFAS i området är klarlagt sedan länge. 

– Det finns i marken vid ett par platser 150 meter från rullbanan där man övat brandsläckning. Vid dessa övningsplatser har mycket höga halter uppmätts både i grundvattnet och ytvattnet.

Föreningen Aktion Rädda Vättern anser att dräneringen vid Karlsborg riskerar att föra ut miljögiftet PFAS i Vättern.
PFAS efter en olycka

Det finns också förhöjd halter PFAS i ena änden av rullbanan, efter en olycka där man släckte en brand i slutet av 1970-talet.

– Vi vet också att det är förhöjda halter i ett par privata brunnar intill flygfältet och i den sjö där man planerar att leda ut vatten. Halterna där håller sig dock inom de gränsvärden som livsmedelsverket satt upp.  Men man planerar att kraftigt sänka gränsvärdena för vad människor bör få i sig på EU-nivå. Gör man det har vi kanske redan i dag för höga nivåer i dricksvattnet i området, säger Lisa Lennartsson. 

Den PFAS som finns i vattnet kommer från brandsläckningsskum.

– Ett problem med det här är att man ju inte helt vet hur PFAS påverkar människor och natur. Det man redan nu vet av de senaste årens forskning är förskräckande, menar Lisa Lennartsson.

I dag använder försvarsmakten fortfarande PFAS-haltigt släckskum vid skarpa lägen. Man hävdar att det inte finns något annat som fungerar vid bränslebränder. Däremot säger Försvarsmakten att man slutat använda PFAS-skum vid övningar. 

Flera har överklagat

Det är Länsstyrelsen i Västra Götaland som nu beviljat Fortifikationsverket att genomföra dräneringsarbetena. Det finns en del krav, men man behöver inte sanera området från PFAS först. Flera kommuner runt Vättern har överklagat beslutet. Det har som sagt också ARV. Faktum är att även Fortifikationsverket har överklagat, men av andra skäl.

– Vi anser att några av kraven inte är relevanta och att några har formulerats så att de inte är tekniskt möjliga att med säkerhet klara från första dagen reningsanläggning etableras. Vi anser att vi vidtar de åtgärder som behövs och att PFAS-mängderna som lämnar flygplatsen då kommer minska, säger Johanna Holst på Fortifikationsverket.

– Vi hade velat börja med de här arbetena för länge sedan, vilket också är önskvärt eftersom vi bedömer att spridningen av PFAS till Vättern minskar när de är genomförda. När vi kommer igång nu är oklart. Vi följer givetvis lagarna och inväntar överklagandena.

Hon menar också att risken för att PFAS från brandövningsplatserna, där höga halter hittats, skulle hamna i det dränerade vattnet är liten.

– Den ligger 100-150 meter från det område vi ska dränera. Vattnet rör sig dessutom åt andra hållet.

Falska uppgifter

Här menar Lisa Lennartsson från ARV att Fortifikationsverket ger falska uppgifter.

– Man kommer sänka grundvattennivån och pumpa ut dräneringsvattnet i dricksvattentäkten. Större delen av dräneringen kommer gå ut orenad. En liten del av rullbanan längst i sydväst ska dräneras till en liten underdimensionerad reningsanläggning. Problemet är ju att PFAS redan i dag finns i höga halter i både grundvattnet och ytvattnet i området. Att vattnet inte rinner från det håll brandövningsplatserna ligger stämmer inte. Den ligger i samma sanka område som rullbanan.

Hon håller dock med om att Fortifikationsverket har bråttom. 

– Ja, så bråttom att de började dränera en gång för några år sedan i smyg. Den gången stoppade regeringen det genom så kallad inhibition.


ARV vill se en mer ambitiös provtagning, undersökning av området för att få en mer tydlig bild av hur mycket PFAS det finns. Man vill också att marken runt övningsområdet saneras från PFAS innan den dräneras.

– Vi har ett ansvar för framtiden. Vättern är en av de viktigaste dricksvattentäkterna i hela Sverige redan i dag. Ytterligare flera hundra tusen människor kommer inom några år dricka av vattnet. – ARV anser att ansvaret för kommande generationer ligger på oss i nutiden. Det får inte finnas någon risk att halten av PFAS-kemikalierna ökar.

Tvärtom säger EU:s Vattendirektiv att vattnets kvalitet måste förbättras.

– Jag anser att man kanske ytterst borde titta på en annan plats för flygfältet, kanske hitta en torrare plats med bättre bärighet. Vi arbetar på ett överklagande av själva flygplatsen.

ARV tror att det finns ett skäl till varför Fortifikationsverket vill göra arbetena just nu.

– Regeringen har, via ett så kallat regleringsbrev, gett försvarsmakten och fortifikationsverket i uppdrag att arbeta med PFAS-problemet. Första juni i år ska man ha en åtgärdsplan klar. Vi tror man vill genomföra dräneringen innan dess, säger Lisa Lennartsson.

Fakta om PFAS

PFAS är ett samlingsnamn på ett ämne som har använts och används till lite av varje. Bland annat just i brandsläcknings-skum. Men också i teflon-stekpannor och flamskyddsmedel i elektronik och möbler. Att ämnet är giftigt har varit välkänt i flera decennier. I USA har kemiföretaget 3M stämts på hundratals miljoner för att ha släppt ut PFAS som förgiftat dricksvatten.

I Uppsala har kommunen stämt försvarsmakten på de 225 miljoner som PFAS-utsläppen runt den nu nedlagda flygflottiljen kostat skattebetalarna i kommunen. 

Man är inte helt säker på alla effekter på hälsan PFAS har. Men man tror att det orsakar cancer, och försämrar människor och djurs immunförsvar. Man vet också att det försämrar effekten av vaccin om det finns i kroppen när man vaccinerar.

Man vet också att ämnet lagras in i blodet och levern och överförs till foster via navelsträngen.

Dessa fakta kommer från ARV:

Under brandövningsplatserna vid Karlsborgs flygfält har höga halter uppmätts i grundvattnet: 2 300 000 nanogram PFOS per liter. Gränsvärdet som accepteras ute i Vättern är 0,65 nanogram enligt EU-direktiv. Vattnet vid brandövningsplatsen innehåller alltså två miljoner nanogram över gränsvärdet. För dricksvattnet tillämpar Livsmedelsverket fortfarande ett högre riktvärde: 90 nanogram per liter för sammanlagt 11 olika PFAS-ämnen, ARV, föreningen Aktion Rädda Vättern arbetar för att aktivt försöka stoppa ny verksamhet som kan äventyra vattenkvaliteten och miljön runt och i sjön. Man arbetar också för att skapa opinion mot sådan verksamhet.

Se också
Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-02-21 16:31
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.