07 April 2020
Tipsa: 070-557 67 92

Forskning på Askersunds förskolor

Nu ska det forskas på förskolorna i Askersund. Det är forskaren Karin Alnervik på Örebro universitet som ska samarbeta med Askersunds kommun.
– Målet är att hitta fungerande strukturer och former för kollegialt lärande som leder till utveckling, säger hon.

Forskare och förskolepersonal i Askersund: Anette Johansson, Jenny Stenmark, Anna-Karin Bergström, Jennie Björk, Lisbeth Gunnarsson, Karin Alnervik och Åsa Persson.

–  Jag är intresserad av att genom praktiknära forskning, tillsammans med rektorer och förskolepersonal, utveckla metoder och kunskap om hur det kollegiala lärandet utifrån olika aspekter utvecklas. Det i sin tur ska stimulera utvecklingen av det pedagogiska arbetet, säger Karin Alnervik, lektor i pedagogik vid Örebro universitet som leder det praktiknära forskningsprojektet i Askersunds kommun. säger 

I ett pressmeddelande poängteras att  förskolepersonalen är vana vid att arbeta i arbetslag, dela med sig av sina kunskaper och hjälpa varandra i det dagliga arbetet. Men att detta många gånger sker detta spontant och utan ett tydligt fokus på utveckling.

I Askersunds kommun finns det 13 kommunala förskolor som alla ska delta i det tvååriga forskningsprojektet.

– Det här ett sätt lyfta förskolorna i Askersund, få ett vetenskapligt perspektiv på vår verksamhet och fördjupa pedagogernas kunskaper, säger Anna-Karin Bergström, som är rektor på Askersunds kommun.

Klicka här för att skriva en kommentar till artikeln
Publicerad: 2020-03-11 8:13
ANSVARIG UTGIVARE: LARS LITZÉN Föreningen Kanal Regional:Sydnärkenytt och Kumlanytt ges ut av föreningen Kanal Regional. Vi finns på webben, som papperstidning, sänder lokal-tv och producerar närradio. Sedan 2007 har Kumlanytt levererat nyheter till Kumlas medborgare. 2012-2013 startade vi nyhetssidor även i Hallsberg, Askersund och Lekeberg. Kontakt:Kontakta redaktionen för tips och synpunkter. Lars Litzén, ansvarig utgivare: 073 - 094 57 58, redaktion@kumlanytt.se Post och besöksadress: Västra Drottninggatan 11, 692 33 Kumla.