Kumla och örebro

bildar vindkraftbolag

Allmänheten ska få köpa in sig

Nu går örebro kommun och Kumla kommun i täten för en bättre miljö genom att bygga flera vindkraftverk. De båda kommunerna kommer att starta ett vindkraftbolag som fram till år 2020 planerar att bygga minst 20 nya vindkraftverk.

Det skriver socialdemokraterna i örebro i ett pressmeddelande på onsdagen.

- Jag är glad att vi nu går fram med beslutet om att investera i fler vindkraftverk. Vi ser till att ta ansvar och skapa ett hållbart samhälle för både dagens men också morgondagens örebroare. Genom satsningen kommer vi exempelvis att uppnå målet att kommunens egna organisation ska vara självförsörjande på förnyelsebar el år 2020, säger Lena Baastad (s), kommunstyrelsens ordförande i örebro.

Bli delägare

örebro kommun och Kumla kommun kommer att bilda ett nytt vindkraftsbolag (AB). Bolaget ska vara öppet så att andra intressenter enkelt kan köpa in sig både inom offentlig sektor och privat näringsliv. Bolaget ska även bilda en ekonomisk förening (vindkraftskooperativ) där privatpersoner och mindre företag kan bli delägare.

- Kumla kommun har samma ambition som örebro kommun att ta ansvar för den hållbara utvecklingen. Med oss båda på båten kan vi göra större investeringar som ger stor effekt på miljön. Dessutom vill vi bjuda in allmänheten som delägare. På så vis kan flera aktörer ta ansvar och acceptansen för vindkraftverk ökar, säger Lennart Eriksson (s), kommunstyrelsens ordförande Kumla.

Nya jobb

En förstudie har genomförts för att kartlägga möjligheterna för örebro kommun att producera förnyelsebar energi genom vindkraftverk. I studien kommer man fram till att det är dels lönsamt för kommunerna att investera och bygga egna vindkraftverk, dels är det viktigt att kommunerna går in för att målen i klimatplanen ska kunna uppfyllas.

- Vindkraftsatsningen innebär att vi kan skapa förnyelsebar el som motsvarar årsförbrukningen för 20 000 villor. Dessutom har man i branschen tagit fram kalkyler på hur många gröna jobb som kan skapas när man bygger vindkraftverk. För örebros och Kumlas satsning kan 140 gröna jobb per år fram till 2020 bli verklighet, avslutar Lena Baastad (s).

Inte bestämt

Sophia Bescher, politisk sekreterare hos socialdemokraterna i örebro, uppger för Kumlanytt att det inte är bestämt var de 20 nya vindkaftverken ska placeras. Tre av dem är sedan tidigare planerade på slätten nära Kumlas norra påfart på motorvägen. Andra möjligheter finns undersökta hos örebro kommun.

- Men det kan även bli att det nya vindkraftbolaget investerar i stora vindkraftparker till havs, säger Sophia Bescher. (LLz)

Fler s-argument för vindkraftsatsningen HäR