Två vindkraftverk räcker

för Kumla Bostäders elKumla Bostäder planerar att bygga egna vindkraftverk för att klara sin försörjning med grön el. Placeringen är ännu oklar, ett alternativ är Kvarntorp, ett annat vid norra infarten till motorvägen.


- Tanken är att vi ska kunna tillverka grön el för oss själva. Då kan vi minska elkostnaden och använda överskottet till att betala investeringen, förklarar Lars Hallbergson, vd för kommunägda Kumla Bostäder AB.

Idén har Kumla bland annat hämtat från Askersund där det allmännyttiga bostadsföretaget sedan 2005 har en egen 76 meter hög vindsnurra, som klarar 30-40 procent av företagets elbehov, enligt vd Anders Gustafsson.

98 meter höga
För Kumla Bostäder kan det bli aktuellt att låta bygga två mindre (73 meter) och två större (98 meter) vindkraftverk i en grupp eller som alternativ satsa på enbart tre snurror av den större modellen.

- Placeringen håller vi på och undersöker just nu, säger Lars Hallbergson. SMHI har gjort vindmätningar och det finns några lämpliga ställen.

Men före en ansökan om bygglov måste man först  komma överens med markägare. Samt ha med sig Eon på vagnen, eldistributören måste ge OK att ta hand om den el som ska produceras.

Får inte sälja
Enligt Kumla Bostäders beräkningar skulle de två mindre vindkraftverken räcka för att klara företagets allmänna elbehov - belysning inom och utom fastigheter, hissar, garage med mera. Hyresgästernas elkonsumtion ligger utanför kalkylen.

Företaget får heller inte sälja el till andra konsumenter men däremot sälja till elbolaget.  På lång sikta kan det ändå löna sig att producera mer grön el än för det egna behovet, resonerar man.

Fler måste med
Kostnaden för de två mindre verken är cirka 30 miljoner, för de två större 70 miljoner, tillsammans alltså 100 miljoner.

- En sådan större satsning kan vi inte göra ensamma, förklarar Lars Hallbergson. Då måste vi ha med oss fler intressenter, kanske kommunen eller andra företag.

"Inom två år"
Kumla Bostäders styrelse har beslutat att inleda en satsning på vindkraft och företagets vd tippar att den kan bli verklighet inom två år.

- Med grön el och fjärrvärme vill vi dra vårt strå till stacken för en bättre miljö, säger Lars Hallbergson.
Lars Litzén