EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}

Sjöparken ger skäl för namnet

Den snabba temperatuväxlingen med smältande snömassor har skapat översvämning på sina håll i Sjöparken. Kring Växthuset porlade det friskt och en åker på andra sidan vägen stod under vatten.

Särskilt vid de gamla reningsdammarna var det svårframkomligt för nyårsdagens promenader, det gick inte att komma runt. Kring de nya sjöarna gick det däremot bra med en runda men vattenståndet var högt. Möjligen kan avrinningen hindras av is.

Byggarbetsplatsen vid Växthuset stod under decimeterhögt vatten men pumpar såg ut att hålla undan. (LLz)

...och så här såg det ut vid 17:30-tiden. Foto: Jan Buske
Laddar spelare...


EE =& get_instance(); $seg1 = $this->EE->uri->segment(1); switch ($seg1) { case 'sydnarke': $cat = 228; break; case 'kumla': $cat = 229; break; case 'hallsberg': $cat = 230; break; case 'askersund': $cat = 231; break; case 'lekeberg': $cat = 232; break; case 'laxa': $cat = 233; break; default: $cat = 228; } echo << " > {/exp:channel:entries}