Många sökande till

nya vårdcentralsjouren

- Vi håller på och anställer folk just nu. Siktet är inställt på att komma igång i mitten av maj, eller slutet men före sommaren.

Distriktsöverläkaren i Kumla Lennart Svärd har nu det praktiska ansvaret för att Sydnärkes vårdcentraler kan ha sin jourverksamhet vid Fylstamottagningen.

- Vi ska anställa sex personer, distriktssköterskor och undersköterskor, berättar Lennart Svärd och uppger att det är många som sökt tjänsterna.

Tre personer på schemat

Landstingsstyrelsen har alltså beslutat att åter flytta jouren, denna gång från örebro till Kumla efter att den några år tidigare låg i Hallsberg. Men belastningen blev för stor i örebro och bland annat för att förbättra närheten för Sydnärkeborna hamnar den nu i Kumla.

- öppettiderna blir vardagar kl 18-21 och under helgerna kl 13-21. Vi har kortat ner tiden något på helgerna för att ge utrymme för hemsjukvården.

En läkare, en sjuksköterska och en undersköterska ska svara för den schemalagda jourverksamheten.

Lennart Svärd fäster förhoppningar vid att sköterskorna ska svara för tidsbokning, rådgivning och ha sådan kunskap om upptagningsområdet att arbetet kan flyta smidigt.

- Det kommer bli jättebra, säger han. Vi vill ta hem jouren. Det blir bätte för folk. (LLz)