Navet vill ha fler bidragsgivare

Navet i Kumla är en biståndsförening som för ett år sedan skaffade tio fadderbarn från Gambia. De hjälper också ett soppkök i Estland med både pengar, kläder och möbler. - Men vi vill ha fler som skänker saker, säger Benny Reinholds, ordförande i föreningen.

Navet vid Hagendalsvägen är inte bara en affär som säljer begagnade saker. Det är också en social plats dit många kommer för att ta en kopp kaffe och prata lite. Affären är nyligen ombyggd och att det finns mycket olika artiklar märker man när man tittar i hyllorna för husgeråd. Allt från prydnadssaker till bestick, skålar och serviser.

Magosa Mehocri håller ordning i Navets café.

- även kläder och möbler finns, men vi behöver få in mer, säger Benny. Navet tar med glädje emot alla saker som skänks.

Slängs på tippen?

- Det är bara vitvaror och pianon som vi inte vill ha men annars tar vi emot allt. Om man inte vill lämna här så kan vi komma och hämta, säger Cia Andersson.  Vi fick in betydligt mer för ett par år sedan än vad vi får in i dag. Jag vet inte om det är lättare att åka till soptippen än att komma hit. Det slängs nog en hel del användbara saker där som vi i stället skulle kunna sälja vidare.

- Jag hoppas vi får in mer saker och en bättre snurr på verksamheten när vi nu från maj även har öppet på lördagarna.

Fadderbarn i Gambia

För ett år sedan skaffade Navet tio fadderbarn i Gambia. En stor det av pengarna går till skola, mat och husrum.

- Vi kommer att följa de här barnen ända tills de slutar skolan och kan försörja sig själva, säger Christer Törner, personalansvarig. än så länge är inte kostnaden så stor då de går i lågstadiet. När de kommer till gymnasiet eller universitetet blir det helt andra kostnader.

Skriver brev

- Varje barn har under året skrivit brev till oss, berättar Christer. Alla brev, teckningar och kort som skickas hit finns i en pärm vid kassan. Många har intresse av att följa barnens utveckling så det bläddras mycket i pärmen. Det är också viktigt att de som handlar hos oss vet vad pengarna går till.

Vill man skänka saker som ska hämtas, ring 019-57 25 06 Det går naturligtvis bra att även lämna saker direkt till Navet, Hagendalsvägen.

Text och foto Thore Oskarsson