Idé flytta vårdcentralernas

jourmottagning till Kumla

- Vi har en idé om att lägga jourmottagningen för Sydnärke i Kumla men det är absolut inte bestämt.

Det säger Lennart Svärd, distriktsöverläkare i Kumla, om de utredningar och diskussioner som pågår alltmer intensivt i Landstinget om hur den framtida jourverksamheten i länet ska organiseras. Lennart Svärd sitter själv med i en grupp som diskuterar primärvårdens jourlösningar.

- Det finns ett politiskt uppdrag att utreda all jourverksamhet. Man vill ha tydlighet när man söker vård,  det gäller både sjukhusen och primärvården.

Flyttades till örebro

Tidigare hade de boende i Askersund, Hallsberg och Kumla sin vårdcentralsjour i Hallsberg men den flyttades till Nygatan i örebro för ett par år sedan dit även patienter från örebro och Lekeberg hänvisas.

Primärvårdens nye chef Karl G Bartoll stödjer enligt uppgift tanken på en återgång till en vårdcentralsjour som ligger närmare Sydnärkeborna.  Hallsbergs vårdcentral är den geografiskt mest lämpliga men Kumla har av olika skäl seglat upp som ett alternativ.

- Vi är intresserade av att få den i Kumla, bekräftar Lennart Svärd. Men det skulle i så fall ske med ett lite nytt stuk, inte den gamla ordningen.

Oväntat överskott

Men Svärd betonar åter att inget är bestämt. Klart är dock att Kumlas vårdcentraler gått med vinst 2011, ett oväntat stort överskott.

- Det finns förklaringar, det hände en del på intäktssidan i slutet av året men vi ska analysera det kommande vecka. Egentligen vill vill ju inte ha en vinst, vi vill producera vård för pengarna, säger Lennart Svärd.

Lars Litzén