Polismiss

Till anstalten med pistol i bagaget

En intagen som kom till anstalten i onsdags hade en pistol i bagaget. Polisen fick komma och hämta den.

- Det händer ibland att personer som kommer till oss har både knivar och andra vapen bland sina tillhörigheter, säger Kenneth Gustafsson, chef för Kumlaanstalten.

När en person häktas tas tillhörigheterna om hand men ges tillbaka när personen dömts och ska  till anstalt (bagaget är dock skilt från den intagne under transporten). Vapen borde varit förverkade men polisen kan missa. Istället upptäcks de av Kriminalvårdens personal vid inskrivningen.

Den intagne i detta fall misstänks nu för brott mot vapenlagen, vilket han möjligen kan ta med en axelryckning. Väskan med pistol och tillbehör är tilll slut tagen i beslag.