Ericsson skär

ner personalen

Ericssons fabrik i Kumla, här arbetade närmare fem tusen - efter onsdagens besked kommer antalet gå ner mot 500. Foto: Google
I Kumla ska 16 procent av de anställda bort

Ericsson ska  minska personalen i Sverige med nästan tio procent. I Kumla ska en fast anställda personalstyrkan minska med 106 personer, uppgav företagsledningen på onsdagen, allt för att öka lönsamheten.

På förmiddagen samlade arbetsledarna de som var på skiftet i Kumlafabriken - tillverkning pågår dygnet runt - för att informera om varslen.

1 550 jobb ska bort i Sverige av 17 768 Ericssonanställda. Det är det varsel som nu läggs. Slutsumman kan bli en annan efter förhandlingar.  Alla typer av jobb påverkas dock: försäljning, administration, forskning och utveckling, produktion och tjänsteleveranser. Alla verksamhetsorter berörs utom Falun, Hudiksvall, Kalmar och Katrineholm.

I Stockholm sker den största nedskärningen i antal personer, i Luleå försvinner var femte anställd men även fabriken i Kumla får en hård smäll där 106 personer av 650 måste gå vilket är 16 procent.

Enligt pressmeddelandet är det inte jobb som försvinner utan "positioner". Förutom Ericssons egna anställda kommer även de som arbetar för bemanningsföretag hos Ericsson påverkas av nedskärningarna och vara de som i första hand får gå. Vid Kumlafabriken är enligt uppgift 225 personer inhyrda.

- Ibland är neddragningar nödvändiga, menar personalchef Tomas Qvist och låter kvasten gå.
"Tungt besked"

- Det är naturligtvis ett tungt besked som vi idag ger våra anställda i Sverige, säger Tomas Qvist, personalchef för Ericsson i Sverige, i ett skriftligt uttalande.

- För att kunna säkerställa att vi kan fortsätta genomföra vår strategi, bibehålla vårt marknadsledarskap, investera i FoU och möta våra kunders behov måste vi kontinuerligt driva effektivitet och sänka våra kostnader. Det handlar om att säkra vår framtida konkurrenskraft, anser han.

- Under de senaste åren har vi kontinuerligt drivit globala effektivitetsåtgärder både på regionsnivå och inom enheter och ibland blir även personalneddragningar nödvändiga, avslutar Tomas Qvist.

Skonats tidigare

Kumlanytt har sökt ledning och fackliga företrädare i Kumla för kommentarer utan att nå fram.  Ericssonanställda Kumlanytt talat med påpekar att facket nu åter kommer ställas inför kniviga avvägningar under kommande förhandlingar: Hur mycket ska anställningsåren väga jämfört med kompetens?

Kumlafabriken har skonats de senaste åren från neddragningar sedan produktionen lades om och man fick specialansvar för att  projektera tillverkningen av växlar.  Men denna gång slapp man inte undan. Trots att Ericsson i sin senaste kvartalsrapport redovisade en vinst på 3,2 miljarder ansågs det av ägarna vara för lite (en halvering jämfört med den tidigare kvartalsrapporten) och då ska det som brukligt är skäras i kostnaderna.

- Enda sättet att spara pengar verkar vara att sparka folk, konstaterar en anställd.

Lennart Eriksson kommenterar:

Kommunstyrelsens ordförande Lennart Ertiksson (s) informerades av Ericsson om nedskärningarna ungefär samtidigt som de anställda, strax innan beskedet blev offentligt i media kl 10.

- Det är typiskt för storföretg att fatta beslut utan att ta hänsyn till hur produktionen fungerar ute på orterna, säger han. Det kändes heller inte så  bra att företaget inte berörde dom som kallas "konsulter".

Lennart Eriksson har haft samtal med företrädare för Metallklubben hos Ericsson som för honom uppgett att det är 70 tjänstemän och 30 metallare som berörs av de fast anställda men också 190 kollektivanställda "konsulter", det vill säga inhyrda från bemanningsföretag.

- Efter det förra storvarslet var det många välutbildade som lämnade Ericsson och startade nya verksamheter i Kumla, säger kommunstyrelsens ordförande, och det var bra.

- Idag har kommunen har inte längre samma möjligheter att hjälpa folk som blir arbetslösa med vuxenutbildning,  Vi  har en fortsatt positiv utveckling för Kumla men det här är ju inget bra, säger Lennart Eriksson.

Så här slår Ericssons neddragningar:

Borås – 40 anställda av cirka 1 100 drabbas.

Göteborg - Lindholmen och Mölndal – cirka 200 anställda drabbas av cirka 2 200 drabbas.

Karlskrona - 50 drabbas av cirka 675.

Kumla - 106 anställda drabbas av 650.

Linköping -120 anställda drabbas av cirka 1 300.

Luleå -10 anställda drabbas av cirka 50.

Lund (15 anställda) och Malmö (13 anställda) drabbas av totalt cirka 100.

Stockholm – cirka 1 000 anställda drabbas av cirka 10 800.