Vill kontrollera

vindstyrkan igen

Placeringen av tre stora vindkraftverk vid motorvägen skjuts upp ett halvår.  Beställaren Kumla Bostäder vill först göra en  kontrollmätning av vindstyrkan på platsen.

Hallbergson vill inte

riskera en blåsning

 

- Vi vill säkerställa att siffrorna stämmer och göra en kontrollvindmätning. Vi vill ha lite mer på fötterna innan vi investerar nära 100 miljoner.

Ett drygt år har nu Lars Hallbergson, VD för Kumla Bostäder AB, drivit projektet med att uppföra tre vindkraftverk vid påfarten till motorvägen i norra Kumla. Det ska ske i samarbete med Kumla kommun och Ica Maxi.  Den ganska omfattande tillståndsprocessen kring vindkraftverk är i princip genomtröskad,  markfrågan avklarad,  bygglov beviljat men  ändå tvekar Hallbergson.

- Jag har pratat med folk i branschen som frågat: Har du gjort en kontrollmätning? Och det har vi ju inte.

Vindkartor från SMHI

SMHI har översiktskartor som bygger på  ett antal mätpunkter och flygfoton. Ett dataprogram analyserar höjdkurvor och vegetation (skogar) och kan - troligen - identifiera blåshålen. Och platsen för Kumlas första stora vindkraftverk förefaller lovande.

- Men det är värt kostnaden att göra en kontrollmätning först, säger Lars Hallbergson.  Det handlar ändå om en stor investering och vi vill vara säkra på att den blir lönsam.

Den nya vindmätningen kommer kosta cirka 400 000 kr,  ett mindre torn ska uppföras för apparaturen. Om sex-åtta månader vet man bättre hur det blåser vid påfarten.

Vad gör ni om det blåser mindre än beräknat?

- Nu ska du inte vara som en negativ närking, säger Kumla Bostäders VD. Det kan också visa sig att det blåser mer.

Lars Litzén